Tajné hnutí asasínů. Nájemní vrazi, nebo nebezpečná sekta?

Ezoterika / Světové záhady / 21. 11. 2020

Asasíni představovali tajné hnutí, které vzniklo na konci 11. století, rozšířilo se na mnoha místech Středního východu a potom přibližně o dvě stě let později zaniklo v důsledku invaze Mongolů. Jednalo se o rozsáhlou síť pevností a hradů. Pravděpodobně nejznámějším členem této sekty je i její zakladatel, sídlící na hradě Alamút, pevnosti na severozápadě dnešního Íránu, Hasan-ibn-Sabbáh, charizmatický muž mnoha talentů.

Naše převažující představy o asasínech se často nesou v duchu nájemných vražd, na které byli tito chladnokrevní, hbití zabijáci najímáni.

Vraždy i víra

V podstatě se však jednalo o sektu, neboť zde existovalo několik přísně oddělených „tříd“. Ti nejvyšší se zabývali studiem posvátných textů a získávali lid pro svou víru. Pod nimi pak v hierarchii stáli lidé, kteří zajišťovali běžné denní potřeby. Nejníže postavení pak asasínům přinesli onu pověst úkladných vrahů, najímaných na tu nejjemnější práci.

O skutečné organizaci a učení asasínů je toho však známo poměrně málo, neboť asasínská knihovna shořela při dobytí hradu Alamútu Mongoly. Navíc informace, které se dochovaly, spojují skutečnost s nejrůznějšími legendami.

Prakticky nejspolehlivějším pramenem je v tomto ohledu cestopis Milion ze 13. století, jež napsal cestovatel Marco Polo, který jako první Evropan podrobněji popsal východní Asii. O asasínech pak píší rovněž i křižáčtí kronikáři ve Svaté zemi a pověsti o nich jsou ve vrcholném středověku dále šířeny prostřednictvím trubadúrů po celé Evropě.

Ráj na zemi

Dle Marca Pola údajně v horách existovala tajná zahrada s nádhernými stromy a keři, kde stály paláce zdobené zlatem a žily tam nejpůvabnější ženy na světě. Tato zahrada prý měla být postavena po vzoru ráje tak, jak jej popsal prorok Mohamed. Byl zde prý, po určité době, povolen pobyt bojovníkům, kteří se sem dostávali omámeni opiem a hašišem. Vůdce Hasan je zde v jejich stavu omámení přesvědčoval o tom, že pokud pro něj budou neohroženě bojovat a zemřou jako mučedníci, vrátí se pak do tohoto ráje již navždy…

Mohlo by vás ještě zajímat:  Mají i zvířata duši? A navštěvují nás po své smrti?

Další legenda vypráví o tzv. „skoku smrti“ a jeho popis se objevuje v několika evropských kronikách. Nejslavnější pojednání o tomto skoku je spojováno s návštěvou hraběte Jindřicha ze Champagne, titulárního krále jeruzalémského, u vůdce asasínů. Na důkaz svého tvrzení, že žádný z křesťanských bojovníků nemůže být tak oddaný jako jeho muži, vydal vůdce asasínů pokyn dvěma mladíkům, stojícím na vrcholu vysoké věže. Ti se bez sebemenšího zaváhání vražedným skokem vrhli do hlubiny…

Petr Matura

Obr.: www.ar.pinterest.com, www.taringa.net, www.wallhere.com


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit