Poutní kostel svaté Anny ožívá. Vrací se i léčivý pramen

BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 29. 10. 2020

Česká země je sice v porovnání s okolními sousedy malá, rozhodně je však bohatá nejen na krásnou přírodu a historické památky, ale i na zázračná a tajemná místa. Některá z nich upadla v zapomnění a až poslední dobou se probouzí k životu. Jedním z nich je kostel svaté Anny u Plané v okrese Tachov v Plzeňském kraji.

Toto prastaré poutní místo, jehož dávnou historii přibližují jen legendy, vstoupilo do dějin až v 16. století. Jeho historie sahá však hluboko do minulosti. Podle pověstí tu naši předkové měli uctívat dávná božstva a dokonce rozsuzovat soudní pře. Už to ukazuje na posvátnou energii tohoto místa, kterou zde cítili.

Zázračný pramen u sv. Anny

Práce misionářů

Již v 9. století si toho zřejmě byli vědomi misionáři z Řezna, kteří do Plané přišli na přání legendárního zakladatele města, rytíře Bohuše. Misionáři tak, jako i na jiných místech, zřejmě chtěli využít energie tohoto místa ve svůj prospěch a zároveň potlačit poslední vzpomínky na toto pohanské místo. Rytíř Bohuš zde tedy nechal postavit kostelík zasvěcený svaté Anně, jako poděkování za záchranu svého života. Jiná legenda zase vypráví, že kapli svaté Anny dali postavit němečtí horníci, kteří sem přišli dobývat rudu v okolí původní vsi.

Svatá Anna Samotřetí (míněno tím, že je babičkou, přičemž jejím vnukem je Ježíš Kristus) bývala patronkou horníků. Jisté je, že na zdejší návsi stávala svatyně již minimálně od středověkých časů. První písemná zmínka pochází z roku 1515 a svědčí o obnově vyhořelého gotického kostela.

Nechtěly se stěhovat

Zajímavá pověst se váže k době, kdy v našich krajích nastoupila protestantská víra. Tehdy význam tohoto poutního místa upadal a sochy svatých skončily v nedaleké kůlně u kostela. Podle tradice se soch Panny Marie s Ježíškem a její matky, svaté Anny, ujal na začátku 17. století zbožný sedlák Gregor Becher z Výškova. Sochy však náhle ztěžkly a silné koňské čtyřspřeží je do vsi přivezlo jen s velkými obtížemi. Od té doby se prý Becherově statku vyhýbalo štěstí, a tak hospodář po čase s posledním koníkem a volkem vrátil sochy na původní místo. Tentokrát mu cesta šla velmi snadno. Traduje se, že svatá Anna věděla, že úpadek poutního místa nepotrvá dlouho a nesouhlasila s odvezením soch.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Pavel Křenovský: Člověk, který objímá stromy

V roce 1624   panství převzal Jindřich Šlik, který se vrátil ke katolické víře. Ten nechal kostel opět vysvětit a obnovit. Ke kostelu se pak každoročně konala velká procesí a žil tady dokonce poustevník, který zde již na začátku 18. století velmi pokrokově pěstoval brambory.

Hrobka Nosticů.

Při květnové bouřce v roce 1721 zasáhl kostelní věž blesk a celý kostel podlehl požáru. Noví majitelé panství Planá Sinzendorfové nechali kostel obnovit v barokním stylu a v roce 1726 znovu vysvětit.

Radioaktivní pramen

Dávnou posvátnost tohoto místa lze také vysvětlit léčivým pramenem, který odedávna vyvěral na úpatí vrchu severně pod dnešním kostelem. Tento pramen s léčivými účinky způsobenými radioaktivním podložím nechala v roce 1667 hraběnka Marie Maxmiliána ze Sinzendorfu obezdít výklenkovou kaplí.

O tom, že zde skutečně docházelo k uzdravování, svědčí i skutečnost, že kostel byl až do požáru v roce 1721 plný votivních darů. Ty věnovali vděční uzdravení, a to i po znovuobnovení kostela po požáru   až do roku 1945.

Bylo by zajímavé zjistit, proč je tento pramen vlastně léčivý. V důsledku dobývání uranu došlo v 70. letech minulého století sice k jeho stržení pramene, ale poslední dobou opět začíná vyvěrat. Blýská se tedy alespoň pro Planou na lepší časy?

Tak trochu jiný svět

V okolí kostela pak najdeme dva zajímavé hřbitůvky. Prvním z nich je hrobka rodiny Nosticů, posledních majitelů panství, založená v roce 1910. Odpočívají zde tři příslušníci rodu. Nedaleko se rovněž nachází malý hřbitůvek redemptoristů z 30. let minulého století. Těm přenechala v roce 1918 hraběnka Marie Nosticová poutní kostel sv. Anny a bratři zde působili téměř dvacet let. I proto možná celé okolí poutního kostela sv. Anny působí velmi magickým a tajuplným dojmem. Určitě tedy stojí za vaši návštěvu. Na chvíli se zde tak ocitnete jakoby ve zcela jiném světě…

Mohlo by vás ještě zajímat:  Zaručené prostředky proti upírům – smrtihlav a popel z jeho spáleného srdce  

Petr Matura

Foto: autor

 


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit