Energie vyvěrající z hlubin země – co naši předci dobře věděli, a my ne?

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / NEJČTENĚJŠÍ / Světové záhady / UFO A MIMOZEMŠŤANÉ / 10. 4. 2021

Velké množství paranormálních jevů je často hlášeno z míst poblíž různých tzv. úhorů, tedy spojnic mezi prehistorickými mohylami, kamennými kruhy, dolmeny, pohanskými oltáři a kostely. Mnoho lidí na těchto místech spatřilo zjevení postav, oblečených v historických šatech, které jako kdyby byly uvězněny v časové smyčce – znovu a znovu opakují stále to samé.

Mnoho badatelů je přesvědčeno, že tyto spojnice jsou vedeny podél míst proudění geofyzikální energie. Podle psychotroniků byli naši předkové citlivější a byli schopni vnímat tuto pulzující energii vyvěrající z hlubin země, a proto své významné stavby budovali na místech, kde byla tato energie nejsilnější. Průsečíky těchto linií tvoří takzvané uzly, na nichž se energie zesiluje a je schopna vyvolávat paranormální jevy.

Vrch Ortel

Narušení je krajně nežádoucí

Narušení takové linie prý může vést k celé řadě nešťastných událostí. Důkazem toho jsou Makotřasy ve středních Čechách. Toto rovinné sídliště s čtvercovým ohrazením pravděpodobně kultovního charakteru se nachází po obou stranách dálnice Praha – Slaný, mezi Lidickým a Dolanským potokem. Jedná se o archeologicky zkoumané sídliště na ploše 60 hektarů s doklady nejstarší metalurgie na našem území (tavba mědi). Z tohoto místa pak pocházejí i hrobové nálezy.

Odkryty byly dva příkopy, starší obloukovitá ohrada a mladší ohrazení, a pokud by se potvrdilo, že se zde nacházela i observatoř, jednalo by se asi o nejstarší místo tohoto typu v Evropě. Lokalita Makotřasy a její údajná magická funkce byla narušena stavbou rychlostní silnice R7. Často zde dochází k dopravním nehodám a řidiči v těchto místech cítí silný útlum a ztrátu pozornosti.

UFO nad Ortelem

Také kupříkladu na kopci Ortel poblíž Cvikova, kde měla podle legend kdysi být keltská svatyně a kde později údajně stávala i šibenice, lidé po celá staletí pozorují záhadné jevy, které dnes nazýváme UFO. Někteří lidé zde pociťují rovněž i ztrátu orientace a někteří svědci tvrdili, že pozorovali postavu oblečenou v historických šatech, která se pak náhle rozplynula… K podobným jevům dochází například rovněž i na Velkém Blaníku, známém legendou o spícím vojsku.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Další tajemství Stonehenge

Jinak tomu není ani v jiných zemích. Například Anglie má takových silových míst velmi mnoho. Podívejme se alespoň na dvě z nich.

Když se úhory spojí

Na jižním pobřeží Anglie stojí na vrcholku kopce starodávný kruhový val obklopený buky, který se nazývá Chanctonburský kamenný kruh. Na tomto místě stávala také anglosaská pevnost. Je zde průsečík pěti úhorů, z nichž jeden směřuje na západ podél několika mohyl k náspům u Reckhams Banks, další směřuje na sever k místu zvanému Nun’s Well a další tři míří k místu s názvem Devil’s Dyke a ke kostelu v Kingstonu.

Devil’s Dyke

Místo je opředeno mnoha podivnými pověstmi, a tak se v noci jistý William Lincoln se svými třemi přáteli vydal 25. srpna 1974 podivné místo navštívit. Kolem 23. hodiny vcházel Lincoln se svými přáteli právě mezi vzrostlé buky, když byl náhle, bez jakéhokoliv varování, jakousi neznámou silou zdvižen do výšky asi dvou metrů. Ve vzduchu levitoval přibližně třicet sekund a poté tvrdě dopadl na zem. Přitom ani on, ani jeho přátelé nespatřili nic zvláštního, co by mohlo tento jev vyvolat. Vyprovokovali snad tito návštěvníci neklidné duše bývalých obyvatel pevnosti, nebo rozzlobili duchy dávných obyvatel, jejichž těla odpočívají v mohylách?

Artušův Cornwall

K záhadným zjevením dochází také u Loe Bar, což je pás cornwallského pobřeží. Nachází se zde místo, kde podle legend zahynul král Artuš. Psal se rok 1936, když se tehdy šestnáctiletý chlapec Stephen Jenkins těmito místy procházel. Když se hoch v jednom okamžiku rozhlédl, spatřil průvod středověkých válečníků v kroužkové zbroji. Někteří vojáci měli bílé, jiní červené a modré pláště a také jejich koně byli připraveni k boji. Uprostřed stál voják svírající v obou rukou meč a hleděl do míst, kde stál vyděšený chlapec.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Mají i zvířata duši? A navštěvují nás po své smrti?

Když Jenkins učinil pokus přiblížit se k družině, vojsko zmizelo stejně náhle, jako se objevilo. Když se Jenkins po celých osmatřiceti letech na místo vrátil se svojí manželkou a s mapou, zjevil se mu úplně stejný obraz jako v mládí – a rovněž i stejně rychle zmizel. Že se nejednalo o pouhou sugesci, to dosvědčuje skutečnost, že jeho manželka viděla to samé.

Loe Bar

Jenkins byl přesvědčen, že vojáci jsou viditelní právě díky energie, která vyzařuje z již zmíněných uzlů, jež jsou průsečíky jednotlivých úhorů, které tudy procházejí. Samotný Loe Bar leží na linii procházející od Landewednacku přes starý kostel v Breage a protínající se u Townshendu se dvěma dalšími liniemi.

Věděli snad naši předkové více, než my dnes, a chtěli nás na tato tajemná místa upozornit svými neméně tajemnými stavbami?

Petr Matura

Obr.: www.megalithic.co.uk, www.seaangler.co.uk, wikipedie

 


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit