Zastavil Archimédes neporažené Římany tajnou zbraní?

ARCHIV / 1. 3. 2019

Stovky legionářů pochodují k hradbám odbojných Syrakus. Záhy mezi ozbrojence přilétnou kameny, vržené z katapultů. Měli tehdy však antičtí obránci města k dispozici i mnohem děsivější – tajnou zbraň?

Část vojáků pod velením římského konzula a vojevůdce Marca Claudia Marcella útočí na syrakuské hradby po zemi. Další Římané mezitím napadají na město z moře. Impozantní útok více než šedesáti galér – poháněných veslaři – má být pro tuto řeckou kolonii smrtící záležitostí. Vždyť početní převaha i vojenské zkušenosti jsou zcela na straně Římanů! Jenže obránci mají v rukávu „tajné eso“! Jde o geniálního řeckého matematika, vědce a vynálezce Archiméda! Tento všestranný myslitel stál například u základů matematického výpočtu objemů těles, optiky, hydrostatiky, mechaniky ale i mnoha dalších věd. Také jím vymyšlené zbraně římským dobyvatelům pořádně zatopily! Patřila k nim i tajemná zápalná zrcadla?

Impérium vrací údor

Když roku 218 před Kristem vypukl konflikt mezi mocnostmi starověkého světa – africkým Kartágem a evropskou Římskou republikou, byla to špatná správa i pro jejich spojence. Mezi ně patříly také bohaté sicilské Syrakusy, osídlené tehdy převážně Řeky. Město bylo během druhé punské války nejdříve na straně Říma. V době úspěšného tažení kartaginského vojevůdce Hannibala však syrakuský vládce Hierón II. přeběhl k africké alianci. Ale protože Hannibal nedovedl svá tehdejší vítězství završit dobytím „Věčného města“, čekala Syrakusy krutá odplata. Roku 214 před Kristem shromáždili Římané početné vojsko a vypluli k Sicílii…

S čím Římané nepočítali?

Jejich první obětí se zde stalo rychle vypleněné město Leontini. Proč se podobně jednoduchým „soustem“ nestaly také Syrakusy? Díky svému rodákovy Archimédovy byly totiž výborně připraveny k obraně. Na jeho návrh byly posíleny městské hradby. Legionáře a jejich lodě také zasypávali každý den obléhání stovky těžkých balvanů, vrhaných z Archimédem navržených katapultů. Nezaháleli ani jeho rychle střílející, velké kuše. Ale dodnes slavný vynálezce svou kreativitu dokázal i jinak! Ze žlábkových konstrukcí padali na hlavy legionářů těžká závaží a kameny. Pomocí speciálních drapáků – podobných moderním jeřábům, zase Syrakusané převraceli lodě útočníků. Brzy se římský útok brzy zcela zastavil!

Mohlo by vás ještě zajímat:  Věřím na horoskopy i na energie, říká zpěvačka Jiřina Anna Jandová

Dokáže jedinec změnit dějiny?

Důvodem měl být i poslední – asi nejdůmyslnější Archimédův bojový vynález! Právě on dokazuje pochvalná slova řeckého historika Polybia. Polybios totiž o Archimédových schopnostech později napsal: „V některých případech je genialita jediného člověka mnohem účinnější, než početní převaha nepřítele.“ Onou revoluční zbraní bylo údajně zápalné zrcadlo, s nímž prý Syrakusané spálíli na popel několik římských lodí! Má pravdu byzantský dějepisec Ioannes Tzetzes , když tuto podivuhodnou zbraň popisuje jako velké šestiúhlé zrcadlo, obklopené a spojené s několika menšími zrcadly?

Uměl zapálit model lodi

Tato důmyslná optická soustava údajně uměla odrazit a zesílit sluneční paprsky, které soustředila do jednoho bodu. Po namíření na konkrétní předmět, tento začal rychle hořet. Jde o výmysl, jak dnes míní většina historiků? Během pokusu řeckého vědce Ioannise Sakkase, se pomocí více než šedesáti zrcadel podařilo zapálit dřevěnou maketu lodi! Úspěšně dopadl i německý experiment se zrcadly z roku 2002, kterého se zúčastnilo kolem 500 dobrovolníků se zrcadly. Není to však až příliš zrcadel pro podobnou – částečně přenosnou – zbraň?

Vynalezl první optickou zbraň?

Podle některých vědců tak spíše Syrakusané využili hořlavou směs, známou jako řecký oheň (její přesné složení není dnes známo – pozn. redakce). Ta byla prý pozdějšími kronikáři kvůli nepřesným údajům zaměněna za zrcadla. Jak to tedy bylo? Syrakusy však nakonec stejně padli – díky zákeřné římské lsti. Ve městě bohužel během dobytí zahynul i sám Archimédes. Tento významný matematik, fyzik, astronom a filozof patřil nejenom mezi „největší mozky“ všech dob, ale také byl zakladatelem moderního pojetí vědy a autorem více než 40 vynálezů. Navrhl kromě mechanického planetária a dalších strojů, i jednu z prvních účinných optických zbraní, nebo spíše tajemnou zápalnou směs?

Mohlo by vás ještě zajímat:  Kde se vzal Silvestr? A jak při něm čarovat ve svůj prospěch?

autor: Petr Koutský 

foto: Shutterstock


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit