Zkáza Mohendžodara. Mohou za ni zvláštní černé kulové blesky?

DĚSIVÉ LEGENDY / Světové záhady / Záhady / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 28. 7. 2020

Již prastaré mýty a legendy vypráví o podivných ohnivých jevech na obloze, tehdy vykládaných jako neblahá znamení. Na obloze se od pradávna objevovaly ohnivé koule a ohniví draci. Podle dávných legend unášel ohnivý kočár smrtelníky ke hvězdám a legendy o ohnivých psech a strašidelných ohnivých koulích najdeme v mnoha pověstech. A nejen to.

Naši předkové prý neznali podstatu všech přírodních jevů a vysvětlovali si je jako působení mystických sil. Dnes máme sklon všechny jevy zaznamenané našimi dávnými předky zařadit do škatulky bájí a pohádek. Jenže ony mohly vzniknout i na základě skutečných událostí…

Pozůstatky zničeného Mohendžodara

Co zničilo tedy Mohendžodaro?

Příkladem je staroindický epos Mahábhárata, který vypráví, jak před více než třemi tisíci lety zaniklo starověké město Mohendžodaro rozkládající se na břehu řeky Indu asi na 250 hektarech plochy. Jeho název lze do našeho jazyka přeložit jako Pahorek mrtvých. Jednoho dne se prý na obloze zjevila velká oslnivá záře, která se valila na město, vzduch se rozpálil tolik, že nebyl dýchatelný – a potom nastal obrovský výbuch, který zahubil všechno živé.

Tato pohroma přišla nečekaně a bez příčiny. Smrt musela být velmi rychlá. Ruiny pradávného města dávno zmizely pod nánosem země a rostlin. Lidé se tomuto místu vždy intuitivně vyhýbali a časem se zdejí existence tohoto města stala jen dávnou bájí.

Jaderné zbraně?

Změna přišla až v minulém století, kdy archeologové na základě informací obsažených v Mahábháratě odhalili ruiny Pahorku mrtvých. Tyto vykopávky potvrdily, že epos zřejmě dávné události zaznamenal velmi výstižně a pravdivě. Vědci zde objevili kameny roztavené silným žárem a našli důkazy o obrovském výbuchu. Nalezeno bylo také mnoho lidských koster, jejichž poloha napovídala, že smrt přišla nečekaně z nebe. Došlo k tlakové vlně jako při jaderném výbuchu. Známý badatel Erich von Däniken se přiklání k myšlence, že civilizace byla zničena právě jaderným útokem.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Za andělskou energií na Andělskou Horu. Nebo patřila elfům?

Anebo kulové blesky?

Vysvětlení však nabízí i sama příroda v podobě kulových blesků. Některé se chovají jako přírodní fenomén, jiné zase naopak, jako kdyby měly vlastní inteligenci. Ty tmavé a neprůhledné odborníci nazvali černými blesky a považují je za nerozžhavené kulové blesky. Tyto útvary se prý mohou volně vznášet ve vzduchu, velmi rychle se pohybovat, zhasínat a znovu se rozsvěcovat. Mají také schopnost vybuchovat, přičemž mohou zapálit i budovu. Za jistých podmínek se mohou kulové blesky soustředit i do prostorově rozsáhlých útvarů a přelétávat nad krajinou a městy.

Nejenom Mohendžodaro

V září roku 1910 se něco podobného stalo nad New Yorkem, v roce 1978 nad Chabarovskem a v roce 1984 nad Udmurtskem (Ruská federace). Jedné noci se obloha náhle rozzářila a z nebe začaly padat oslnivě bílé koule. Ty v okruhu dvaceti metrů vyřadily z provozu všechny transformátory a také veškeré elektrické vedení.

Podle nových hypotéz světelné a ohnivé útvary, z nichž se některé chovají jako slepé a jiné jako inteligentní, nejsou jen zvláštním stavem hmoty, který nazýváme plazma, ale pocházejí ze světa energií, jež je součástí vesmíru a projevuje se též hmotně.

Několik tisíc kulových blesků

Rovněž i Mohendžodaro se mohlo stát terčem těchto energií. Odborníci spočítali, že na zničení města by se muselo podílet tři až čtyři tisíce černých i ohnivých kulových blesků. Této informaci se nechce uvěřit, ale je to docela dobře možné, protože celkem jde počet blesků na Zemi snad až do miliard. Některé výboje přitom dosahují délky až sto kilometrů. A jejich cesty jsou leckdy prapodivné.

V roce 1975 v Holandsku vyletěla do vzduchu podzemní nádrž. Blesk do ní pronikl přes kořeny vrby, vodivou zeminu na nádrži a zařízení na měření teploty. Plameny šlehaly do výšky 250 metrů. Co by se stalo, pokud by blesk zapálil například atomovou elektrárnu? I v naší technicky pokročilé civilizaci se prozatím musíme těchto ještě zcela neprozkoumaných sil obávat, a tak existuje i možnost, že pradávné město Mohendžodaro bylo zničeno třeba právě i takovou podobnou katastrofou.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Ďáblův trojúhelník - brána do jiné dimenze?

Petr Matura

Obr.: www.eskipaper.com, www.topmagazine.cz, www.logicalhindu.com, www.deviantart.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit