Bludičky z jižních Čech: UFO, nebo duše mrtvých?

Paranormální jevy / TAJEMNO A EZOTERIKA / 24. 9. 2012

Lákají prý bezbranné pocestné do zrádných bažin. Podle pověstí má jít o blikající škodolibá světélka, objevující se za temných nocí v lesích, poblíž močálů a na hřbitovech. Bludičky. Jde jen o pohádky? Ale podle početných svědectví byly tajuplné svítící koule poměrně nedávno spatřeny v jižních a západních Čechách. Co jsou vlastně zač?

Husté šumavské hvozdy pohlcuje šero. Po liduprázdné silnici vedoucí do Petrovic u Sušice jede osobní automobil. Jeho řidičku náhle oslní zářící objekt, který odkudsi přilétne před vůz. Udivená žena dupne na brzdu a nestačí se divit: Odkudsi se vynořuje bílá svítící koule o průměru kolem dvaceti centimetrů, která padá na asfalt silnice a po nárazu se kolem ní objevuje modrá záře!

SRÁŽKA S NEZNÁMEM

To však byl pouze začátek podivného šumavského příběhu.“ Koule na zemi dvakrát pružně poskočila jako tenisový míček a vzápětí prudce odlétla šikmo vzhůru na pravou stranu silnice. Celý úkaz proběhl v naprostém tichu. Paní Hrachová je přesvědčena, že kdyby tak pohotově nezastavila, zasáhla by ježatá koule auto,“ píše o nezvyklé příhodě spisovatel Otomar Dvořák v knize České záhady. Přechozí příběh ze 6. srpna 1999 měl ještě krátkou dohru. Šokovaná žena chvíli seděla a bezmocně se dívala před sebe. Zvlášní světelná koule totiž zmizela stejně rychle, jako se objevila. Co vlastně spatřila?Přestože někteří záhadologové míní, že mohlo jít o „klasické“ UFO, mnohé okolnosti mohou svědčit o něčem jiném. Především na jihu a západě Čech se až nápadně často objevují malé létající svítící kulovité objekty, které podle mnoha svědectví smysluplně reagují na okolí. Jakoby dokázali svým způsobem myslet!

MAJÍ LEGENDY PRAVDU?

Staročeské příběhy o bludičkách, nazývaných také jako světýlka nebo rychmandle (v oblasti České Třebové), tak dostávají poněkud reálnější nádech. Přestože jde často o zkreslenou vzpomínku na přirozené světelné projevy (Eliášovů oheň, kulové blesky, zapálené pařezy a bahení plyny, odrazy světel), na popis bludiček překvapivě nejvíce „pasují“ právě ony tajemné svítící koule neznámého původu. Podle mnoha svědectví se jejich velikost pohybuje od většího tenisáku, až po míče na košíkovou. Nezbedně poletují nebo „poskakují“, když se nečekaně objeví jakoby odnikud a obdobně i zmizí. Stejně jako světýlka z pověstí, se až nápadně často vyskytují v oblastech s hustými lesy, tlejícím dřevem nebo mokřady. Kromě toho mají také „ráda“ regiony s mnoha rybníky. Snad proto se obvykle objevují na Šumavě, Blatensku, Třeboňsku a Jindřichohradecku.

ZELENÁ KOULE NAD KRAVÍNEM

Obdobně jako pověstné bludičky mají údajně několik barev – od bílé, přes oranžovou nebo žlutou, až po modrou. Je snad také pouze náhoda, že občas stejně jako bludičky „pronásledují“ osamělé chodce!? Zkušenost s tajemným světelným úkazem měla i paní Ságerová z Veselí nad Lužnicí na jaře roku 1984. Žena tenkrát údajně zahlédla poblíž kravína zeleně zářící kouli, která „plula“ vzduchem a postupně se vyhýbala všem budovám tehdejšího zemědělského družstva.Svědkyně tehdy pozorovala tajemnou kouli, letící ve výšce kolem dvou metrů,necelou půl minutu. Poté, co tento podivný objekt přeletěl plot a vyhnul se budovám, zmizel kdesi nad vzdáleným polem směrem k obci Žíšov.

SVĚTÝLKA Z TEXASU

Podobné jevy se na některých místech vyskytují pravidelně a můžeme se s nimi setkat i v zahraničí. I mýty podobné tém o českých bludičkách najdeme u dalších světových národů. Ale nejen je. Poblíž texaské Marfy se objevují záhadná Marfa lights, v australském Queenslandu takzvaná Min Min lights, tajemné světelné koule jsou však k vidění i Norsku, Thajsku a jinde. Jaká je příčina těchto jevů? Odrazy vzdálených světel nebo hoření plynů, jak chtějí tyto fenomény vysvětlit někteří vědci, můžeme zřejmě ihned zavrhnout. Na to jsou„světýlka“ příliš pohyblivá, a navíc se objevují i v místech, kam mohou jen obtížně proniknout světelné paprsky (v hustých lesích, či údolích).

ZJEVENÍ MRTVÝCH, NEBO NEZNÁMÝ ŽIVOT?

Přestože jsou záhadné světelné koule zčásti podobné kulovým bleskům, mezi ně nejspíš nepatří. Objevují se totiž nezávisle na bouřce a jsou zřejmě vázány jen k určitým lokalitám. Na rozdíl od kulových blesků jsou také na povrchu většinou studené a nezvykle tiché. Jak je tedy vysvětlit? Podle fantastičtějších hypotéz prý jde o průzkumné sondy vesmírných civilizací (tomu by prý nasvědčovalo pozorování jakýchsi pravidelných výčnělků na některých z nich), nebo má jít duše zemřelých lidí. Jako logičtější se jeví možnost, že jde o neznámou energetickou strukturu složenou z plazmy (ionizovaného plynu). Toto čtvrté skupenství hmoty se nachází například uvnitř Slunce nebo zářivek. Zároveň se zdá, že některé reakce „bludiček“ mohou nasvědčovat šokující variantě – možná má tato plazma vlastní vědomí a inteligenci. Jde o zatím neznámou formu plazmatického života, která občas pronikne do našeho prostoru z jiných dimenzí?

Text: Petr Koutský, http://www.mysteryplanet.cz, foto: Wikipedia

Bludičky z jižních Čech: UFO, nebo duše zemřelých?

Lákají prý bezbranné pocestné do zrádných bažin. Podle pověstí má jít o blikající škodolibá světélka, objevující se za temných nocí v lesích a na hřbitovech. Bludičky. Jde o pohádku? Ale podle početných svědectví byly tajuplné svítící koule vskutku zahlédnuty zejména v jižních a západních Čechách. Co jsou vlastně zač?

Husté šumavské hvozdy pohlcuje šero. Stmívá se a po liduprázdné silnici do Petrovic u Sušice jede osobní automobil. Jeho řidička náhle oslní výrazně zářící předmět, který odkudsi přilétne před vůz. Udivená žena dupne na brzdu a se nestačí divit: Bíle zářící koule o průměru kolem dvaceti centimetrů padá na asfalt silnice a po nárazu na zem se kolem ní objeví modrá záře!

SRÁŽKA S NEZNÁMEM

To však byl pouze začátek podivného šumavského jevu“ Koule na zemi dvakrát pružně poskočila jako tenisový míček a vzápětí prudce odlétla šikmo vzhůru na pravou stranu silnice. Celý ůkaz proběhl v naprostém tichu. Paní Hrachová je přesvědčena, že kdyby tak pohotově nezastavila, zasáhla by ježatá koule auto,“ píše o nezvyklé příhodě spisovatel Otomar Dvořák v knize České záhady.

Příběh ze 6. srpna 1999 měl krátkou dohru. Šokovaná paní Hrachová ještě chvíli seděla a bezmocně se dívala před sebe. Zvlášní světelná koule zmizela stejně rychle, jako se objevila. Co vlastně spatřila?

Přestože někteří záhadologové míní, že mohlo jít o „klasické“ UFO, mnohé okolnosti mohou svědčit o něčem jiném. Především na jihu a západě Čech se až nápadně často objevují malé létající svítící kulovité objekty, které podle mnoha svědectví smysluplně reagují na své okolí, stejně jakoby dokázali svým způsobem myslet!

MAJÍ LEGENDY PRAVDU?

Staročeské příběhy o bludičkách, nazývaných také jako světýlka nebo rychmandle (v oblasti České Třebové), tak dostávají poněkud reálnější nádech. Přestože jde často v těchto tradovaných příbězích o zkreslenou vzpomínku na přirozené světelné projevy (Eliášovů oheň, kulové blesky, zapálené pařezy a bahení plyny, odrazy světel), na popis bludiček překvapivě nejvíce „pasují“ právě ony tajemné svítící koule neznámého původu.

Podle mnoha svědectví se jejich velikost pohybuje od většího tenisáku, až po míče na košíkovou. Nezbedně poletují nebo „poskakují“, když se nečekaně objeví jakoby odnikud a obdobně i zmizí.

Stejně jako světýlka z pověstí, se až nápadně často vyskytují v oblastech s hustými lesy, tlejícím dřevem nebo mokřady. Kromě toho mají také „ráda“ oblasti s velkými rybníky. Snad proto se nápadně často objevují na Šumavě, Blatensku, Třeboňsku a Jindřichohradecku.

ZELENÁ KOULE NAD KRAVÍNEM

Obdobně jako bludičky mají údajně několik barev – od bílé, přes oranžovou nebo žlutou, až po modrou. Je snad také pouze náhoda, že občas stejně jako bludičky „pronásledují“ chodce nebo jedoucí automobily!?

Zkušenost s tajemným světelným úkazem měla i paní Ságerová z Veselí nad Lužnicí na jaře roku 1984. Žena tenkrát údajně zahlédla poblíž kravína zeleně zářící kouli, která „plula“ vzduchem v přímém směru a postupně se vyhýbala všem budovám tehdejšího zemědělského družstva.

Svědkyně pozorovala tajemnou kouli, letící ve výšce kolem dvou metrů, něco kolem půl minuty. Poté, co tento podivný objekt přeletěl plot a vyhnul se budovám, zmizel kdesi nad vzdáleným polem směrem k obci Žíšov.

SVĚTÝLKA Z TEXASU

Zajímavé je, že podobné jevy se na některých místech zřejmě vyskytují celkem pravidelně a můžeme se s nimi setkat i v zahraničí. S tím souhlasí i to, mýty podobné tém o českých bludičkách najdeme i u dalších světových národů. Například poblíž texaské Marfy se objevují takzvaná Marfa lights, v australském Queenslandu takzvaná Min Min lights, tajemné světelné koule jsou však k vidění i Norsku, Thajsku a jinde.

Jaká je příčina těchto jevů? Odrazy vzdálených světel nebo hoření plynů, jak chtějí tyto fenomény vysvětlit někteří vědci, můžeme zřejmě ihned zavrhnout. Na to „světýlka“ příliš pohyblivá, a navíc objevují se i v místech, kam mohou jen obtížně proniknout světelné paprsky (v hustých lesích, či údolích).

PŘÍZRAKY MRTVÝCH, NEBO CHYTRÁ PLAZMA?

Záhadné svítící fenomény, přestože jsou zčásti podobné kulovým bleskům, mezi ně nejspíš nepatří. Objevují se totiž nezávisle na bouřce a jsou zřejmě vázány jen k určitým lokalitám. Na rozdíl od kulových blesků jsou také na povrchu většinou studené a velmi tiché. Jak je tedy vysvětlit?

Podle fantastičtějších hypotéz prý jde o průzkumné sondy vesmírných civilizací (tomu by prý nasvědčovala pozorování jakýchsi pravidelných výčnělků na některých z nich), nebo duše zemřelých lidí. Jako logičtější i pravděpodobnější však se jeví možnost, že jde o neznámou energetickou strukturu složenou z plazmy (ionizovaného plynu). Toto čtvrté skupenství hmoty se nachází například uvnitř Slunce nebo zářivek.

Zároveň se zdá, že některé inteligentní reakce „bludiček“ mohou nasvědčovat šokující variantě – možná má tato plazma vlastní vědomí a inteligenci. Jde o zatím neznámou formu plazmatického života, která občas pronikne do našeho prostoru z jiných dimenzí?

Text: Petr Koutský, http://www.mysteryplanet.cz, foto: Wikipedia


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit