Trápí vás pořád nějaké problémy? A víte, jaký má vaše duše vlastně úkol?

TAJEMNO A EZOTERIKA / 15. 6. 2019

Napravování současných problémů bez ohledu na další okolnosti a souvislosti zpravidla současnost nenarovná. Je potřeba se zahloubat do hluboké minulosti předchozích životů. Je řada způsobů, kterými se lze dozvědět něco o sobě a svém vývoji. Jedním z velmi účinných prostředků je poznání svých omezení a uvolnění bloků k získání lepší harmonie v životě.

V poradně se s klienty soustředíme zejména na oblasti, které se jim jeví jako problémové a neví si s nimi rady. Mnohdy už vyzkoušeli různé pomoci, ale bez očekávaného efektu. Ať už se jedná o zdraví, vztahy blízké či vzdálené, práci, peníze nebo jakoukoli jinou oblast, je třeba hledat příčiny neúspěchu nebo nepohody v současnosti. Tím se přibližujeme k zadání duše, k jejím úkolům. Jak to funguje?

Před svou první inkarnací si duše vybere směr a zadá si zkušenosti, které chce poznat, i s emocemi. Ale to není celé vybavení do prvního života. Ještě dostane úkoly z vyšších duchovních úrovní a, aby na to vše nebyla tak sama, obdrží ještě průvodce – pomocníky, v podobě Vyššího Já. Úkoly, které si duše sama nevybrala, ale byly jí přiděleny, jsou takovou zátěží k těm vybraným jí samotnou. Proč se tak děje? Podobá se to procesu tzv. objednávek do vesmíru. I když se snažíme pamatovat na všechno možné, není možné „domyslet“ a definovat úplně všechno a „vesmír“ si to nějak doplní. Stejně je na tom duše, když si definuje svoje úkoly a přání.

Při procházení prvním životem a s každým dalším prožitým životem přibývají zkušenosti spojené s jejím zadáním. Každý člověk má možnost se k takovým úkolům postavit bez sebetrýznění a s nadhledem. Většinou však dělá pravý opak. Tak si nabaluje další a další neblahé zkušenosti a na jejich základě si vytváří bloky, které ho brzdí. To trvá tak dlouho, a tolik životů, dokud sám nepochopí, co může dělat jinak. A také, že potřebuje chtít se těmito změnami zabývat.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Dinosauři, kteří nechtějí vymřít

Zde můžeme přidat další složku problémů, a tou je myšlení. Neuvolněné bloky přispívají k tomu, že téměř každou situaci vnímáme jako negativní a tak o ní také přemýšlíme. Jenže bez víry v nápravu vycházející z nitra člověka se myšlení nezmění. Nikdo také nemůže myslet za druhou osobu. Sdělení jakéhokoliv druhu, ať je říkáme sami sobě, nebo je od někoho slyšíme, jsou jen slova na úrovni papouškování. Ted bez obsahu. A proto také nic nezmění. Obrazně řečeno, červený polštář zůstane červený, i když „papoušek“ bude říkat, že je modrý. Sami musíme pracovat na tom, aby slova dostala i svůj obsah, je potřeba se vědomě zúčastnit práce na sobě. Teprve pak můžeme „červený polštář“ skutečně proměnit na „modrý“.

Nejprve je tedy třeba nalézt bloky, které nás zatěžuje, a je možné je uvolnit díky spolupráci s Vyšším Já a napojením na vyšší duchovní energii. Vše se děje při plném vědomí. Pochopení souvislostí může velkou mírou přispět k resetování myšlení a zbavení se nežádoucích energií a vlivů. Změny v myšlení se projeví i na fyzickém těle, pokud cítilo nějakou nepohodu, bolesti, strach a další.

Vyhledané negativní energie a bloky lze samozřejmě dát do souvislostí s řešenými problémy a přispět tím k pochopení důvodů, proč se někomu v životě děje něco jinak než si přeje. Například v dospělosti si člověk uvědomí, že třeba jeden z rodičů má stále radši druhého sourozence, že mu tzv. nadržuje, a to na úkor jeho samotného, že má k němu vřelejší vztah apod. První si, samozřejmě, připadá odstrčený, utlačovaný a vytěsňovaný a vnímá to jako nespravedlnost. Ve skutečnosti je to tak, že během svých dosavadních životů zatím nezpracoval pocity tohoto druhu a nemá proto vztahy ke svým blízkým a z toho plynoucí emoce v rovnováze. To vývoj potom vliv i na jeho všechny další vztahy, v práci, v partnerství a v životě vůbec.

Mohlo by vás ještě zajímat:  KLINICKÁ SMRT PŘI TĚŽKÉ AUTONEHODĚ

Když hledáme ono „původní“ zadání – čili úkol – té které duše, nestačí například jen hledat problém v dětství, když už v předchozích životech byly její energie nastaveny tak, že ji k tomuto nespokojenému dětství vlastně dovedly, vytvořily je. Proto je potřeba vyhledávat a uvolňovat tyto energie a souvislosti nejen ve vztazích s rodiči a členy nejbližší rodiny, ale i s předky a okolím dle konkrétní vlastní situace, analyzovat a poznat všechny dosavadní zkušenosti duše. Při snaze o harmonický život se bez toho nelze obejít.

Olga Sellene, PORADNA Praha 10

Mobil pro objednání konzultace: +420 774 91 91 79

Obr. Akaděmija celitělej, YouTube, Ja Prelesť, kanalukraina.tv

 


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit