Mimozemšťané a koronavirus

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / UFO A MIMOZEMŠŤANÉ / 27. 12. 2021

Koronavirus a mimozemské civilizace se šíří podle stejných zákonů. Vědci přišli na to, že známá rovnice pro odhad počtu mimozemských civilizací se dá využít i pro COVID-19.

Slavná rovnice Franka Donalda Drakea (1930), která nám umožňuje odhadnout šance na nalezení inteligentního života ve vesmíru, konkrétně jeho představitelů s nimiž by lidstvo mohlo přijít do kontaktu, inspirovala vědce z Univerzity Johna Hopkinse. Tento tým vede statistiky o výskytu COVID-19 po celém světě. Vzali původní astrobiologickou rovnici jako základ a odvodili svoji vlastní, přibližně stejnou. Byla publikována v časopise Physics of Fluids, na který odkazuje portál LiveScience.

Autoři této nové verze ,,Drakeovy rovnice pro koronavirus“ zjistili, že ji lze použít k velmi přesnému výpočtu rizika ,,zachycení“ virů SARS-COV-2 v případě těsného kontaktu s jejich nositelem. Tým pod vedením profesora Rajata Mittala rozdělil infekci do tří fází. V té první pacient rozhodí kapky aerosolu, které přenášejí viry. Ve druhé se rozptýlí do okolního prostoru, a ve třetí se viry dostanou do dýchacích cest jiného člověka.

V nové ,,koronavirus rovnici“ je vyjádřeno až 9 faktorů, které symbolizují určitě vlastnosti přenosu virů. Od dechové frekvence infikovaných a příjemců, počtu virových částic ve vydechovaném vzduchu, až po dobu kontaktu s nimi.

Vědci varují: ,,Stále není známo, jaký minimální počet virů zaručuje způsobení infekce. Proto Drakeova virová rovnice neumožňuje výpočet absolutních rizik. Může však porovnat ty, které vzniknou za určitých okolností.“

Z rovnice například vyplývá, že roušky by měly snižovat pravděpodobnost nákazy 400krát, pokud je mají oba lidé přicházející do těsného kontaktu. V omezeném prostoru se při sportovní aktivitě riziko infekce zvyšuje 200krát, ve srovnání s klidnou zábavou. Záleží také na sociální vzdálenosti. Závislost je lineární – účinnost ochrany je přímo úměrná vzdálenosti od pravděpodobného zdroje infekce.

Kolik vyspělých civilizací je kolem nás?

Původní Drakeova rovnice nebo vzorec, jak se též nazývá, odvodil v roce 1960 profesor astronomie a astrofyziky na Kalifornské univerzitě Frank Donald Drake. Jeho rovnice má sedm členů – o dva méně než současní následovníci: přírůstek hvězd za rok, podíl hvězd s planetami, počet planet nebo jejich satelitů s vhodnými podmínkami pro život, pravděpodobnost zrození jakéhokoli života, pravděpodobnost jeho přeměny na rozumnou fázi, podíl planet s vysoce vyvinutými tvory, životnost civilizace, která žije na planetě.

Četné výpočty, prováděné v různých dobách podle Drakeovy rovnice udávaly různý počet mimozemšťanů: od jejich úplné absence – až po 5 tisíc mimozemských civilizací. Takové rozpětí vzniklo ze skutečnosti, že vědci odlišně hodnotili hodnoty parametrů obsažených v rovnici. Přirozeně také vycházeli ze stupně poznání své doby.

Nyní je vše mnohem jasnější – zejména díky pozorování, prováděným pomocí vesmírného dalekohledu Kepler. Ukázalo se, že ve vesmíru je více hvězd, než jsme si dříve představovali, stejně jako planet, vhodných pro život. V souladu s tím se také změnily výsledky výpočtů podle Drakea. To znamená i počet domnělých mimozemských civilizací.

autor: -skm-
foto: pixabay.com (tombud,padrinan,geralt)


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit