Pod štítkem „Top Secret“: 3 tajné výzkumné projekty UFO

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / UFO A MIMOZEMŠŤANÉ / 17. 1. 2022

Zkoumat něco neznámého je touha mnoha lidí. Je nesmírně obtížné studovat jev, o kterém prakticky neexistují žádné informace. Možná jde o UFO?

Zkoumat něco takového, jako je existence UFO, je nesmírně obtížné, a navíc každý badatel sází svou dobrou pověst. I proto byla řada projektů věnovaná záhadným objektům ponořena do přísného utajení.

Projekt Síťka, SSSR

Rok 1977 byl v SSSR poznamenán záhadnou událostí, tzv. Petrozavodským jevem. Na obloze za soumraku byla vidět podle očitých svědků světelná medúza, která jasně zářila. Vzhledem k tomu, že incident viděly stovky lidí, získal obrovskou popularitu a motivoval sovětské vědce k otevření projektu s názvem ,,Síťka“ za účasti Akademie věd a ministerstva obrany.

Během výzkumu projektu bylo všem vojenským jednotkám nařízeno, aby nepřetržitě pozorovali úkazy na obloze. Okamžitě měly zaznamenat všechny neobvyklé a atypické jevy. Zohledněny byly také zprávy od očitých svědků, a údaje poskytnuté stanicemi Státního hydrometeorologického výboru. Projekt byl přísně utajován, ale existoval poměrně dlouho dobu – po celých 13 let.

Zaměstnanci Akademie věd analyzovali velké množství informací a snažili se najít objektivní důkaz o existenci UFO. V roce 1990 byl program přerušen, a o 10 let později byly některé výsledky zveřejněny ve Věstníku Ruské akademie věd. Podle publikovaných údajů se ukázalo, že většina zaznamenaných jevů byla způsobena přírodními faktory. Původ pouhých 10% případů neidentifikovatelných létajících objektů nebylo možné nijak vysvětlit. Čtenáři časopisu (včetně profesionálních ufologů) tyto závěry nepřijali, což vyvolalo zvěsti o prodeji některých tajných dokumentů americkým vědcům. Tyto informace však zůstaly nepotvrzené.

Projekt Čáp, USA

Američtí vědci provedli mnoho pokusů, aby dokázali nebo naopak úplně vyvrátili existenci UFO. Nechtěli vzbudit příliš velký zájem veřejnosti, a tak se rozhodli některé výzkumy zcela utajit. To se stalo například s projektem jménem ,,Stork“ (Čáp), který probíhal v letech 1947 až 1952. Dohlíželi na něj tři vědci: zaměstnanec Buttel Memorial Institute, metalurg Howard Clinton Cross, specialista na výpočetní techniku Miles Goal a ufolog Edward Ruppelt – autor termínu ,,neidentifikovaný létající objekt“ (UFO). Všechna shromážděná data byla zasílána přímo Národnímu archivnímu a dokumentačnímu úřadu USA.

Po oficiálním uzavření projektu se dostala na veřejnost pouze malá část závěrečných zpráv, které však neobsahovaly významné výsledky. Později Clinton Cross, když komentoval aktivity projektu, poznamenal, že vědci neměli dost závažných argumentů, aby zveřejnili opravdu živá fakta. Existovaly předpoklady, že se kurátoři ,,čápa“ neodvažují zakrýt zajímavé nálezy, protože se obávají reakce vlády, aby podnikla ostré kroky k obraně státu. Tak či onak, jsou všechny nepublikované dokumenty stále klasifikovány jako ,,přísně tajné“.

Projekt Modré knihy, USA

Kolem poloviny 20. století – 1947 diskutovalo celé americké město Roswell o troskách jakéhosi létajícího předmětu. Zda tento incident zaznamenal projekt ,,Stork“ není známo. Byl to však začátek dvou podobných projektů: ,,Sign“ (Znak) a ,,Grudge“ (Závist). Oba měly za cíl zaznamenat neidentifikované kosmické signály a vysvětlit jejich původ, ale byly rychle uzavřeny. Oficiální důvod byl neefektivnost a nevhodnost.

Již v roce 1952 byl však z nařízení vlády zahájen nový, mnohem rozsáhlejší program s názvem ,,Modrá kniha“. Projekt se dožil dokonce dospělého věku, protože existoval přesně 18 let. Tentokrát byl výzkum záhadných jevů svěřen tehdy slavnému astronomovi Josephu Allanu Hynkovi. Je třeba poznamenat, že i po vstupu do projektu zůstal Hynek po dlouhou dobu skeptikem – jeho záměrem bylo podrobně analyzovat každý zaznamenaný neobvyklý případ a vysvětlit, proč to nijak nesouvisí s mimozemskými civilizacemi. Po zpracování několika stovek případů, astronom připustil, že většina případů není vědecky interpretovatelná. Po uzavření projektu byla zveřejněna oficiální dokumentace. Zprávy naznačovaly, že bez jakéhokoli vysvětlení zůstalo 701 případů potenciálních pozorování UFO.

autor: -skm-
foto: pixabay.com (christianplass,tombud,geralt)


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit