Vražedná kletba. Lidská mysl ale umí i uzdravovat

Ezoterika / Medicína a léčitelství / Světové záhady / 13. 6. 2020

Ortodoxní věda odmítá představu smrti člověka vyvolanou vzýváním okultních sil jako iracionální. Nebere vůbec na vědomí fakt, že tato schopnost má své kořeny již v dávných náboženstvích. To ovšem neznamená, že dnes se kouzla a magie nepoužívají. Jen zůstávají skryté zvědavým pohledům.

Výzkumníci pokoušející se nalézt nějaké racionální vysvětlení, jak tyto záležitosti vlastně fungují, se domnívají, že klíč k této záhadě není v nadpřirozených schopnostech mága, který na někoho jiného uvaluje kletbu, ale v mysli oběti.

Kouzlo způsobí šokový stav

Jedna z teorií principu kouzel vznikla na základě pozorování lékařů, kteří během první světové války léčili vojáky zraněné na frontě. Mnoho jich zemřelo jen na základě šoku – stavu organismu, který nastane, když krevní tlak dotyčného v důsledku rozsáhlého krvácení klesne pod kritickou úroveň.

Lékaři, kteří se zabývali případy smrti následkem kouzel vúdú, se domnívali, že k podobnému fyziologickému procesu, známému také jako vagová inhibice, dochází rovněž i při prokletí. Strach, který kletba u oběti vyvolá, podle nich zpočátku způsobí panickou reakci, jež se odrazí v nadměrné stimulaci nadledvinek. Když se pak oběť začne vzdávat naděje, dojde k opačné reakci. Ta vede ke zpomalení tlukotu srdce a dechu, krevní tlak poklesne a následuje smrt.

Ovšem jiní odborníci tvrdí, že hlavní roli v úmrtí jako důsledku prokletí hraje sugesce a její vliv na psychiku člověka, takže pravděpodobnost smrti oběti závisí na síle jeho psychiky. Alespoň to tvrdí například psycholog Stanford Cohen z Bostonské univerzity. Ten zkoumal mnoho případů úmrtí v důsledku vúdú. Domnívá se, že kletba může být vražedná, ale jen tehdy, pokud v oběti vyvolá směsici strachu a bezmocnosti a oběť uvěří, že zemře nebo onemocní.

Potom by ale lidé, kteří na prokletí nevěří, měli proti němu být v podstatě imunní. Je tomu tak ale doopravdy? Někteří badatelé se proto soustředili na důkazy, podle kterých však jak tzv. „psychická odolnost“stejně jako například kulturní, náboženské nebo prostě jen racionální přesvědčení o neúčinnosti těchto magických praktik, účinek prokletí nijak neruší.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Říkáte si, že jste prokletí?

Skutečný příběh  z Haiti

Mezi takové případy lze např. zařadit to, co se stalo plukovníkovi Robertovi Heinlovi a jeho vdově. V letech 1958 – 1963 sloužil Heinl jako velitel americké námořní mise na Haiti. Jeho žena v té době studovala vúdú – nejrozšířenější náboženství Haiti. Po návratu do USA napsali Heinlovi knihu ,,Psáno krví“, která kritizovala vládnoucí dynastii Francoise Duvaliera. Po jeho smrti v roce 1971 se manželé dozvěděli, že jeho vdova Simone na jejich knihu uvalila kletbu.

Heinlovi, kteří byli zarytými skeptiky, to zpočátku ještě vítali, aby dokázali, že kletba nad nimi nemá žádnou moc. Nadšení jim však dlouho nevydrželo. Začalo je totiž pronásledovat jedno neštěstí za druhým. Vše došlo až tak daleko, že 5. května 1979 se plukovník Heinl zhroutil k zemi zasažen masivním infarktem. Stalo se tak během jeho dovolené na ostrově svatého Bartoloměje nedaleko Haiti. Skeptikové vysvětlovali jeho smrt a celý řetězec předchozích nešťastných událostí náhodě, ale jeho vdova si tím již tak jistá nebyla…

Zabít i uzdravit

Je tedy toto neštěstí potvrzením moci, která tato kouzla mají? To dnes nedokáže nikdo potvrdit. Pokud ovšem mají vědci a psychologové pravdu v tom, že kletby a uřknutí nejsou založeny na kouzlech, ale na schopnosti zabíjet prostřednictvím síly mysli obětí, vzniká tak záhada další. Proč má lidská mysl takovou sílu, že dokáže zabít nebo zranit člověka? Fungují takto naopak i zázračná uzdravení, kdy nemocný věří, že ho vyléčila vyšší moc? Pokud ano, proč tedy tuto schopnost v sobě nenajde každý? Je k tomu třeba nějaké zvláštní nadání nebo talent? A kdy se dočkáme vysvětlení obou těchto tak protikladných jevů?

Petr Matura

Obr.: www.bestspellshelp.com, www.coreysdigs.com, www.coreysdigs.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit