Odvrácená tvář Měsíce byla známá již před výzkumem vesmíru

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 3. 6. 2022

Až do 20. století znali lidé pouze jednu stranu našeho Měsíce. Teprve v roce 1959 vyfotografovala nám doposud neznámou stranu sovětská vesmírná sonda Luna 3. Jenže to nebylo poprvé, kdy ji někdo spatřil.

Jistý japonský jasnovidec již několik desítek let před vznikem této první fotografie Měsíce vytvořil myšlenkovou projekci oné vzdálené strany na zapečetěnou fotografickou desku.

Dne 24. června 1931 profesor Tomokiči Fukurai (1869-1952) vložil do skříňky, v rámci experimentu zkoumajícího fotografické zobrazování myšlenek, dvě zcela nové fotografické desky. O 40 kilometrů dále uznávané médium, Koiči Mita, použil své jasnovidecké schopnosti k tomu, aby na tyto fotografické desky zachytil obrazy odvrácené strany Měsíce. Po jejich vyvolání se skutečně objevily zřetelné obrazy vzdálené strany Měsíce.

Rozrušený tisk žádal profesora i médium, aby tento pokusil zopakovali veřejně. Stalo se tak 12. listopadu 1938 před zaplněnou halou v japonském městě Gifu. Profesor Fukurai před zraky 4 000 přihlížejících lidí položil na stůl dvanáct zapečetěných fotografických desek a požádal Mitu o vytvoření obrazu odvrácené strany Měsíce na šestou desku odshora. Svědkové byli přítomni rovněž při vyvolávání negativů a přibližně za 5 minut se na šesté desce ukázal jasný obraz Měsíce. Jenže skutečně se jednalo o onu odvrácenou stranu zemského satelitu, kterou ještě nikdy nikdo neviděl?

O 52 let později profesor elektrotechniky, Motinori Goto, uviděl měsíční glóbus vyrobený v NASA. Ten v podstatě představoval zobrazení fotografií, které byly pořízeny během obletů kosmických lodí Apollo okolo Měsíce. Byly zde zřetelně viditelné hlavní rysy, jež Goto viděl na Mitových mentálních snímcích. Navíc, když později Goto použil mapu NASA s názvy a umístěním měsíčních moří a kráterů, díky matematickým výpočtům našel 31 případů, které odpovídaly umístění povrchových jevů na Mitových obrazech odvrácené strany Měsíce. Jakým způsobem tedy Mita tyto reálné obrázky vytvořil, to zřejmě již navždy zůstane nerozluštěnou záhadou.

Fotografie údajně zachycující myšlenky

Pokusy profesora

Podobnými „mentálními fotografiemi” se zabýval především právě profesor Tomokiči Fukurai. Když před přibližně 100 lety tento japonský profesor prováděl experiment s fotografickou deskou, zjistil, že na jednu z nich zachytil cosi, co při fotografování v okolí vůbec nebylo. Možná zachytil myšlenku fotografované osoby?

V roce 1910 přišel Fukurai na skutečnost, že někteří z nás prokazatelně dokážou duševní cestou přenést své představy nebo myšlenky na fotografický film. V té době Fukurai působil jako asistent profesora psychologie na císařské univerzitě v Tokiu. Jeho výzkumné experimenty byly úspěšné, dokonce se mu údajně podařilo získat mentální fotografii až na vzdálenost 500 kilometrů.

Jakmile Tomokiči Fukurai v roce 1913 publikoval výsledky své práce pod názvem „Jasnovidectví a mentální fotografie”, byl obviněn z podvodu. Následně musel opustit své místo na univerzitě. Jak vyplývá z výše uvedeného, ve svých experimentech však i nadále pokračoval. Je tedy snad mentální fotografie potvrzením faktu, že lidská mysl má skutečně netušenou sílu a energii?

 

autor: Petr Matura
foto: wikimedia.org (Hereward Carrington, 1919)
piqsels.com


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit