Děsivý experiment o síle autority

ARCHIV / KURIOZITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 22. 6. 2022

Pokud jste ještě neslyšeli o tomto zajímavém fenoménu, jakým je Milgramův experiment, pak je třeba tuto situaci urychleně napravit.

Tento experiment byl proveden v oblasti sociální psychologie. Vědec z Yale Univerzity, Stanley Milgram (1933–1984), s tímto pokusem přišel v roce 1963. O experimentu se poté diskutovalo v celosvětové vědecké komunitě. Zajímali se o něj nejen psychologové a sociologové, ale i obyčejní lidé, kterým mezilidské vztahy nejsou lhostejné. Našli se také tací, kteří označili tento pokus jako nejtěžší zkoušku, jež kdy byla provedena.

Faktem je, že účastníci experimentu v sobě museli probudit sklony k sadismu. Zní to hrozně a vypadá to ještě hůře. Každý, kdo byl tohoto pokusu součástí, měl způsobit jinému účastníkovi nějakou bolest, v důsledku čehož měl mít pocit, že se mu tato převaha dokonce líbí.

Vědec provedl před zahájením experimentu náhodnou loterii, která určila, kdo z účastníků bude obětí a kdo sadistou. Ve skutečnosti byly tyto role pojmenovány jako učitel a student. Herec, jenž si vylosoval roli studenta, se posadil na židli s elektrickým proudem. Před zahájením pokusu dostal každý účastník elektrický šok, jednalo se o napětí 45 voltů. Toto bylo nutné k tomu, aby si dotyčný uvědomil, jak velkou bolest zažije druhý účastník.

 

Průběh experimentu

Postup byl následující – účastník v roli učitele odešel do jiné místnosti, odkud studentovi nadiktoval úkol. Pokud ho provede správně, nestane se ni. Odpověděl-li špatně, učitel na speciálním přístroji stiskl tlačítko, které dalo účastníkovi na židli elektrický šok. Dle pravidel se síla zvyšovala s každou špatnou odpovědí o 15 voltů. Maximální strop, kterého výboj dosáhne, je 450 voltů.

Zde je však nejdůležitější pointa. Účastník v roli studenta byl pouze herec, který vlastně žádný výboj ve skutečnosti nedostal. Bolest pouze předstíral. Systém byl vytvořen tak, že student odpověděl jednou správně, poté se třikrát zmýlil. V důsledku experimentu dosáhl náboj elektrického proudu teoreticky 105 voltů. Celý pokus skončil ve až ve chvíli, kdy byly všechny dvojice slov z úkolu vysloveny naprosto správně. Přirozeně v moment, kdy proudové otřesy údajně dosáhly 105 voltů, žák požádal o milost a učitel v té době prožíval pocity studu a viny. Pokud náhodou chtěl učitel experiment zastavit, Milgram jej ujistil, že je vše pod kontrolou a není se čeho bát. Účastník stiskl tlačítko znovu a znovu, i když o svých činech sám pochyboval.

Výsledky byly následující – 26 účastníků experimentu ze 40 své studenty nešetřili a dosáhli maximálních 450 voltů, ačkoli to dle předpokladů mohlo vést ke smrti studenta. Stanley Milgram vysvětlil, že pokud by tyto současné výboje byly skutečné, došlo by při pokusu k několika úmrtím.

Co nám to říká?

Je potřeba si uvědomit moc autority. V tomto případě mluvíme o organizátorovi experimentu, kterému lidé slepě věří a ani je nenapadne se pozastavit nad tím, že by svými činy mohli zabít jiného člověka. Navíc si neuvědomovali důsledky svého jednání. Když se dozvěděli o výsledcích výzkumu, byli zděšeni.

Stanley Milgram se proslavil i dalším experimentem, který hodně vypovídá o lidské společnosti. Dokázal, že mezi libovolnými dvěma lidmi se najde řetězec známostí ne delší jak 6 osob.

 

autor: – skm –
foto: commons.wikimedia.org
piqsels.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit