Roger Bacon – středověký učenec, co vynalezl stroj předpovědí

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 25. 7. 2022

Anglický františkánský mnich Roger Bacon, který žil ve 13. století (1220–1292), je považován za jednoho z nejvýznamnějších učenců a filozofů středověku. Velmi známé jsou jeho vědecké práce Méně se už o něm ví, že měl také zálibu v okultismu a jednou údajně vytvořil mechanickou mluvící hlavu.

Věštba pro papeže

Mohlo by se to zdát jako mýtus, ale zmínky o mluvících hlavách lze nalézt v různých pramenech již od 12. století. Evropské rukopisy hovoří o měděných hlavách, což byly mechanické stroje, které vydávaly určitá proroctví. V rukopisech arabských jsou tyto předpovědi vyslovovány z useknutých lidských hlav nebo lebek.

Pokud máme věřit tomu, co se psalo v rukopisech, byly údajně mechanické hlavy vyrobeny z mosazi či bronzu a mluvily pomocí pohyblivých spodních čelistí na pantech. Hlavy dokázaly odpovídat na různé otázky a předpovídat budoucí události. Mechanismus v sobě měl mít jakousi „magickou sílu”. Mnoho mystiků se snažilo takový artefakt získat, někteří se pokoušeli o vlastní výrobu.

Kronikář William Malmesbury (1080–1143) ve svých „Dějinách anglických králů” vypráví o Gerbertovi z Orillacu, jenž žil v 10. století. Tento muž na základě tajných znalostí získaných z knihy, kterou ukradl v Al-Andalusu, muslimské oblasti na Pyrenejském poloostrově, vyrobil takovou věšteckou hlavu. Na otázky však odpovídala pouze ano, či ne. Později se Herbert stal papežem pod jménem Silvestr II. (950–1003). Říká se, že hlava předpověděla jeho vlastní smrt.

Dar od démona

Traduje se, že podobný mechanismus vymyslel i anglický státník, filozof, teolog a vědec, biskup Robert Grosseteste z Lincolnu (1175–1253), který se stejně jako mnoho velkých myslitelů té doby věnoval alchymii. Hlava údajně pronesla jedno proroctví a následně vybouchla.

Německý dominikánský mnich Albertus Magnus (1193–1280) měl dostat takovouto hlavu přímo od démona, přičemž pro ni vyrobil mosazné tělo. Hlava však nepřestávala žvanit a Magnusova žáka, Tomáše Akvinského (1225–1274), rozzuřila natolik, že ji jednou ve vzteklém afektu zničil.

Exploze mechanické hlavy

Roger Bacon věřil, že měděná hlava pomůže ochránit Anglii před nepřáteli. Její vývoj trval celých 7 let. Mistrovi pomáhal mnich Bungay a sluha jménem Miles. Vynález vypadal jako „přesná měděná replika lidské hlavy, včetně vnitřností”. Z nějakého důvodu však odmítala mluvit.

Podle legendy vyvolal jakéhosi démona, ne-li možná samotného ďábla, jenž prohlásil, že hlava bude mluvit, pokud bude poháněna nepřetržitým kouřem ze šesti nejslavnějších jednoduchých.

Výraz „jednoduché” označuje v alchymii určité byliny a rostliny. Měly se vložit do hrnce, zahřát a umístit pod hlavu, aby se zahřívala párou. Tatáž legenda vypráví, že Roger Bacon a jeho pomocníci několik týdnů skutečně zahřívali hlavu párou. Jednoho dne se Bacon a Bungay unavili, šli spát a nechali Milese, aby mechanický výtvor hlídal. Ten, aby neusnul, začal hrát na housle. Najednou se hlava ozvala. Promluvila jedinou větou: „Ještě je čas. Čas byl. Čas pokročil.”

Slavná historie mnicha Bacona, popisující podivuhodné věci, které za svého života vykonal, vypráví o této události následovně:

„Pak se ozval strašlivý zvuk a podivné záblesky ohně. Miles napůl strachy zemřel. Upustil housle, padl na kolena a místnost se naplnila kouřem. Oba mnichy probudil hluk, přiběhly do cely a našli Milese, jak se bije do prsou a křičí, s mosaznou hlavou na podlaze zahalenou kouřem. Mniši, přivolaní k hluku, našli hlavu rozbitou na kusy.”

Samozřejmě si nemůžeme být na 100 % jistí pravdivostí tohoto příběhu, ani jiných na stejné téma. Navíc, první zmínky o měděné hlavě, jež učinil Roger Bacon, začaly až v 16. století, tedy tři století po učencově smrti. Nelze proto vyloučit, že nějakou práci na výrobě takových mechanismů skutečně provedl i Bacon a další badatelé. Byly však nakonec použity ke svému účelu?

 

autor: – skm –
foto: commons.wikimedia.org, piqsels.com


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit