Mimozemšťané mezi námi

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / UFO A MIMOZEMŠŤANÉ / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 10. 11. 2021

Již od pradávných dob se lidé setkávali s projevy tajemna. Někdy do naší reality vtrhnou nějaké neznámé jevy a entity z neznámých dimenzí. Dříve je lidé považovali mylně za bohy, démony nebo zlé duchy, skrývající se poblíž lidí nebo maskující se za ně. Poslední dobou jsou nazýváni jako mimozemšťané.

Cizinci mezi námi

Někteří badatelé jdou ještě dále, a tvrdí, že mimozemšťané se čas od času ne jen ukazují a přicházejí do kontaktu s lidmi, ale aktivně se účastní života na zemi. Navíc tím nejpřímějším způsobem, a to v lidské podobě.

,,Mimozemšťané jsou mezi námi již delší dobu, ale mistrně se maskují. Tuto hypotézu jsem vyslovil kvůli mému zájmu o zjevení Panny Marie.“ říká spisovatel a badatel Johannes Fiebag.

Pro vysvětlení – Mariánská zjevení jsou záhadné události, ve kterých se zjevuje Panna Maria užaslým svědkům, obvykle katolického vyznání, nejčastěji dětem a výrostkům, aby jim sdělila nějaké ,,poselství“. Nejznámější jsou případy v Lurdech (1830, Francie), Fatimě (1917, Portugalsko), Medžugorji (1981, Jugoslávie), u nás v Suchém Dole u Náchoda (1892), Mcely na Nymbursku (1849), aj.

Johannes Fiebag

Bratrská práce

V roce 1991 vydal německý spisovatel Johannes Fiebag (1956 – 1999) a jeho bratr Peter (1958) knihu ,,Znamení z nebes“. V ní analyzovali tyto jevy. Bratři věří, že se jim povedlo na základě příkladů faktů a logiky dokázat správnost své teorie. Podívejme se, na čem tito badatelé konkrétně pracovali.

Při srovnání případů pozorování UFO a zjevení Panny Marie si lze všimnout podobností, ale i toho, v čem se tyto jevy odlišují. Různorodost těchto shod nelze považovat za náhodu. Musíme se pokusit porozumět a analyzovat, co se ukrývá za podobnými jevy, včetně náboženského pozadí, pokud je to potřeba.

Jiné bytosti se musely před námi maskovat, adaptovat na konkrétní sociokulturní a sociální podmínky. Vytvořit přímý apel na fantazii a představy člověka. Cesta obléknout nepochopitelné do šatů, ve kterých je lidé chtějí vidět. Před námi tedy není nic jiného, než fenomén mimikry.

Perfektní adaptace

Slovo mimikry je převzato z biologie. Znamená to ochrannou vlastnost některých druhů zvířat, například schopnost měnit barvu a podobu těla, napodobovat vzhled jiných zvířat – nejedlých nebo schopných se o sebe postarat. Je to přizpůsobení, adaptace.

Takže i cizí mimozemská mysl se musí umět přizpůsobit lidem. Našemu vnímání, fantaziím, obavám, očekáváním a tak dále. Možná, že v žádném jiném aspektu není celý komplex adaptačních prostředků realizován tak jasně, jako ve fenoménu jevů kolem zjevení Panny Marie.

Obecně se pak chováme téměř stejně, když objevíme nový kmen v jižních mořích nebo v Africe. Etnologové jdou do těchto míst bez moderní technologie, jako obyčejní lidé, představující úroveň rozvoje domorodé společnosti, dodržující jejich zákony a zvyky. Snaží se být do této společnosti přijati.

Tato průzkumná taktika se nazývá pozorovatel – spoluúčastník. Možná jsou takové akce jen krokem na cestě k vyspělejší metodě mimikry, kterou mimozemšťané nyní aktivně používají ve vztahu k lidem.

Co z toho plyne?

Zástupci mimozemské inteligence, schopni navštívit Zemi, měli tak vysoké technické a technologické (pro nás neznámé) standardy, že jsou schopni přizpůsobit svou intelektuální úroveň té lidské, patřící k různým kulturám a žijící po dobu celé existence lidí.

Mohli by zanechat stopy budoucím generacím lidí, schopných provádět vesmírné lety, důkazy o existenci mimozemšťanů, příletech na naši planetu, a jejich nejvyšších schopnostech.

Příklady, vypůjčené z kulturního kontinua jsou dány specifičností místa a času, je jich opravdu nespočet. Několik takových faktů:

 

  • Boží jevy popsané v Bibli – můžete vidět stopy neuvěřitelně vysoké úrovně technologie (vesmírné lodě a chrám Ezekiela v Jižní Americe, stroj na výrobu many), jejich obsah měl působit jako božské zjevení
  • Projevy bohů mezi hinduisty a jinými indickými národy jsou také přizpůsobeny vnímání představitelů této kulturní společnosti, náboženských a mystických názorů, spolu s tím jsou povoleny zcela konkrétní technické interpretace (létající přístroje ,,vimany“, vojenské technologie a další)
  • Nebeské úkazy, pozorované ve středověku, které odpovídaly horizontu představ lidí (létající štíty, víly, trpaslíci atd.), nyní máme tendenci v nich vidět paralely se starověkými i novodobými kontakty s mimozemšťany
  • Fenomén létajících objektů, často pozorovaných na konci 19. století, kdy lidé vídali předměty, které odpovídaly jen tehdejším představám, tedy balóny, ale šly daleko za tehdejší technické a technologické standardy
  • Zjevení Panny Marie z dávné minulosti do současnosti – v některých případech šlo o hysterické projevy masy lidí katolické víry, což jim umožnilo interpretovat vize, které se jim předvedly, nebo jimi manipulovat
  • Fenomén UFO, dnes rozšířený, kontakty a únosy s nimi spojené, v dnešní době dokonale odpovídají moderním představám o mimozemských lodích

Všechny tyto jevy a objekty jsou syntézou mezi skutečnými mimozemskými silami a výtvory naší představivosti.

Erich von Däniken

Závěrem

Hypotéza mimikry spojuje argumenty a fakta, která byla dříve odmítnuta ,,psychologicky“ orientovanými ufology s konvenčními hypotézami o hmotných objektech.

V důsledku takových pohledů se všechny tyto anomální jevy, počínaje bohy v dávném starověku, objevují jako mentální projekce mimozemské návštěvy, přizpůsobené našim představám, které jsou implementovány podle zákonů mimikry na pozemské rovině, a současně nám poskytne informace o strukturách za nimi.

Máme co do činění s tak vysoce komplexní, pečlivě naplánovanou a časově orientovanou strategií, kterou před mnoha lety trefně popsal slavný badatel Erich von Däniken (1935) s velkolepým názvem ,,Strategie bohů“.

 

Fantastické nevědecké a nerealistické fantazie? Možná. Je ale také pravděpodobné, že některé z výše uvedených skutečností jsou alespoň částečně pravdivé. Nebo je obecně pravda někde poblíž, velmi podobná této teorii. Jsou mimozemšťané opravdu mezi námi? Zůstává jen otázkou, jak to zjistit.

 

 

autor: – skm –
foto: 123rf.com, commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit