Záhada praslovanského kmene Antů. Kde a jak žili?

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / 10. 1. 2020

Původ Slovanů, jejich formování a pravlast, je dodnes předmětem mnoha dohadů. Dnes se předpokládá, že šlo o formování několika různých kultur v prostředí jihoruských stepí. Jedni z dávných praslovanských obyvatel, kteří stáli na počátku existence východních Slovanů, byli Antové. Co o nich dnes víme?

Území obývané Anty

Přes množství archeologickým výzkumům prováděným v průběhu posledních 50 let ve východní a jihovýchodní části Evropy, jsou naše znalosti o životě pradávných kmenů obývajících tyto oblasti, stále jen velmi útržkovité.

První zmínky o Antech se objevují ve zprávách arabských a byzantských kupců, pocházejících z 5. a 6. století n. l. Hovoří o tom, že počátkem šestého století Antové přešli Dunaj a vtrhli do Byzance. Později mnohokráte ohrožovali obyvatelstvo Balkánu. V kronikách je rovněž několik zmínek o bojích Antů s Avary v průběhu 7. století.

Odkud vlastně Antové přišli? Jazyková analýza svědčí o tom, že v prvním tisíciletí př. n. l. byli naši praslovanští předci úzce spojeni s lesním a vodním prostředím v oblasti bažin a jezer. Toto zjištění zároveň popírá, že by snad byli ovlivňováni prostředím stepí, hor či moře. Argumenty jazykovědců potvrzují i archeologové, kteří lokalizují kolébku Praslovanů do zalesněných prostorů mezi Vislou a Dněprem.

V počátcích jednolité praslovanské společenství se praslovanské obyvatelstvo postupně rozdělilo no různé lokální skupiny a Praslované žijící v  pohraničním pásmu mezi Dněprem a Dněstrem se začali stýkat s kmeny íránského původu. Došlo ke vzájemnému ovlivňování a prolínání těchto dvou kultur a v praslovanském jazyce se začaly objevovat prvky stepní terminologie, převzaté z iránských jazyků.

Během 4. a 2. století př. n. l. potom v prostorách dolního Dunaje došlo k rozvoji tzv. čerňachovské kultury, která se stýkala s kulturou řeckou a později římskou. A pravděpodobně z této čerňachovské kultury se později oddělili Antové, kteří 6. -8. století n. l. obývali  prostory oblasti od delty Dunaje až k Azovskému moří a poříčí dolního Dněpru a Prutu. Budovali si tam rozsáhlá sídliště a v nich chaty — polozemljanky a věnovali se také zemědělství, především pěstování pšenice, prosa, ječmene a ovsa. Zabývali se rovněž chovem koní a stepního rohatého dobytka a uměli už i zpracovávat železo.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Za pouhé tři měsíce se zbavila masivních metastáz. Jak?

Řečtí a latinští autoři však nazývali všechny praslovanské kmeny žijící v údobí 4. — 6. století n. l. v prostorách mezi Dněprem a Dněstrem jednotně Anty. To bylo také důvodem, proč v pozdější době vznikaly takové těžkosti s identifikací jednotlivých slovanských skupin, žijících na sever a severozápad od černomořských stepí.

Území obývané slovanskými kmeny Antů, Venedů a Sklávů

-skm-

Obr.: Pixabay – foto:  chrisbeez, archiv autora

 

 

 


Štítky: ,

Mohlo by se vám líbit