Dávná popraviště s prokázanou existencí

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / KURIOZITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 24. 6. 2022

Dnes už se sice odsouzení zločinci neposílají na popraviště, ale z dřívějších pramenů víme o skutečné existenci i poměrně přesné poloze mnohých z nich.

Lanškroun

Jako první příklad můžeme uvést město Lanškroun, které disponovalo hrdelní soudní pravomocí, dokud ji nezrušil císař Josef II. Popraviště se šibenicí se rozkládalo nad Dlouhým rybníkem, tedy v místech poblíž dnešní obory pod Lískovým kopcem. Dnes ho nalezneme nad zahrádkářskou kolonií, v nadmořské výšce 410 metrů za zastavěnou částí obce, přibližně 2,5 kilometru od náměstí. Vojenské mapování zde uvádí údajnou zděnou stavbu se třemi, možná čtyřmi sloupy.

Poslední lanškrounský kat byl bratrem litomyšlského kata. Jak je známo, toto řemeslo se dědilo z generace na generaci. Města disponující katem na něj navíc převáděla i povinnosti rasovské, tedy likvidaci zdechlin, sebevrahů, čištění města, stok a jímek. Mimo katovské povinnosti byl úřad kata zatížen ještě i dohledem nad nevěstinci. To s sebou neslo poměrně velká zdravotní i životní rizika.

Pelhřimov

Zřejmě důležitým pelhřimovským popravištěm byl vrch dodnes zvaný „Na Spravedlnosti”, jenž se vypíná vpravo od silnice k Putimovu, ve vzdálenosti asi 1 300 metrů jihovýchodně od náměstí. Pozemky v širším okolí návrší se nazývaly „U Spravedlnosti”, což je doloženo už koncem 18. století.

V listech prvního vojenského mapování z 60. let 18. století byla císařskými důstojníky zakreslena šibenice v podobě dvou sloupů, propojených nahoře břevnem, přímo na vrcholu. Červená barva kresby s největší pravděpodobností svědčí o zděné konstrukci šibenice, kterou ostatně u významného města s častými hrdelními exekucemi můžeme i předpokládat. V pozdějších dobách již město šibenici nevyužívalo, ale stála zde údajně do 11. srpna 1788. Poté ji na základě císařského nařízení Pelhřimovští konečně nechali zbořit.

Třebíč

Na východ od centra města Třebíče můžeme dodnes objevit pozůstatky bývalého městského popraviště. Směrem na sever od bývalé ulice Na Spravedlnosti a vlevo od silnice najdeme výrazný, travnatý pahorek, kam před třemi stoletími posílal třebíčský soud odsouzence na smrt. Toto místo, odnepaměti zvané Na Šibenici, bylo za účelem popraviště v minulosti vybráno zřejmě především díky své poloze. Místní šibenice byla totiž dobře viditelná jak z cesty k Velkému Meziříčí, tak z polní stezky do Ptáčova, navíc i ze silnice k Náměšti nad Oslavou. Křížení tří královských cest se nalézalo přesně pod vrcholem se šibenicí.

Popraviště sloužilo k výkonům hrdelních rozsudků již od roku 1335, kdy právo meče udělil městu Třebíč král Jan Lucemburský. Jedna z lebek, jež se zde nalezly později, měla čelo probodnuté hřebem. To by mohl být následek provedené zostřujícího posmrtného trestu, při němž byla hlava odsouzence přibita k trámu šibenice. Probití lidské
hlavy hřebem však bylo katem používáno také i jako protiupírský zákrok, aby popravení po smrti nemohli i nadále lidem uškodit.

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit