Záhadný fenomén jménem bilokace

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TOP články / 20. 1. 2023

Bilokace, tedy výskyt jedné osoby na dvou místech současně a ve stejném čase, je velice zajímavý a doposud neobjasněný jev. Může mít souvislost i s astrálním tělem nebo s dvojníkem člověka.

Antonín Paduánský

Bilokace patří i k zázrakům, kterých byl údajně schopen například portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel Antonín z Padovy, zvaný též Antonín Paduánský (1195–1231). Katolická tradice učí, že zbožné bytosti se mohou zdvojovat. Bilokace však není jevem, jenž by se omezoval pouze na křesťanství. Je vlastní mnoha světovým duchovním tradicím. Například jógínské učení vypráví o éterickém dvojníkovi, který žije ve hmotném těle a čas od času se od něho může i vzdalovat.

Nynější umělec bilokace

Navíc se nemusíme obracet pouze ke vzdálené minulosti. V umění bilokace vynikal i Ital zvaný Otec Pio. Narodil se v roce 1887 a byl spojován i s dalšími neobvyklými jevy, jako jsou stigmata, rány Kristovy, jasnovidectví nebo případy zázračných vyléčení.

V roce 1918 se u něho objevila stigmata poté, co se nabídl jako smírná oběť za zločiny spáchané v průběhu první světové války, která pak již nosil až do smrti. Zpočátku byl kvůli nim považován za podvodníka. Teprve když lékaři vyvrátili, že by si rány způsobil sám, byl podezření zbaven. Otec Pio například za doby komunistického totalitarismu předpověděl Františku Tomáškovi, že nezemře, dokud nebude jeho vlast svobodná. František Tomášek následně zemřel v roce 1992.

Páter Pio byl prohlášen za ctihodného dne 18. prosince 1997 papežem Janem Pavlem II. Ten jej také 2. května 1999 zapsal mezi blahoslavené. Dne 16. června 2002 byl pak prohlášen za svatého. Této události se v Římě zúčastnilo kolem půl milionu lidí.

Padre Pio

Tradice praví, že minimálně v jednom případě bilokace po sobě tento světec zanechal skutečně pádný důkaz. Když se k němu jedna nemocná žena z Borgomanera obracela se zoufalými prosbami, aby jí pomohl, Pio se prý objevil až u jejího lůžka. Žena jej požádala, aby jí dokázal, kdo skutečně je. Muž tedy položil jednu stigmatizovanou ruku na přikrývku, na níž následně zůstalo pět krvavých skvrn ve tvaru kříže. Toto povlečení jako důkaz o zázraku svatého muže ve městě vystavují do dnešních dnů.

Bilokace ve studiích

Studie z nejrůznějších kultur ukazují, že jejich naprostá většina věří v možnost pobytu mimo tělo. Průzkumy o výskytu tohoto jevu v populaci potvrdily, že 10–25 % lidí zažilo obdobnou zkušenost. Nejčastěji popisovanými znaky jsou citelné odpoutání od těla, rozšířené vnímání a posílené vědomí. Někteří lidé věří, že astrální tělo je s tím fyzickým spojeno jakýmsi stříbrným vláknem. Astrální tělo se tak může zvednout, ale může být rovněž i vtaženo zpět do těla fyzického.

Zážitky mimo tělo byly dlouho spojovány s mudrci a jogíny. Podle skeptických psychologů jsou zážitky vně našeho těla pouze jistou formou opětovného vybavení určitých vzpomínek, halucinací či obzvláště živých snů. Takové hypotézy však nemohou vysvětlit skutečnost, že lidé, co touto zkušeností prošli, mohou zcela přesně popisovat události, které se odehrávaly v době, kdy byli beze všech pochybností v bezvědomí.

 

autor: Petr Matura
foto: commons.wikimedia.org
piqsels.com


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit