Naše války zajímají mimozemšťany!

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / UFO A MIMOZEMŠŤANÉ / 17. 7. 2021

Dokonce je i ovlivňují. Jak jinak si vysvětlit různé podivné úkazy na bojištích, před nimiž se dávají na útěk celé armády? A co podivné návštěvy u některých vojevůdců? U nás i ve světě.

Jedním z nich byl například Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, vynikající válečník, intrikán a bohatý muž, který svého času měl jen krůček k získání trůnu. Kdo však měl zásluhu na tom, že Valdštejn sklízel vítězství na válečném poli? Jeho vojáci věřili, že generál je nezranitelný díky jakési ,,čarodějnické masti“.

Albrecht z Valdštejna

Byl to šedivák?

Jeden z Valdštejnových vojáků, rytmistr z Terzkyho pluku karabiníků, prý dokonce tvrdil, že Valdštejna v noci navštěvuje jakási šedá, hubená bytost. Pokaždé, když se toto stvoření u Valdštejna objevilo, brzy se stalo něco významného. Tento tvor přicházel pouze v noci a údajně dokázal vejít i přes zavřené dveře. Albrecht z Valdštejna s ním prý vždy rokoval celou noc…

V dnešní době bychom zřejmě tohoto tvora přiřadili k ,,šedivákům“. I dnes někteří ufologové tvrdí, že tyto bytosti pocházející odjinud zasahují do běhu světa. A veřejným tajemstvím je i to, že s nimi byla v kontaktu většina prezidentů USA.

Seznámil se s nimi i Karel Veliký

Mimozemšťané však možná zasahovali do světových dějin i přímo na bojištích. Například v roce 776 zřejmě ovlivnili výsledek rozhodující bitvy Karla Velikého proti Sasům. Tehdy Sasové využili nepřítomnosti Karla Velikého a dobyli Eresburg. Po tomto úspěchu táhli dál na Sigiburg (dnešní Hohensyburg) a začali ho též obléhat.

Lorschké anály z doby Karla Velikého líčí, jak se během obléhání Sasy nad kostelem náhle objevil jakýsi zázračný oheň, jako kdyby ze dvou obrovských ohnivých štítů, a obrátil Sasy na bezhlavý útěk, kdy ve zmatku nabíhali na kopí vlastních vojáků. V roce 791 se zase na tažení Karla Velikého proti Avarům nedaleko Řezna, kde tábořila jeho armáda, objevil na nebi ,,svatý kříž“.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Odkud jsi, Hvězdné dítě?

Také v roce 808 pravděpodobně došlo ke kontaktu. Ve ,,Vita Caroli Magni“ vzpomíná císařův životopisec Einhard, jak císař při cestě do Cách

Sv. Karel Veliký, Národní galerie v Praze

spatřil velkou kouli, která přeletěla nebe od východu k západu a poté se snesla téměř na zem. Prý zářila tak jasně, že se císařův kůň polekal a shodil ho na zem tak prudce, že vojevůdce nedokázal vstát bez pomoci. Karel Veliký byl zřejmě osobou, která z nějakých důvodů ležela mimozemským návštěvníkům – nebo kdo vlastně jsou tyto bytosti – na srdci.

Nechybí ani v Japonsku

K podobným případům docházelo po celém světě. Například v roce 1235 byl japonský generál Juricume s rotou svých mužů na cvičení. Jeho stráže si všimly, že jižně od tábora v noci po obloze krouží záhadná světla. Jejich zvláštní působení zde trvalo několik hodin. Tato tajemná světla prováděla střemhlavé lety a další podivné manévry.

Ráno Juricume nařídil jev podrobně prozkoumat, avšak žádné vysvětlení nakonec nepřišlo. A to se nejednalo o jediný tajuplný úkaz zaznamenaný v Japonsku. Například 12. září 1271 měl být popraven oblíbený kněz jménem Ničiren. Ve chvíli, kdy měla na jeho krk dopadnout rána, se objevil jasný létající objekt, který prý připomínal měsíc v úplňku. Poprava byla přerušena a kněz propuštěn. Kdo nebo co nás tedy sleduje a proč to vlastně vůbec dělá?

Petr Matura, obr.: Pixabay (Stefan Keller), wikipedia


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit