Psychologie sexu: NÁSTRAHY PŘITAŽLIVOSTI

TAJEMNO A EZOTERIKA / 29. 2. 2012

Znáte svou Achillovu patu?

Ačkoliv si mnoho lidí myslí, že sexuální magie patří výhradně do rukou čarodějek a mágů, ve skutečnosti ji používáme všichni. Síla lidské představivosti, přitažlivosti a sexuální energie je ohromující a dokážeme s její pomocí změnit i světové dějiny. Sexualita je Achillova pata každého člověka, a dokázala i z toho nejmocnějšího vládce udělat jen nic netušící loutku.

Abychom však pochopili a uvědomili si sami sebe, musíme se nejprve vrátit zpět v čase a nahlédnout do dávné historie, která je nezbytná pro pochopení všeho, co známe a prožíváme. Sexuální magie má mnoho podob, druhů a využití, a její nezapomenutelné otisky najdeme snad ve všech kulturách. Ne vždy se však používala pouze k získání moci nebo konkrétního muže nebo ženy. Je to mnohem složitější. Jeden z typů sexuální magie totiž sloužil i k navození určitých vjemů a prožitků, aby se člověk cítil plný, našel svůj protipól, sjednotil sebe sama a zbavil se děsivé samoty. „Celá sexuální magie pracuje s našimi pocity i vjemy a je založena na tom, že všechny bytosti ve vesmíru se mezi sebou vzájemně energeticky vyživují.

Jinak řečeno, „sají“ a doplňují jedna druhou ať už fyzicky, psychicky nebo duchovně. Lidé si toho byli vědomi už v dávných dobách (například v Indii) a někdy si v mysli vytvářeli nejrůznější typy sexuálních představ, které jim navozovaly i fyzické zážitky s dokonalou bytostí, kterou si pro sebe stvořili,“ vysvětluje čarodějka Daniela Dufková a dodává, že k této nereálné bytosti cítili i silné emoce, mohli se pak doslova do své představy zamilovat.

Cílem této techniky bylo, aby s ní byli šťastní a naplnění. „K tomu, aby byli lidé schopni mít co největší možnou emoční představivost, využívali v sexuální magii už od pradávna nejrůznější byliny, v dnešní době bychom řekli psychofarmaka, které jim to ulehčovaly. Na základě toho dokázali své prožitky vnímat a prožívat zcela jinak, a jejich představy se pro ně často i zhmotnily. Ne vždy k tomu ale bylo nutné užívání těchto přírodních látek. Sexuální magie velmi souvisí i s extatickými prožitky mimo tělo, protože „sex“ mohl v tomto případě probíhat na zcela jiných úrovních,“ objasňuje paní Daniela.

Fantazie bez hranic

Někteří hinduisté (a nejen oni) si ve svých nejtajnějších představách vytvářeli stvoření, které jim měly zcela nahradit jejich lidské milostné protějšky. Možná jste už o těchto bytostech slyšeli, říká se jim dévové, což jsou nevtělení duchové, které lze údajně i zcela zhmotnit vlastní představou. Dévové mohli mít různou podobu. Je třeba si uvědomit, že ne vždy bylo každému člověku umožněno prožívat skutečné emoce, lásku a sexuální vzrušení s ideálním protějškem, a proto si celá řada z nich vytvářela svého „dokonalého partnera“ ve své mysli. Mohl mít podobu anděla, motýla, napůl ženy, napůl ptáka, apod.

Potřebovali doplnit na energetické úrovni, chtěli se cítit naplnění a jejich silná představa je poté dokázala natolik emočně rozvibrovat, že mohli mít pocit, že to, co zažívají, je naprosto reálné. Zároveň mohlo dojít i k fyzickému vzrušení a vyvrcholení. Jejich vnitřní přesvědčení bylo mnohdy natolik silné, že po milování s představou mohli mít i modřiny nebo šrámy po těle, aniž by se sami sebe vůbec dotknuli. Funguje to na obdobném principu, jako stigmatizace. Pokud se člověk naprosto ztotožní s myšlenkou a je plně vnitřně přesvědčen o tom, že je například Ježíšem, mohou se u něj projevit i krvavé stopy v místě ukřižování bez zjevné příčiny. Mohli bychom říci, že to určitá forma sugesce. Není ji však podle paní Daniely schopen každý, pouze ten, kdo si dokáže plně důvěřovat a věří v sám sebe.

Virtuální sex
Pro dnešního člověka, který má úplně jiný systém hodnocení a logiky, než měli lidé dříve, to může znít jako pohádka, ale mohli bychom to pro lepší pochopení přirovnat k reálným případům z 21. století. Máme nejmodernější techniku, která nám dokáže navodit zcela reálně pocit, že to, co vidíme, je skutečné a můžeme tomu i věřit. Muž se opravdu může zamilovat do virtuální ženy, do počítačové animace, nebo třeba fotografie v časopisu, protože má pocit, že je pro něj ideálním protějškem. Má vlastnosti, po kterých tento muž vždy toužil, ona mu dává pocit, že i on je dokonalý. Jeho city k ní jsou naprosto reálné a ryzí, a po čase hrozí i nevysvětlitelná emoční závislost. Může to dojít až k tomu, že si začne představovat, jak má s touto virtuální osobou opravdový fyzický kontakt. Dříve si lidé, kteří počítačové techniky neměli, dokázali svůj ideál představit ve své fantazii, která byla daleko odvázanější, než dnes.

Tento protějšek měl různou podobu. Každý člověk má totiž svůj smysl pro krásu, jiné etické a estetické vnímání dokonalosti a dokáže si vytvořit ten svůj ideální doplňující pól, aby se stal jednotným. V dnešní době se zamilováváme do celebrit, postav z filmů a seriálů, představujeme si s nimi svůj život, začínáme být na nich emočně závislí, představujeme si společné milování. Svůj partnerský život pak často trávíme s touto představou, stejně jako naši předci, kteří ale na rozdíl od nás vytvářeli její celkovou podobu vlastní myslí. Nám pro vizualizaci stačí internet, časopisy nebo televize.

KAŽDÝ TOUŽÍ PO DOKONALOSTI
Celý svůj život hledáme tu svou „druhou polovičku,“ a jedním s cílů sexuální magie bylo vytvořit a zhmotnit ji pro doplnění sebe sama, abychom se stali konečně kompletními, i kdyby se to mělo stát skrze naši představu. Toto je prazáklad umění sexuální magie. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že každý člověk je ve skutečnosti celoživotním hledačem své druhé poloviny, aby konečně dosáhl dokonalosti, a zároveň se uvnitř velmi bojí samoty, dokážeme pak ovládnout prakticky kohokoliv. O právě toho si byli vědomi i ti, kteří si chtěli podmanit i mocné, aby se stali jen bezbrannou loutkou v jejich rukou…

K plnému využití sexuální magie bylo ale nejprve nutné si uvědomit, koho chci ovlivnit, a získat o tomto člověku co nejvíce informací, i když bych to byl já sám. To znamená přiznat si, co se mi skutečně líbí a nelíbí. Vždy se k získání člověka používá zcela jednoduchá a účinná technika. Není to nic nového, přesto to připomeneme. Když se například někdo chtěl dostat pod kůži například královi, tak přišel na dvůr společně se svou „chráněnkou,“ která předtím prošla pečlivým a podrobným výcvikem. Nejdřív ale bylo nutné zjistit, co má panovník rád, a co nemá, jaké miluje vůně, jaké jsou jeho ideály ženy po psychické i fyzické stránce. Jaké vlastnosti zbožňuje, které nenávidí. Bylo třeba mu stvořit a doslova „zhmotnit“ před očima jeho „ideální protějšek.“ Pokud se někomu podařilo takovou ženu vycvičit, a i ona uměla dát královi najevo, že jeho „Já“ je pro ni dokonalým, mohl se do ní bláznivě zamilovat, ačkoliv měl třeba oficiálně jinou ženu. Jak je známo, láska je slepá. Pak už jen stačilo umět našeptávat a král pak většinou uměl naslouchat. Nikdy to ale nesměl odhalit, musela být natolik šikovná, že musel mít pocit, že „její“ nápady, jsou „jeho“ nápady. Prosté, že? Je to nejstarší, ale nejběžnější technika získání všeho, čeho chci dosáhnout.

Další nástroje k ovládnutí druhých
Mezi běžné praktiky sexuální magie patří i kosmetika nebo používání parfémů. Vůně jsou velice důležité, omámí smysly partnera, podněcují ho k touze, budí pocit originality. Ale je tady ještě něco – zastírají přirozený pach každého člověka, a tak nám může „vonět“ i někdo, před kým by nás naše smysly včas varovaly. Stejně důležitá je kosmetika a péče o vlastní vzhled. Není to proto, že bychom se stávali extrémně krásnějšími, jde jen o to, jaké pocity nám to přináší. V ten okamžik totiž začneme vyzařovat zcela jiný typ energie, která v mužích vyvolává přitažlivost a opět – vyšší představivost. „Tak dokážeme poměrně snadno ovládat druhé. Ale pouze až v okamžiku, kdy je sjednoceno to, co si skutečně o sobě myslíme s tím, co ze sebe vyzařujeme, se stáváme opravdu přitažlivými a zajímavými pro své okolí. Jinak budeme brzy považováni za hlupáka nebo sexuálního loudila,“ uzavírá paní Daniela. A co vy? Dokážete všechny sexuální zbraně a sílu své představivosti využít pro vlastní prospěch, nebo jste jen loutkou v rukou svého partnera?

Zeptali jsme se
Daniela Dufková
www.carodejnice.eu

Znamená to, že s člověkem, který je mi velmi podobný, nemohu být šťastná?
Vůbec ne. Určitě je tam důvod, proč ta přitažlivost mezi vámi je, v něčem se vzájemně doplňujete, aniž si to uvědomujete. Může to být maličkost, která je pro vás podstatná. A to je moc dobře, přitažlivost je základem lidské sexuality. Ale čím vyšší budete mít ego, tím vyšší budou požadavky na vašeho partnera. Je třeba znát to, co mě na partnerovi imponuje a v čem se podobá mému ideálu. To prozradí mnohé i o vás samotných. A to je první krok. Poznat sám sebe, i když se mi to třeba nelíbí.

Takže k některým typům sexuální magie není třeba žádných rituálů?
K sexuální magii, která využívá síly představivosti, opravdu není nutně třeba rituálů a obřadů. Už v prvním okamžiku, kdy začneme po někom toužit a představovat si společné chvíle, narušujeme tím nevědomě jeho svobodnou vůli. Právě proto bychom měli znát svého vysněného partnera z našich představ, a tím nemyslím jen fyzicky, abychom si pro dlouhodobější vztah hledali pouze jemu podobné. Všechno ostatní pravděpodobně dříve nebo později skončí fiaskem.

Je sexuální magií i každý sex?
Zdaleka ne. Dříve byli lidé při milování daleko uvolněnější a dávali své fantazii volný průchod. Dnes už většinou nevypneme logiku ani při sexu. V dávných dobách zahlcovaly milence barevné představy, při milování si představovali sebe a partnera třeba jako dva proplétající se stromy, pak byli chvíli ptáky, pak dvěma kapkami rosy, vnímali barvy, které ve skutečnosti třeba ani neviděli. Cítili to a viděli vnitřním zrakem. To je magie. Tento sex byl neopakovatelný. A dnes? Jsme napjatí, přemýšlíme nad hloupostmi, jsme myslí všude jinde, než u svého partnera. To samozřejmě neplatí vždy. O sexuální magii při sexu se dá v tomto ohledu opravdu mluvit jen tehdy, kdy jsou oba partneři oddáni jeden druhému a jejich představy v této vzácné a mocné chvíli patří jen jim vzájemně.

foto: shutterstock