Kdo byli Sybarité

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 16. 9. 2022

Existuje jistá legenda o jedné z nejbohatších kolonií, kterou založili staří Řekové v 7. století př. n. l. v Jižní Itálii. Město Sybaris obývali Sybarité.

O tomto místě najdeme jen velmi málo spolehlivých informací, ale s jistotou se ví, že teplé klima a úrodná půda vedly město k blahobytu a prosperitě. Rozvinutý obchodní systém tak umožnil sjednotit pod svou kontrolu dalších 25 menších měst. V dobách rozkvětu dosáhl počet obyvatel této kolonie 300 000 lidí.

Bohužel, život ve spokojenosti a bohatství však nekončí vždy dobře. Obyvatelům Sybaris se totiž stalo totéž, co lidem obývajícím biblickou Sodomu a Gomoru. Sybarité nepohrdli využíváním otrocké práce, byli mazanými obchodníky a milovali víno vyrobené z místních hroznů. Avšak zároveň byli neuvěřitelně líní a pohrdali projevy píle a práce. Jedna z legend dokonce tvrdí, že tesaře a řemeslníky, kteří pracovali ve městě, vyhnala místní elita kvůli hlučnosti jejich práce, aby mohla v poklidu pospávat i přes den. Pravděpodobně právě od obyvatel tohoto města vzešlo slovo „sybarité”. Tak začali nazývat lenochy zvyklé na zahálku.

Od založení města uplynulo téměř 200 let, kdy začal konflikt s další bohatou metropolí, městem Croton. Kvůli vlastní nedbalosti a neopatrnosti nemohli generálové jednotek Sybaritů porazit nepřítele. Podle některých zdrojů se Sybarité před bitvou opili a začali tančit. Kdysi nejbohatší město tak bylo roku 510 př. n. l. zničeno od základů a zbytky jeho obyvatel uprchly.

Vedle bývalého města bylo vystavěno nové od základů, jehož obyvatelé též obchodovali a produkovali víno, avšak nebyli mezi nimi žádní domorodí Sybarité.

Legenda či realita?

To vše je ale pouze legenda, která se k nám dostala z dávných dob. O tomto lidu opravdu neexistuje příliš mnoho skutečných faktů. Po dlouhou dobu se archeologové snažili najít zničené budovy Sybaris, ale všechny pokusy byly neúspěšné. Pátrání komplikoval zejména fakt, že město bylo pravděpodobně ukryto pod vrstvou bahna a nacházelo se pod mořskou hladinou. Ruiny města byly znovuobjeveny v 60. 20. století.

Nedávno se vědcům pomocí speciálního ultracitlivého detektoru, jenž dokáže odhalit cizí struktury hluboko pod zemí, přece jen některé části podařilo najít. Poté byla vyvrtána malá studna, na jejímž dně bylo nalezeno několik mincí a keramiky. Po radiokarbonové analýze se ukázalo, že tyto předměty pocházejí z éry města Sybaris.

 

autor: – skm –
foto: commons.wikimedia.org