Jak navštívit paralelní svět

ARCHIV / PARANORMÁLNÍ AKTIVITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / 26. 1. 2022

Lidé už tisíce let mluví o tom, že možná je i jiný paralelní svět. Giordano Bruno (1548 – 1600), vědec z Itálie, zaplatil svým odvážným předpokladem o jeho existenci životem. Inkvizice přijala pouze jeden obraz světa a my máme možnost zvážit různé úhly pohledu.

Kolik jich tedy je?

Zatímco přemýšlíme, zda existují i další dimenze, vědci už hovoří o desítkách paralelních světů. Přesně jsou známy tři rozměry našeho prostoru: délka, šířka a výška. Avšak je zde ještě čtvrtý rozměr. Objev páté dimenze může vést k cestování do jiných světů. Vědci ale tvrdí, že v současné době věda zvažuje existenci ještě většího počtu paralelních světů. Modely toho našeho jsou již přibližně odhaleny a obsahují 11, 26 a dokonce 267 dimenzí. Nelze je pozorovat, ale jsou zvlněné velice zvláštním způsobem. Přesto jsou přítomny kolem nás.

 

 

Cesta do paralelního světa

Charles Fort

Pokud skutečně uvěříme v existenci paralelních světů, vyvstává další otázka – jsou možné přechody z jednoho do druhého? Vědci naznačují, že černé díry, které jsou pozůstatkem po zhroucení velmi hmotných hvězd, mohou být právě takovými ,,mosty“ a nasávat do sebe hmotu. Kosmologové jim říkají ,,červí díry“. V přírodě mohou být časoprostorové struktury, jakou jsou právě tyto, spojující jeden paralelní svět s druhým, a v zásadě matematika připouští jejich existenci.

Vědci věří, že takové ,,červí díry“ jsou jednou z možností, jak se pohybovat z bodu A do bodu B nekonečnou rychlostí. Bohužel, existence těchto ,,děr“ spojujících světy, je stále jen hypotéza.

Charles Fort (1874 – 1932) byl americký badatel a spisovatel, který v roce 1931 vytvořil termín ,,teleportační místa“. Podle jeho názoru mohou nejen černé díry sloužit jako portály do paralelních světů, ale existují i na Zemi. Jde o místa, jež jsou obklopena zvláštní energií, a dějí se tam tajemné události. Fort věřil, že právě prostřednictvím těchto portálů přicházejí do našeho světa duchové, UFO a další hosté. Je-li tento předpoklad pravdivý, pak je to možné i v opačném směru – přes stejné portály se můžeme dostat my do jiných světů.

Ruští badatelé se domnívají, že jedním z teleportačních míst je například oblast na východní Sibiři, kde se řeka Kova vlévá do řeky Angara. Lidé nazývají taková místa jako ,,zahynulá“, protože tam všechny živé bytosti buď zmizí, nebo zahynou. Toto místo tedy dostalo název ,,Čertův hřbitov“. Objevilo se nedávno, po pádu Tunguzského meteoritu v roce 1908. Po této události zde začal dobytek vymírat. Všechny pokusy zvídavých badatelů o výzkum této oblasti a nazelení příčiny anomálie byly neúspěšné. Zahynulo zde asi sedmdesát lidí.

Vědecké názory

Červí díra

Fyzik Albert Einstein (1879 – 1955) zasvětil svůj život popisu všech vesmírných jevů v jedné teorii, která by našla odpovědi na všechny otázky. Ale smrt vědce zastavila.

Poté se objevilo několik dalších ,,teorií všeho“, ale dosud nejoblíbenější mezi vědci je teorie strun. Popisuje zákony, které potvrzují nekonečné rozpínání našeho vesmíru, a také to, že počet paralelních světů může dosáhnout počtu 26. Co jsou to ty struny? Jedná se o vesmírné jevy, v nichž dochází ke zkreslení prostoru a času. Přitom jejich velikost může být z hlediska nám známých parametrů větší než Vesmír, nepřesahující velikost atomového jádra.

Teorie strun zůstává zatím pouze teorií, která dosud nenašla experimentální potvrzení. Důležitým krokem vpřed pro potvrzení nebo vyvrácení této teorie by měla být data získaná na obrovských urychlovačích elementárních částic Large Hadron Collider (LHC), ve středisku CERN u Ženevy.

Kdy se tak ovšem stane, je ve hvězdách. Nebo snad v atomech? Paralelní svět je stále záhadou.

 

autor: – skm –
foto: commons.wikimedia.org, pixabay.com (geralt, Genty)


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit