Oční duhovka: Mapa vašeho zdraví

ARCHIV / 11. 6. 2015

Říká se, že oči jsou oknem do duše a pouhým pohledem dokážou prozradit více, než jen tušíme. Dívali jste se do nich někdy detailně a zblízka?

Bližším studiem oční duhovky se zabývá irisdiagnostika, alternativní diagnostická metoda, která dokáže zhodnotit zdravotní stav a dokonce varovat před hrozícím onemocněním. Irisdiagnostika funguje na základě pozorování změn, které se v oku dějí v závislosti na celkovém stavu každého z nás. Možná jste si už všimli nějaké podivné skrvnky nebo drobounké změny zabarvení duhovky, ale nepřikládali jste tomu žádný zvláštní význam. Jenže měli byste, podle irisdiagnostiků se v očích často odrážejí choroby, které se ještě na zdravotním stavu zatím nepromítly, ale správným přístupem jim můžete předejít. Zkušený terapeut navíc jediným pohledem do očí dokáže určit všechny chronické choroby a úrazy, které jste v životě prodělali. Nevěříte?

Z očí se četlo už před dávnými časy
Irisdiagnostika není žádnou novinkou ani výmyslem moderních léčitelů. Čtení z oka už má více než 6000 let starou tradici, nejstarší zmínky o čtení se dochovaly v Číně. Podrobné záznamy o irisdiagnostice se ale našly také v Egyptě v hrobce faraona Tutanchamona. První diagnostickou mapu oka v moderním pojetí ale sestavil až v 19. století maďarský lékař Ignatz von Peczcly, který se jako malý chlapec staral o nemocného dědečka. Všímavému budoucímu lékaři neušlo, že se v dědečkových očích dějí změny v zabarvení a když se vyléčil, skvrnky zmizely nadobro. Peczcly své pozorování později rozšířil a poprvé zveřejnil až v roce 1881. Dnes se irisdiagnostika dokonce vyučuje na světových lékařských fakultách. Bohužel, v České republice má stále nálepku „hloupost“ s nádechem nadpřirozena.

S naprostou a udivující přesností lze z oka vyčíst stav jednotlivých orgánů, akutní i chronické nemoci a veškeré změny v těle, včetně psychického stavu.

Oko nikdy nelže
Všechny zdravotní problémy se podle odborníků v duhovce projevují jako jinak barevná znaménka různých velikostí, drobné tečky, skvrnky nebo čárky. Pojďme si pro zjednodušení říci několik příkladů, které nám prozradili zkušení terapeuté. Oni sami ale dokážou z očí vyčíst daleko více, studium irisdiagnostiky trvá několik let. Bílé flíčky prý mohou naznačovat probíhající zánět, zvýšené podráždění nebo stres. Pokud ve své duhovce objevíte tmavě zbarvené skvrnky, znamená to, že některá část těla nefunguje tak, jak by měla. Černé skvrnky zase upozorňují terapeuty na prodělaný úraz nebo operaci, jsou neklamným znamením trvalé změny a poškození organismu. Žlutě zbarvené flíčky znamenají prodělanou léčbu antibiotiky a tmavé obruby okolo duhovky prozrazují, že se organismus nedokáže vypořádat s nahromaděnými jedy. Ale tak úplně jednoduché to není…

Mohlo by vás ještě zajímat:  „Los Zjuratkul“ – největší a nejstarší geoglyf na světě se nachází na Urale

Mapa našeho zdraví
Kromě toho, jaká změna se na duhovce objeví, je velice důležité i její umístění. Irisdiagnostikové v duhovce rozlišují několik zón, z nichž se každá váže na jiné orgány a systémové oblasti. Obecně se dá říci, že levé oko se váže k levé polovině těla a pro zjednodušení se uvádí, že orgány a funkce horní části těla se odráží v horní časti duhovky a zase naopak. Zajímavé je, že mnohé zdravotní obtíže jsou spojené s oběma polovinami těla, a právě proto se zrcadlí v obou duhovkách. Bohužel, ke specialistům přes oční duhovky lidé chodí až v okamžiku, když už jim lékaři spíše nedovedou pomoci. Irisdiagnostik umí člověka varovat ještě ve stadiu, kdy se ještě nemoc nevyvinula a dá se jí předejít. Medicína už léčí spíše důsledky než příčiny. Terapeuté pracují hlavně s příčinami a pomocí bylin i konkrétními radami ještě mohou zvrátit celkový průběh nemoci. Hlavním z kritérií je ale přijít včas…

Foto: Shutterstock