Velmistrova kletba

ARCHIV / 14. 12. 2019

O templářských rytířích mnozí z nás slyšeli ve škole, četli o nich knihy, nebo viděli více či méně zdařilé filmy. Je však o nich spolehlivě známo jen velmi málo skutečně potvrzených informací, což vede k šíření nejkontroverznějších verzí, týkajících se jejich činnosti.

Templářský hrad v Pontferradě

Oficiální datum založen řádu templářů je rok 1119. Zpočátku měl řád pouze devět rytířů vedených Hugo de Payne, kteří se prohlásili za „Chudé rytíře Krista a Šalomounova chrámu“. Jak však ukazují následující fakta, tito rytíři až zas tak chudí nebyli.

Brzy již řád vlastnil obrovské pozemky v Palestině i v mnoha evropských zemích, dále hrady, často nové založené, chrámy, katedrály apod. Odkud „chudí rytíři Krista“ získali takové peníze? Je jasné, že pouze vojenská kořist by takové obrovské příjmy nepřinesla. Řád se sice také zabýval obchodem, ale ani to zcela neodpovídá na otázku, odkud pocházel počáteční kapitál templářů.

Počátkem 14. století byl templářský řád na vrcholu své moci. Králové si od něj půjčovali obrovské částky peněz a samotný řád byl osvobozen od všech daní. Patřil mu ostrov Kypr, ale vše směřovalo k tomu, že získá i nějaké větší pevninské území a vytvoří vlastní řádový stát. Tento stav věcí nemohl mezi evropskými panovníky nevzbudit závist a touhu sdílet tyto nespočetné poklady. První, kdo se rozhodl skoncovat s templáři, byl francouzský král Filip IV. Po obdržení souhlasu papeže Klementa V. král v roce 1307 nařídil zatčení všech členů řádu žijících ve Francii. Úder byl načasován na pátek třináctého října. Tento den se proto dodnes považuje za nešťastný. Tisíce lidí byly zatčeny, mnoho z nich zemřelo na mučení, zatímco ostatní byli upáleni na hranici. Ve zprávě o prohlídce řádových komend je věta, která je dnes historickou perličkou a odhaluje mnohé ze života templářů: „Sudy vína byly většinou prázdné.“ To objasňuje přísloví z té doby: „Chlastá jako templář…“

Mohlo by vás ještě zajímat:  Nejdokonalejší stavby světa

Jako jeden z posledních byl popraven 18. března 1314 velmistr řádu Jacques de Molay. Na popravčím lešení proklel krále Filipa, prokurátora i papeže, kteří ho nespravedlivě poslali na smrt. A co je zajímavé, Molayova kletba zafungovala. Jen 33 dní po jeho popravě papež Klement V. najednou zemřel, následoval ho královský prokurátor, který připravil smyšlenou žalobu, a o několik měsíců později se král Filip zabil při lovu. Všichni tři nebyli přitom nijak staří. V mladém věku zemřeli také všichni synové Filipa IV. a úmrtím posledního z nich v roce 1328 kapetská královská dynastie zanikla.

Tak byl řád templářů zničen. Násilné pronásledování templářů proběhlo ale jen ve Francii. V celém křesťanském světě byl sice řád templářů zrušen, ale mnozí členové v tichosti přešli do jiných rytířských řádů a řadě členů řádu se podařilo odejít do ilegality. Majetkem řádu byly také podarovány jiné rytířské řády, zejména rytíři Sv. Jana (špitálníci), případně jiné chudší mnišské a jeptišské řády.

Pokud však někdo očekával, že se dostane k obrovskému množství zlata, byl zklamán. V pokladnicích řádu se našlo jen pár drobných. Je možné, že přes utajení se úder proti templářům podařilo včas odhalit a poklady se ukryly neznámo kde?

-skm-

Obr.: collectors.com, Caminoways.com, archiv autora

 


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit