Golfský proud by se příští rok mohl zhroutit

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TOP články / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 1. 5. 2024

Byly provedeny rozsáhlé studie, podle kterých by se mohl v roce 2025 zhroutit Golfský proud. Bohužel, jeho kolaps by mohl znamenat katastrofické nepříjemnosti a klimatické dopady. 

Vědci však s poněkud novou analýzou nesouhlasí. Nová studie naznačuje právě naznačuje zhroucení Golfského proudu příští rok. Jelikož jde o životně důležitý oceánský proud, které vědci obecně nazývají jako Atlantic Meridional Overturning Circulation (Amoc), znamenalo by to závažné klimatické dopady. Už bylo zjištěno, že proudy Amoc jsou nejslabší za posledních 1 600 let kvůli globálnímu oteplování, přičemž výzkumníci zaznamenali varovné zlomové signály v roce 2021.

Nová analýza odhaduje časový plán kolapsu mezi roky 2025 až 2095, s centrálním odhadem do roku 2050, pokud nedojde ke snížení globálních uhlíkových emisí. Důkazy z minulých kolapsů naznačují změny teplot přibližně o 10 °C za několik desetileté, i když k nim došlo během doby ledové. Jiní vědci si zase stojí za tím, že tyto předpoklady o datumu zvratu a nejistoty v již proběhlých kolapsech jsou nepřesné a nelze tedy spolehlivě odhadovat, kdy k tomu opět dojde. Všichni se však shodují, že vyhlídka na zhroucení Amoc byla extrémně znepokojivá a měla by podnítit rychlé snížení emisí uhlíku.

Zhroucení by znamenalo světové změny

Systém Amoc přenáší teplou oceánskou vodu k severnímu pólu, kde se ochlazuje a klesá, čímž pohání atlantické proudy. Ale příliv sladké vody ze zrychlujícího tání grónského ledovce a dalších zdrojů proudy stále více dusí. Pokud se Amoc zhroutí, bude to mít katastrofální následky po celém světě. Vážně by to narušilo deště napomáhající úrodě, na kterých jsou závislé miliardy lidí v Indii. V Evropě by počet bouří narostl a teploty by klesly, což by vedlo ke zvýšení hladiny moře na východním pobřeží Severní Ameriky. Ohrozilo by to i amazonský deštný prales a antarktické ledovce.
„Myslím, že bychom se měli velmi obávat. Znamenalo by to obrovskou změnu, Amoc fungoval celých 12 000 let,” řekl profesor Peter Ditlevsen z Kodaňské univerzity v Dánsku. Amoc se zhroutil a opakovaně obnovil v cyklu dob ledových, které nastaly před 115 000 až 12 000 lety. Je to jeden z klimatických zlomových bodů, které vědce nejvíce znepokojují, protože globální teploty stále rostou.

Studie zkoumající průběh

Výzkum v roce 2022 ukázal, že 5 nebezpečných bodů zlomu už mohlo být překročeno 1,1 °C k dnešnímu dni kvůli globálnímu oteplování, včetně odstavení Amoc (tady i Golfský proud), kolapsu grónského ledovce a náhlého tání permafrostu bohatého na uhlík. Nová studie publikovaná v časopise Nature Communications použila údaje o teplotě povrchu moře sahající až do roku 1870 jako podklad pro změnu síly proudů Amoc v průběhu času.
Výzkumníci zmapovali data a pozorovali v systémech proudy, které se blíží konkrétnímu typu bodu zvratu zvanému „rozdvojení sedlového uzlu”. Data seděla až překvapivě dobře. Vědci byli schopni extrapolovat data, aby odhadli, kdy pravděpodobně opět nastane bod zlomu. Další statistická analýza poskytla míru nejistoty v odhadu. Je založena na rostoucích emisích skleníkových plynů. Pokud začnou emise klesat, jak je zamýšleno současnou politikou v oblasti klimatu, pak by měl svět více času na to, aby se pokusil udržet globální teplotu bod bodem zvratu Amoc.
Nejnovější hodnocení Mezivládního panelu pro změnu klimatu došlo k závěru, že Amoc se v tomto století nezhroutí. Ale Ditlevsen řekl, že použité modely mají hrubé rozlišení a nejsou tak zběhlé v analýze nelineárních procesů, které jsou součástí, což je může učinit příliš kontroverzními. Potenciální kolaps Amoc je intenzivně diskutován vědci, kteří již dříve uvedli, že je třeba se mu vyhnout za každou cenu.

Dá se to čekat?

Profesor Niklas Boers z Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů v Německu odhalil včasné varovné příznaky kolapsu Amoc v roce 2021: Výsledky nové studie jsou alarmující, ale pokud nejistoty v silně zjednodušeném modelu (bodu zvratu) a podkladových datech (teplota moře) nejsou přesné, je jasné, že jsou tyto studie příliš nepřesné a nelze tedy spolehlivě odhadnout dobu zlomu.” Profesor David Thornalley z University College London ve Velké Británii s tímto tvrzením souhlasil a sám dodal, že studie má opravdu velké neznámé, proto je dle něj další výzkum nezbytný, Golfský proud ještě potřebuje řádně zanalyzovat.
Profesor Stefan Rahmstorf z Postupimského institutu v Německu řekl: „Stále existuje velká nejistota ohledně bodu zlomu Amoc, ale nová studie přidává důkazy, že je mnohem blíže, než jsme si mysleli. Jediná studie poskytuje omezené důkazy, ale jelikož více přístupů vedlo k podobným závěrům, je třeba to brát velmi vážně. Obzvláště, když mluvíme o riziku, které opravdu chceme s 99,9% jistotou vyloučit. Nyní nemůžeme vyloučit ani překročení bodu zlomu v příštím desetiletí nebo dvou.” 
autor. Zuzana P.
foto: Pixabay

Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit