Tajemný William Shakespeare

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 8. 8. 2022

Všemi známý muž William Shakespeare (1564–1616) je jedním z deseti nejslavnějších spisovatelů světa všech dob.

Po celá čtyři staletí jeho díla vycházela, četla se a inscenovala po celém světě. A přes to všechno je o jeho osobnosti stále známo jen velmi málo spolehlivých faktů. Spousta věcí je pochybných. Počínaje tím, jak William Shakespeare vypadal ve skutečnosti, konče otázkou skutečného autorství jeho děl.

Známá fakta

Přesné datum Shakespearova narození není známo. Ví se pouze, že byl pokřtěn 26. dubna 1564. Jelikož bylo v této době zvykem křtít děti několik dní po narození, lze s malou dávkou jistoty říci, že se narodil asi v polovině dubna tohoto roku.

Zachoval se pouze jeden jediný portrét spisovatele.

Neexistuje jediný důkaz, že by William Shakespeare získal vyšší vzdělání. Jemu připisovaná díla musel však napsat vysoce vzdělaný člověk s bohatou slovní zásobou a znalostmi v různých vědách.

Děj spisovatelových her se odehrává v mnoha evropských zemích, včetně Itálie, Francie, Dánska. Autor tyto státy popisuje poměrně přesně, jenže neexistuje jediný důkaz, že by je William Shakespeare byť jedinkrát navštívil.

Shakespearova díla od roku 1700 přinesla 3 200 nových slov do anglického jazyka.

Do dnešních dnů se nedochoval jediný autentický rukopis spisovatele. Na dokumentech, které nemají nic společného s literaturou, se dochovalo pouze šest jeho podpisů.

Je známo, že William Shakespeare byl hercem. Řadu let působil v divadle, kde hrál i ve svých vlastních hrách.

Spisovateli jsou připisovány nejméně dvě hry, jejichž text se ve skutečnosti ztratil. Shakespeare v závěti neříká ani slovo o svém tvůrčím dědictví, ale zmiňuje mnoho domácích drobností, například to, že své ženě zanechává druhou nejlepší postel v domě.

V moderní Británii jsou knihy tohoto autora druhé nejcitovanější po Bibli.

Jak vidíte, o Shakespearově osobnosti je známo jen velmi málo a to, co se ví, vyvolává řadu otázek. Tak se objevila i slavná „Shakespearova otázka”, jež zpochybňovala autorství jeho děl. Jako možní autoři byli jmenováni Christopher Marlowe (1564–1593), Francis Bacon (1561–1626), Edward de Vere (1550–1604) a další. Existuje proto také teorie, že pod pseudonymem Williama Shakespeara psalo několik autorů různá díla. Evidentně tyto dohady jen tak neskončí.

 

autor: – skm –
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit