Buddha zblízka – jedinečná výstava umění u nás

ARCHIV / KURIOZITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 7. 1. 2022

Umělecká díla z Indie přes jihovýchodní Asii, Čínu, himalájskou oblast až po Japonsko představuje výstava ,,Buddha zblízka“. Pořádá ji Národní galerie Praha spolu s curyšským Muzeem Rietberg.

Výraz ,,buddha“ popisuji v buddhismu bytost, jež dosáhla dokonalé realizace neboli osvícení, a tak definitivně ukončila koloběh neustálého zrozování. Plně probuzené bytosti jsou osvobozené od tzv. tří jedů mysli – nevědomosti, hněvu a chtivosti, rovněž také od připoutanosti. Původně se jednalo spíše o titul než o označení jedné konkrétní osoby, avšak slovo buddha je běžně používáno pro označení historického Buddhy, vlastním jménem Siddhártha Gautama, zakladatele buddhismu.

Výstava

Vystavované exponáty jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských i dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou těchto významných kulturních institucí. Na pražské výstavě tvoří díla zapůjčená z Curychu přibližně polovinu z celkových asi dvou set uměleckých děl, které zachycují téměř 2000 let vývoje buddhistického umění. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší výstavu buddhistického umění v České republice.

U vstupu na výstavu nás uvítá monumentální Buddhova socha ze 3. století z historické Gandháry na území dnešního Pákistánu. Častým námětem sochařských i malířských děl se pak staly legendární události z Buddhova života. Vypráví je zde rovněž i patnáctimetrový japonský svitek, který pochází z přelomu 17. a 18. století.

Mnohotvárnost buddhistického umění si pak uvědomíme během porovnávání detailně propracovaných tibetských obrazů v kontrastu s tušovou zenovou malbou východní Asie. Stranou nezůstávají ani ohlasy buddhismu v českých zemích, ať už z hlediska sběratelů nebo výtvarných umělců. Prohlédnout si zde můžeme například díla Františka Drtikola, Františka Kupky, Jana Zrzavého či Josefa Váchala.

O současnosti vypráví i dokumentární film Janka Rouse, natočený v posledních dvou letech jako cyklus rozhovorů s osobnostmi zastupujícími různé směry buddhismu u nás. Architektem výstavy je Šimon Caban, jenž ve scénicky pojatém výstavním prostoru zvýraznil hloubku a široký výtvarný potenciál buddhistického umění.

Tuto unikátní výstavu, která probíhá v pražské Valdštejnské jízdárně od 3. prosince 2021 do 24. dubna 2022, doplní navíc i bohatý doprovodný program nejen ve formě přednášek a komentovaných prohlídek, ale kupříkladu jógy nebo meditací. Pro zájemce o hlubší kontext buddhistického umění vychází navrch obsáhlý katalog v českém a anglickém jazyce, a též edukativní publikace ,,Malý Buddha“.

GALERIE

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit