Průvodkyně astrálním světem

ARCHIV / NEJČTENĚJŠÍ ROZHOVORY / PARANORMÁLNÍ AKTIVITY / PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA / TAJEMNO A EZOTERIKA / 3. 8. 2011

Tentokrát jsme vyzpovídali úžasného človíčka. Paní Mirka Menclová, která si říká Morrigen, pracuje v čarodějnickém obchůdku. Věnuje se ale i jiným činnostem. Pomohla už ve své praxi mnoha lidem s jejich zdravotními, psychickými a životními problémy. My se zaměříme v našem rozhovoru na velice zajímavé téma – astrální cestování. Pojďte s námi vstoupit do kouzelného astrálního světa, kde zažijete nepředstavitelné dobrodružství…

Co vás přivedlo k tomu vykonávat roli astrálního průvodce? 
Něco, co v podstatě neexistuje - Náhoda. Při jedné meditaci jsem chtěla vzít svého kamaráda, který je pozemským andělem, k sobě domů, do jiného místa a doby. Jsem druidská Velekněžka a mým učitelem je muž z doby Keltů. A tak jsem vzala kamaráda za ruku, zklidnili jsme svou mysl a odvedla jsem ho. Tak jsme zjistili, že vidím, slyším a mohu komunikovat s každým, koho jsme potkali. On to neviděl, ani neslyšel. Vše ale cítil. Tak začalo mé aktivní putování.

Co si můžeme představit pod pojmem astrální cestování?
Astrální cestování je putování bez těla. Jen pomocí mysli. V tomto světě nejsou žádné hranice ani zemská přitažlivost. Je zde možné téměř všechno. Navíc pocit, kdy můžete opustit svoje tělo, bloumat a nahlížet, kam se vám jen zlíbí, je hodně zvláštní a nepředstavitelně krásný. Jen je velmi důležité, aby to neprováděl nikdo, kdo není schopen svojí mysl ovládat sám.

A jak dlouho astrálního průvodce děláte?
Astrálně cestuji pět let velice intenzivně. Jinak jsem už jako dítě dokázala opustit svoje tělo. Vždy, kdy mi bylo ubližováno a nechtěla jsem cítit bolest.

Jaký je váš hlavní úkol v roli astrálního průvodce?
Hlavní úkol astrálního průvodce je doprovázet astrálně dušičky, které potřebují pomoci vyřešit nějaký problém, odstranit blok. Popřípadně nevidí a neslyší a chtějí vědět, proč tu jsou.
 
Je k této práci potřeba speciální kurz, nebo se to mohou citliví jedinci naučit sami?
Já jsem naštěstí měla tuto schopnost už jako dítě. Je k tomu potřeba mít nejen citlivost ve vyšším stupni, ale mít i otevřenou mysl. Znám mnoho lidiček, kterým se to přihodilo také, ale zalekli se toho, že slyší a vidí věci, které jsou ostatním skryty. Tudíž se lekli a kanál uzavřeli. Zatím jsem se ale nesetkala s kurzem nebo někým, kdo by to vyučoval. Je ale pravda, že když jsem zjistila, že dokážu svoji mysl ovládat a  cestovat, absolvovala jsem mnoho řízených meditací u lektorů, kteří se danou tématikou zabývají léta.

Mirko, jaký byl váš začátek? Co pro vás bylo nejtěžší?
Začátek byl pro mě nepředstavitelně krásný. Byla jsem dítě a moc se mi to líbilo. Jak už jsem říkala, necítila jsem bolest. A nejtěžší pro mě bylo, když jsem astrálně cestovala se svojí přítelkyní, která je dračí princeznou, do Starého Egypta. Zde jsem potřebovala odvést její duši. Měla veliké magické schopnosti a faraon pod pláštíkem lásky její schopnosti zneužíval. Když se vzepřela, tak ji nechal těhotnou uvláčet koňmi. Musely jsme se do té doby dostat a celou tu hrůzu prožívat znovu, abych mohla odvést její dušičku. Když už měl být konec a duši jsem ze zkrvaveného těla vzala a posílala, světlo ji odmítlo vzít. Přišla mi informace, že jsem tam jednu duši nechala, a tak znovu na začátek a tu bolest prožít s danou dušičkou znovu. Nechala jsem tam totiž duši nenarozeného dítěte, která chtěla odejít s matkou. Proto jsem se musela vrátit. Pro mě to bylo to nějtěžší, co jsem kdy dělala. Plakala jsem pak ještě několik dní...

Když se člověk rozhodne astrálně ,,vycestovat'', uvádíte ho do hypnózy, nebo dokáže částečně vnímat i relitu?
Každý člověk je naprosto při vědomí a má sám sebe zcela pod kontrolou. Mé astrální cestování je na úrovni meditace, kdy k člověku mluvím a vyžaduji odpovědi. 

Popište nám, jak probíhá úvod do astrálního světa...?
Když si objednám klienta, nechám ho, ať si udělá maximální pohodlí. Poté si s ním chvíli povídám, vysvětlím mu, jak a co budu dělat, co po něm budu chtít a jak má spolupracovat. Nakonec ho uvedu do meditace. To je celé.
S jakými bytostmi se v astrální dimenzi můžeme běžně setkat?
S bytostmi, o kterých se vám ani nesnilo. Moji astrální průvodci jsou vlk a ohnivý drak, na kterém létám. Při jednom cestování moje klientka dostala vlče, které na ní od té doby čeká, kdykoliv jde spát. Viděla jsem mimozemské bytosti, které vypadaly jako chobotničky. Byly moc milí a přítulní.

Vnímají nás ve svém světě? Lze s nimi komunikovat?
Ano, vnímají. Reagují na naše chování. Komunikovat s nimi lze přes svou mysl. Stačí zavolat, soustředit se a jsou tu.

Můžeme tam naopak narazit na bytosti, které pro nás mohou být nebezpečné?
Ano, můžeme. Nepřijdou ale, pokud na ně nebudete myslet, nebo je volat.

Povězte, co všechno můžeme v astrálním světě podniknout a vidět?
Ten svět nemá hranice. Můžete dělat cokoliv, jen si musíte uvědomit, že v prostoru bez hranic nejsou jen přátelské bytosti a tudíž je nesmíme dráždit.

Měl by se člověk, který jde na terapii nějak připravit?
Není vůbec potřeba. Stačí jen chtít a hlavně se nebát.

V čem nám cestování v astrálním světě může pomoci?
Díky astrálnímu světu se můžeme pohybovat časem, a tak najít a odblokovat strachy, bloky, psychické problémy a spoustu jiných problémů, které nás v životě trápí. V tomto světě se stírá čas a prostor. Netvrdím ale, že tam není. Je, jen funguje trochu jinak. Takže můžete jít do dětství a odstranit blok, který v dospělosti člověku ubližuje. I ze zvědavosti se tam dá jít, ale nikdy ne do okamžiku, dokud neumíme ovládat svou mysl.

Kteří lidé by se měli tomuto cestování vyvarovat?
Rozhodně lidé, kteří berou silná antidepresiva. Tito jedinci nereagují dle své vůle a hrozí nebezpečí, že odletí, už se nevrátí a zemřou. Pak lidé, kteří si naopak myslí, že jsou pány světa, silní egoisté. Jeden můj klient měl ego přes celou místnost a po cestování měl po egu. Neposlechl, co jsem mu říkala a najednou měl pocit, že ho něco nebo někdo táhne pryč. Nemohl s tím dělat vůbec nic. K těmto věcem se MUSÍ přistupovat s respektem a pokorou.

Jaké pomůcky využíváte?
K astrálnímu cestování používám jen svíce na očištění prostoru. Když je potřeba jít dál do minulosti, tak i vykuřovadlo. Podle závažnosti případu. Dále na odblokování používám komunikaci s vyšším já a kyvadélko, které je na tyto věci nejrychlejší. Pak také léčebné symboly a Boží světlo.

Dostala jste se někdy s klientem do situace, která pro vás byla zcela nezvyklá?
Během svého cestování jsem už viděla ledacos. Rajskou zahradu se svatou Anežkou, nádherné vílí království, které je nepopsatelně krásné. Egypt i Atlantidu. V pyramidě, kde byly mimozemské civilizace, stál uprostřed obrovský kystal, kterým se ovládalo počasí na Zemi a komunikovalo s jejich domovskou planetou. Byli hodně vysocí a měli zvláštně protáhlé obličeje. Mohli měřit tak 2,5 m. A můj nejkrásnější zážitek, který ze slova ,,věřím'' udělal ,,VÍM'', bylo putování s pozemským andělem, kdy jsem ho dovedla do obrovské síně. Tam byli andělé různých velikostí a barev. A tolik světla a radosti, až jsem měla takový zvláštně krásný a blažený pocit. Andělé s námi mluvili, měli spoustu vzkazů a pouček pro toho pozemského. A pak, když jsem si myslela, že už odejdeme, jako by na světle připlouval ON. Andělé se klaněli a lidé, kteří byli v reálném světě kolem nás, i když nic neviděli, sami od sebe hlavy skláněli k zemi. Ten pocit je nezapomenutelně krásný. Chtěla jsem mu skočit do náruče a schovat se jako malé dítě. V lásce a bezpečí... Došel ke mně a řekl: ,,Děkuji Ti, že jsi přivedla zpátky mého syna.'' Od té doby je moje víra tvrdá jako nejtvrdší ocel. A každý si může říkat, co chce.

Může se stát, že nás bude ,,něco'' v astrálním světě držet proti své vlastní vůli?
Může, proto to nemá podstupovat člověk sám, nebo jen pro zábavu. Astrální svět žije svým vlastním životem a vy jste jeho návštěva, která se má podle toho náležitě chovat.

Cestujete také úplně sama?
Ano, cestuji každý den za svými průvodci. Když potřebuji radu, pomoc, nebo jen dobít baterie.

Je výprava, ze které jste měla naopak strach?
Strach jsem měla jen jednou a to právě u zmiňovaného človíčka s velikým egem. Od té doby si lidičky na tuto terapii vybírám. Nevezmu každého.

Cestujete spolu s klientem do astrálního světa, nebo ho provádíte z našeho světa?
Obojí, podle toho, jak moc je jeho problém závažný. Jsem nejen průvodce, ale i ochránce a tudíž se klient nemusí bát. Vždy ho přivedu zpět, i kdyby moc nechtěl. Což se mi taky stalo.

Můžeme z cestování navázat spojení s bytostmi, které se nám budou později zjevovat ve snech, nebo je můžeme následně pocítit v běžném životě?
Pokud od nich budete žádat pomoc, nebo oni pro vás budou mít poselství, tak ano.

Věnujete se i jiným ezoterickým praktikám?
Jsem čarodějka, která má veliké pole působnosti. Vykládám karty, které jsem spojila s komunikací s Vyšším já. To když najdu problém, který je potřeba hned odblokovat. Pak čistím a harmonizuji čakry. Učím klienty navázat spojení se svým vnitřním dítětem, jak vyčistit svou vlastní duši a žít spokojený a plnohodnotný život. Prodávám v čarodějnickém krámku, a pomáhám lidem, aby našli svoji cestu. A už nějakou dobu přispívám do časopisu, který se věnuje esoterice...

Text: Magdalena Hrabcová, foto archiv Morrigen