Záhadné vikingské pevnosti. K čemu vlastně sloužily?

Světové záhady / Záhady / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 9. 7. 2020

Skandinávie a zejména Dánsko byly místem rozsáhlých objevů o životě severského národa Vikingů.

Vikingská kruhová pevnost Trelleborg

Všechny stavby, které jsou dnes známé jako  „dánské kruhové pevnosti“, byly nalezeny před téměř sto lety. Pevnosti jsou všechny téměř stejné – jde o vojenské opevnění ve tvaru dokonalého kruhu o průměru 130-200 metrů. Kolem pevnosti je příkop, hliněný násep a dřevěné stavby.

Nelogické rozmístění

Struktura a uspořádání pevností svědčí o tom, že Vikingové byli mnohem pokročilejší, než se doposud myslelo, a ne jen pouzí lupiči a primitivní bojovníci. Možná právě proto jsou tyto vikingské pevnosti umístěny velmi podivně – některé z nich prostě neleží na místech, které by pro bezpečnost a obranu země byla nejvhodnější. Mělo uspořádání pevností tedy ještě nějaký smysl? A jaký?

Pevnosti jsou přitom dokonale kruhové. Podle vědců právě toto znamená, že pevnost byla používána nejen jako vojenská zařízení. Kruhová sídliště se stala skutečnými politickými symboly dánského (a později i norského) krále Haralda I. (911 – cca 986), kterému se podařilo přinutit obyvatele Dánska k úplné podřízenosti vládce a sjednotit zemi do jediného státního útvaru.

Nejasný systém

Rekonstrukce vchodu do kruhové pevnosti Trelleborg

Kruhové pevnosti potom více než obrannými zařízeními proti vnějšímu nepříteli byly skutečnými ústředními místy moci, kolem kterých se rozprostíraly králem opanované oblasti. A mohly mít i jiný, duchovní, nebo chcete-li mystický či geomantický, rozměr. Vyjadřovat a realizovat podrobení si nejen lidí, a to především vlastních, ale i krajiny jako takové.

Kolik těch pevností bylo? Víme, že celkem deset, ale nalezeno jich bylo zatím jen šest. Všechna zatím neobjevená sídliště by přitom měla být umístěny ve vzdálenosti 50-70 km od těch, které již byly objeveny. Pořád je tedy co hledat a po čem pátrat.

Mohlo by vás ještě zajímat:  „Stonehenge“ na Sahaře. Kdy rozluštíme jeho tajemství?

-skm-

Obr.: www.aminoapps.com, wikipedia, www.ferriesonline.com/


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit