Tajemství Krymského poloostrova čekají na rozluštění

ARCHIV / 28. 3. 2020

Pevnost Mangup kale – vchod

Krymský poloostrov je plný tajemství. Jedním z nich je jeho samotný původ. Právě s tímto tajemstvím spojují někteří badatelé tradici Atlantidy a biblický příběh o potopě. 

V roce 1996 přišli američtí geologové z Columbia University s teorií, podle níž Krym nebyl až do šestého tisíciletí př. n. l. vůbec poloostrovem, ale částí pevniny, která do moře nijak zvlášť nevybíhala. Až v důsledku silného zemětřesení a posunu litosférických desek mnohokrát vzrostl objem Černého moře. To pak zaplavilo rozsáhlá území na svých březích. Krym se tak téměř oddělil od pevniny a od té doby ho známe jako poloostrov.

Ztracené germánské knížectví

Tuto hypotézu potvrdila analýza uhlíku C14 usazeného v sedimentárních horninách Černého moře, čímž se otevírá prostor pro další spekulace. Třeba o tom, že mýtická Atlantida může opravdu spočívat v hlubinách Černého moře.

Ti, kteří po mnoho tisíciletí vládli na Krymu – Turci, Tataři, Skytové, Řekové, Janové, ale i germánský národ Gótů – zde vybudovali mnoho pevností, z nichž dodnes přežilo pouze někdejší hlavní město Krymu zvané Mangup-kale. Je vytesané do skály mezi městy Bachčisaraj a Sevastopolem a dnes se stalo vyhledávaným turistickým cílem. Gótské knížectví se rozpadlo začátkem turecké nadvlády na Krymu a když v roce 1475 Turci zničili většinu gótských pevností na Krymu, obklíčili i tuto horskou pevnost a zřejmě ji i úspěšně dobyli. Už jen proto, že tím zmínky o Gótech z historie Krymu mizí.

V šestnáctém století se rakouský diplomat ve svých dopisech z Istanbulu zmínil o muži, který tvrdil, že je Gót a že pochází z Krymu. Neznal plynně svůj rodný, tj. gótský jazyk, ale starý Řek, který ho doprovázel, mu pomohl sestavit malý slovník údajně gótského jazyka. Ukázalo se, že Obsah této knihy je skutečně velmi podobný jazyku dávných Gótů, kteří obývali Evropu v době před stěhováním národů. Toto a několik dalších studií potom tvořilo základ Hitlerovy teorie o tom, že Germáni kdysi obývali Krym, že jim právem náleží i nyní a že je tedy třeba ho dobýt a obsadit.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Existuje Bůh? Statisticky vzato, ano

Krymské megality

Bachčisarajský menhir

Na Krymu ale nechybí ani monumentální starodávné kamenné stavby – menhiry, dolmeny, kromlechy, i kruhové pohanské chrámy u Simferopolu, o průměru až 12 metrů. Aluštinský kromlech z období neolitu dostal dokonce název „Krymský Stonehenge“.

Ve vesnici Rodnikovskij v Baydarském údolí u Sevastopolu dále najdeme dva tzv. Skelské menhiry, další tři byly objeveny při vykopávkách skytské svatyně. Největší a nejznámější menhir se nachází 7 km od Bachčisaraje. Tzv. Bachčisarajský menhir je vysoký 4 metry, široký 2 metry a 0,6 metr silný. Zjevně nějak souvisí s uměle vytvořeným otvorem v 350 metrů vzdálené skále ležící na východ od menhiru. Snad by mohl ukazovat některé astronomické jevy, např. slunovraty a rovnodennosti.

Po internetu kolují i zvěsti o „krymských pyramidách“. Těmi by mohly být tzv. kurgany, mohyly nasypané nad hrobkami krymských chánů, kteří zde vládli od 5. – 1. století př. n. l. U Kerče tak stojí zachovalý Carský kurgan, existují i zbytky Zlatého kurganu a dalších.

Záhadná současnost

S Krymem jsou spojeny ale i některé novodobé záhady. Vedle těch veřejnosti normálně přístupných je tu třeba zcela utajený a nepřístupný „Objekt 825 GTS“. Šlo o ponorkovou základnu v Balaklavě, postavené uvnitř skály. Utajení bylo dodržováno velmi přísně – stavbu osobně nařídil Josif Stalin, a lidový komisař pro vnitřní záležitosti, Lavrentij Berija, dohlížel na projekt. Uvnitř skály, schopné odolat přímému zásahu jaderné hlavice, mohlo být až sedm ponorek a několik tisíc pracovníků. Po rozpadu SSSR bylo toto jedinečné vojenské zařízení opuštěno.

V roce 2014 došlo k návratu Krymu do Ruské federace. Záhadou stále zůstává, proč byl poloostrov v roce 1954 předán do jurisdikce Ukrajiny. Podle oficiální verze byl Krym předán bratrské republice na počest 300. výročí Perejaslavské rady, tj. připojení levobřežní Ukrajiny k carskému Rusku roku 1654.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Tajemné a nebezpečné pyramidy v Baškirii

Existují ale i domněnky, podle nichž prý RSFSR v 50. letech nepotřeboval poloostrov kvůli pro zemědělství, pro které ostatně není ani moc vhodný, nebo kvůli transformaci Krymu na autonomní židovskou republiku, ale z úplně jiného důvodu.

Carskij kurgan

Carskij kurgan

Nikita Chruščov prý tehdy Krym připojil k Ukrajině proto, aby si zajistil podporu Ukrajiny před volbou prvního tajemníka Ústředního výboru KSSS. A o Ukrajinu stál jednoduše proto, že měla v ÚV KSSS největší počet poslanců.

A největší současná záhada Krymu? Je jím unikátní technické dílo, 19 km dlouhý Kerčský most, nejdelší v Evropě. A postavený za pouhé čtyři roky.

-smk-

Obr.: poznamka.ru, archiv autora

 

 

 


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit