Fascinující Vatikán, ohromující fakta

ARCHIV / KURIOZITY / 11. 5. 2021

Vatikán se nachází v Římě. Rozlohou a počtem obyvatel je to nejmenší stát na světě. Tato fakta jsou všeobecně známá a ví je každý. Ale jsou tu i informace, které každý neví … A ještě mnohem více …

Vatikánské nádraží

 • Vatikán o rozloze 0,44 km² je nejmenší zemí na světě. Se státy jako Monako – 2 km², Nauru – 21 km², Tuvalu – 26 km², San Marino – 61 km², Lichtenštejnsko – 160 km², Marshallovy ostrovy – 181 km², Svatý Kryštof a Nevis – 261 km², Maledivy – 300 km² a Malta – 316 km² patří mezi deset nejmenších zemí na světě.
 • Jen pro srovnání: plocha Vatikánu je 44 hektarů, zatímco Řím má 128 500 hektarů a celá Itálie 30 133 800 hektarů.
 • Vatikán nelze ztotožňovat se Svatým stolcem. Svatý stolec je univerzální vláda katolické církve.
 • Vatikán vznikl v roce 1929 po podpisu Lateránské smlouvy mezi Itálií a Svatým stolcem.
 • Vatikán je známý pro některé z nejpopulárnějších obrazů a soch na světě, které jsou umístěny v takových kulturních centrech, jako je bazilika svatého Petra, Sixtinská kaple nebo Vatikánské muzeum.
 • Hospodářství země je podporováno prodejem poštovních známek, cestovních suvenýrů, vstupným do muzeí, prodejem publikací atd.
 • Jméno země bylo poprvé použito 11. února 1929, když byla podepsána Lateránská smlouva.
 • Země používá jako úřední jazyky italštinu a latinu.
 • Vatikán má hranici dlouhou dva kilometry s jedinou zemí, Itálií.
 • Formálně je Vatikán městským státem a formou jeho zřízení absolutní monarchie, jeho hlavou je římský biskup, čili papež. Je to také jediná země na světě, která je po celou svou dobu existence nedědičnou monarchií.
 • Vatikán stát vydává své vlastní euro, má svou vlastní poštu, telefonní systém, vlajku, státní hymnu a také vydává pasy a poznávací značky.
 • Benito Mussolini podepsal Lateránskou smlouvu v roce 1929 jménem krále Viktora Emanuela III.
 • Víte, že na světě existují pouze dvě země, které nemají rozvodové zákony? Jedním z nich jsou Filipíny a druhým právě Vatikán.
 • Vatikán je ústředím římskokatolické církve, je to dům papeže a dům starověkých římských struktur.
 • Vatikán je jedinou zemí na světě, která je také celou svou plochou světovým dědictvím UNESCO.
 • V roce 2007 se Vatikán rozhodl stát se uhlíkově neutrální zemí a souhlasil se založením lesa v Maďarsku, protože na jeho území pro něj není místo. Osud navrhovaného lesa však není znám.
 • Vatikánská muzea, která počátkem 16. století založil papež Julius II., mají prohlídkové trasy dlouhé 9 kilometrů a schraňují mnoho uměleckých děl a obrazů. Jde o jednu z největších sbírek umění na světě. Ročně je navštíví asi pět a půl milionu návštěvníků, což je na tak malou zemi obrovské množství.
 • Bazilika svatého Petra je největším katolickým kostelem na světě.
 • Italové mohou místo platby italské vládě darovat Vatikánu 8% svých daní. To pomáhá Vatikánu pokrýt jeho náklady.
 • Země nemá HDP, protože nevyrábí zboží pro obchod.

  Apoštolský palác

 • Vatikán má jednu z nejvyšších zločinností na světě. Je to hlavně kvůli malé populaci země. Zločiny, které se ve městě vyskytují, však nemají velký význam, a proto mnoho z nich zůstává nevyřešeno. V této malé zemi neexistuje ani funkční vězení a soudí v něm pouze jeden soudce.
 • Odsouzení proto jednoduše odcházejí do sousední Itálie.
 • Papež Jan Pavel II., na kterého byl spáchán ve Vatikánu 13. května 1981, atentát, později odpustil muži, který se ho pokusil zabít. Tak jak se na pravého křesťana sluší a patří.
 • 100% populace městského státu je katolického vyznání.
 • Vatikán vlastní moderní dalekohled v Arizoně v USA.
 • Rozhlasová stanice ve městě vysílá ve 20 různých jazycích.
 • je Oficiálním strážcem Vatikánu a papeže je Švýcarská o síle cca 135. Papeže chrání již více než 500 let.
 • Vatikán není členem OSN.
 • Ve Vatikánu je bankomat, který lze použít za pomoci latinského jazyka. Předpokládá se, že je to jediný bankomat na světě tohoto druhu. Spravuje jej Vatikánská banka.
 • Obyvatelé země vypijí hodně vína, asi 54 litrů na osobu za rok.
 • Země má také nejkratší železnici na světě. Celkem měří 1270,4 m, z toho cca 300 metrů leží na území Vatikánu. Spojuje Vatikán s římským nádražím sv. Petra a první vlaková stanice byla ve Vatikánu otevřena v roce 1930, krátce po jeho založení. Stanice se však používá jen k přepravě zboží, nikoliv k osobní dopravě.
 • Městský stát Vatikán neuděluje občanství na základě narození, ale pouze na základě zaměstnání nebo úřadu umístěného v zemi. V zemi nejsou žádné nemocnice, a proto se tu také nemůže téměř nikdo narodit.
 • Lidé, kteří získají státní občanství ve Vatikánu na základě svého zaměstnaní, o nej přijdou, když práci ztratí a vracejí se ke svému původnímu občanství.
 • Město není obklopeno silnou neprostupnou zdí, jak naznačuje většina internetových zdrojů. Do města vede mnoho vstupních cest a na hranici stačí jen projít detektorem kovů.
 • Apoštolský palác, oficiální rezidence papeže, známý také jako papežský palác nebo Vatikánský palác, byl „uveden do provozu“ 30. dubna 1589.
 • Na registračních značkách země je uvedeno – SCV – „Stato Citta Vaticano“.
 • Země má také svůj vlastní fotbalový tým – Vatikánský národní fotbalový tým. Nemá profesionální hráče, jen amatéry z řad mužů pracujících ve Vatikánu, jako jsou policisté, příslušníci Švýcarské gardy nebo pošťáci.
Mohlo by vás ještě zajímat:  Příběh Hitlerovy matky – to by nikdo neřekl

-skm-Obr.: wikipedie