Snižuje elektřina naší imunitu?

ARCHIV / 2. 11. 2011

V přírodě se lidé setkávají s ostrými pulsy, při zásahu bleskem nebo v elektrické bouři. Člověka to buď zabije, nebo se úplně zotaví. V mozku totiž existuje procedura, která se tím zabývá, ale není stavěná na miliardy malých ostrých impulsů za vteřinu, kterými nás oblažuje dnešní technika.

Je vůbec možné, aby měla moderní elektronika negativní vliv na zdraví? Ano, je. A proč nám o tom nikdo neřekne? Inu, jsou dvě možnosti. Protože o tom buď nikdo neví, anebo hůře – ví, ale nechce říci, protože se díky tomu vydělá velká spousta peněz. Mnoho stovek milionů a miliard dolarů. Nebezpečné rezonance můžete slyšet i v okamžiku, kdy posloucháte rádio se zajímavým pořadem, kam mohou zavolat posluchači. Pokud si posluchač před zavoláním neztlumí rádio, uslyšíte v rádiu protivné pískání. Tomuto jevu se běžně říká vazba. Pískání se vyskytuje i na koncertech, pokud není zvukař dostatečně zkušený. Tato pískání, průvodní jevy vazby, lze i lokalizovat – najít, v jakém místě v prostoru tato vazba, nebo-li rezonance, vzniká. Může je zjistit odborník pomocí speciální metody podle půdorysu vašeho domu. Pokud taková místa, kde k rezonanci dochází, existují, tak je může do plánu bytu zakreslit.

NEVIDITELNÉ VLNY
Rezonovat spolu může kde co. Rádiové vlny, televizní vlny, vlny mobilních vysílačů, bezdrátové připojení k internetu, bluetooth a další digitální přenosové signály. To všechno navíc rezonuje mezi sebou a nevíme, s čím vším to ještě může vazbit. Rádiové vlny začínají na extrémně nízké frekvenci a končí na extrémně vysoké frekvenci. Extrémně nízké frekvence se používají pro komunikaci s ponorkami, extrémně vysoké pro radioastronomii a vysokorychlostní mikrovlnný přenos dat. Oblast rezonance se nazývá stojatá vysokofrekvenční pole. Většinou mívají tvar kombinace oválu a elipsy, ale vyskytují se i tvary jiné. Do hry vstupuje fyzika, která říká, že vliv má i prostředí, ve kterém se toto děje. Můžete se o tom sami přesvědčit. Rádio hraje na některých místech lépe a na jiných hůře a to samé televize. To proto, že v některých místech má pole vln maxima a v jiných minima.

TROCHU FYZIKY

Proč je vlastně stojaté mikrovlnné pole (wifi, bluetooth, televizní digitální vysílání,atd.), škodlivé? Protože je to místo, kde vzniká rezonance mezi dvěma nebo více podobnými frekvencemi vysílání a to je podmíněno i tvarem a vlastnostmi prostředí.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhadné a nebezpečné ledové balvany stále bombardují Zemi

KLUBÍČKA NESOU INFORMACE
Částice elektromagnetického pole se nazývají fotony a podle teorie z roku 1924 fyzika Louise de Broglie je každý foton provázen vlnou, která o ní nese informaci. Téhle vlně se začalo říkat Brogliovo klubíčko, protože když se nakreslí na papír, má tvar odpovídající klubíčku. Klubíčko srdce nese informace o vlastnostech srdce, klubíčko jater o vlastnostech jater atd. Stejně tak nese informace o vlastnostech chování vlny mobilu, wifi, televizního signálu a tak dále. Problém je v tom, že při pobytu ve stojatém poli Brogliovo klubíčko, které doprovází moderní elektroniku velmi agresivně napadá Brogliova klubíčka lidského organismu. Čím kratší je vlnová délka, tím horší účinek na jakýkoliv organismus, protože se zmenšující se vlnovou délkou se zvyšuje agresivita a nevhodnost informací Brogliova klubíčka pro život. Po útoku (pobyt ve stojatém vysokofrekvenčním poli) je Brogliovo klubíčko s informacemi o našem zdraví poškozeno, změněno k horšímu, imunitní systém zeslábne a my onemocníme.

OBROVSKÝ VLIV NA ZDRAVÍ
U každého se to projeví jinak, dle jeho momentálního stavu. Velmi častý jev je neodůvodnitelný stres, kdy postižená osoba nemá nejmenší tušení, proč je tak vystresovaná. Dalším jevem je chronická únava a vyčerpání. A jedním z nejvážnějších důsledků pobytu ve stojatém vysokofrekvenčním poli je narušení některých specifických funkcí mozkové tkáně, které má na starosti regeneraci a obnovu organismu.

Právě poškození funkce regenerace organismu je tím nejvážnějším důsledkem pobytu ve stojatém poli. To způsobí, kromě již zmíněného, že organismu se při špatném stravování poškodí metabolismus a proces trávení, pokud potrava není taková, jaká by měla být. To potom působí, že nemůžete zhubnout a ve skutečnosti začnete přibírat. Pokud poškození dosáhne určitého bodu, ani standardní ani alternativní metody Vám nepomohou a s vámi to začne jít z kopce. Hodně z kopce.
Velmi časté důsledky pobytu ve stojatém vysokofrekvenčním poli jsou úporné bolesti hlavy, bezdůvodný vysilující stres, chronická únava a vyčerpání, alergie a NESCHOPNOST ORGANISMU SE UZDRAVIT, A OPĚT OBNOVIT SVÉ SÍLY! Praxe ukázala, že činnost mozku mající na starost signály k uzdravení těla je elektronikou poškozena!

Mohlo by vás ještě zajímat:  Jsou některé obrazy nebezpečné?

Praktické tipy
Pro vliv moderní elektroniky platí jednoduché řešení – vyhněte se stojatým mikrovlným polím elektromagnetického záření. K tomu navíc vypněte všechno bezdrátové ve Vašem domě a používejte dráty. Pro internet, pro telefon i další přístroje. Nezapomeňte – vysoké frekvence škodí zdraví, proto pryč s výmluvami. Když používáte notebook, mějte jej na stole, nikdy na klíně. Chcete aby vás popálill? Když používáte stolní počítač, mějte jej alespoň jeden metr od sebe.

Text: Petr Novák, komentář k článku Záhady života – září 2011, www.jen-jedno-zdravi.cz, foto: Shutterstock