Města, jež opakovala osud Sodomy a Gomory

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 29. 4. 2022

Asi každý zná biblický mýtus o Sodomě a Gomoře, jejíž obyvatele Bůh potrestal za hříchy a seslal na ně oheň a síru. Podle teorie mohla smrt těchto dvou měst souviset s výbuchem asteroidu. Faktem ale je, že v historii jsou zmíněna i jiná města, údajně potrestaná za zlo páchané obyvateli.

Prokletí Port Royal

Město Port Royal na Jamajce bylo v 17. století nazýváno „pirátským hnízdem”. Ve skutečnosti se tři čtvrtiny obyvatel zabývaly různými kriminálními aktivitami. Ve městě například vzkvétal obchod s otroky. Právě s těmito nešťastníky je spojena kletba, která měla Port Royal postihnout. Mezi nevolníky byli údajně i afričtí či haitští lidé. Ti se rozhodli uchýlit se k magii voodoo, aby se osvobodili od svých zotročovatelů.

Ať to bylo tak či onak, kolem poledne 7. června 1692 zasáhly Port Royal všechny přírodní katastrofy naráz. Domy se začaly hroutit od silných otřesů, přístav zaplavila tsunami, jež smetla budovy i lidi do oceánu, a spolkla i veškeré lodě. Pak se písek pod městem (Port Royal stál na písečné kose dlouhé 16 kilometrů) náhle stal tekutým a pohyblivým. Začal do sebe vtahovat obyvatele města. Někdo do něj zapadl po hruď, jiný až po hrdlo. Následně začal písek znovu vysychat, a tak se nikdo nemohl s pasti dostat ven. Říká se, že několik dní trčely hlavy nešťastníků z písku a toulaví psi je ohlodávali.

Zahynuly dvě třetiny obyvatel, 1 800 budov ze 2 000 se změnilo v ruiny. Utéct se podařilo jen několika málo obyvatelům. Zde je obrázek, jak vypadalo město před katastrofami a po nich. Dle něj si můžete udělat představu, co z města zbylo.

Prolhaný král a podvodník v jednom

Dne 1. listopadu roku 1755, na svátek Všech svatých, zasáhlo portugalské hlavní město Lisabon ničivé zemětřesení. Mnoho lidí bylo v té době na bohoslužbách v městských kostelech. Zemí se okamžitě prohnaly obrovské vlny tsunami. Tři čtvrtiny všech městských budov byly zničeny. Pod troskami kostelů zemřely tisíce lidí. Mnozí se snažili najít spásu v přístavu, ale vlny je zkrátka smetly do moře.

Za pouhou čtvrthodinu zemřelo přibližně 100 000 obyvatel. Doposud je tato smutná událost považována za největší přírodní katastrofu v dějinách Evropy.

Následně se začalo mluvit o tom, že kataklyzma je důsledkem Božího trestu nebo prokletí. Ve městě zuřila inkvizice a nemilosrdně upalovala nežádoucí osoby na hranici. Král Josef I. Portugalský (1714–1777) slíbil, že ochrání obyvatele před inkvizitory, pokud mu dají poddaní prostředky na stavbu 36 galeon. Ve výsledku je však jednoduše okradl, aniž by tyto povinnosti splnil. A nechyběl ani první ministr, markýz de Pombal (1699–1782), jenž omezoval práva církevních úřadů. Obecně bylo tedy koho proklínat a trestat.

Hřích je relativní pojem

Na světě existovalo mnoho dalších měst, jejichž obyvatelé se dopouštěli špatných skutků –⁠ od krutých poprav iniciovaných světskými a náboženskými autoritami až po ty nejkrutější zločiny. Ne všechny tyto osady však postihly nějaké katastrofy. Pokud je ve městě hodně špatných lidí, tak za co mohou ti dobří? Proč by měli trpět stejně jako ti darebáci?

Někdy se lidé dobrovolně usadili v oblastech se seismickým nebezpečím, které jsou náchylné k povodním či bahnu. Dá se to pro ně považovat za trest?

Bohužel není tak snadné posoudit, kdo způsobil více zla, kdo méně a kdo si zaslouží jaký trest. Obzvláště, pokud nejste soudce nebo žalobce. Proto lze osud výše popsaných měst stále považovat jen za mýtický nebo historický fakt. Jaké hodnocení si zaslouží tato města, to je vaše věc.

autor: – skm –
foto: cs.wikipedia.org, PxHere


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit