Tajemný původ národů. Kde se Romové naučili vykládat karty?

Různé / Světové záhady / Záhady minulosti / 19. 11. 2020

Zdá se, že dnes vědci vědí, kdy a kde zemřel poslední mamut nebo co jedl určitý typ dinosaura. Ale zjistit, odkud pocházejí některé národy, obývající Zemi, je zatím nad schopnosti současného stavu vědy. Podívejme se na některé národy, jichž se právě toto týká.

Mojžíš vede svůj lid pouští

Huculové

Je to velmi starověký a tajemný národ žijící na západní Ukrajině, který se dodnes může pochlubit svým velmi rozvinutým čarodějnictví a lidovou medicínou. Příslušníci tohoto národa praktikující bílou nebo černou magii se těší hluboké úctě a nesporné autoritě. Huculové se často nazývají „ukrajinští horalé“ a neexistují žádné informace o tom, jak se tito lidé v Karpatech ocitli. Sporný a nejasný je i původ jména tohoto národa. Někteří učenci tvrdí, že slovo Hucul, resp. Hutsul, pochází ze slova „Huts“, což v moldavštině znamená loupež. Jiní věří, že pochází ze slova „kočul“, což znamená pastýř.

Židé

Pravděpodobně nejslavnější národ po starověkých Egypťanech byli v této oblasti Židé. Ale jaké jsou jejich kořeny? Navíc ještě mnoho etnografů a historiků věří, že Židé nejsou národností, ale náboženskou skupinou. To znamená, že judaismus byl příčinou pro vznik Židů jako etnika, a ne naopak. Plná tajemství je i historie tohoto národa je. Například není zcela jasné, kam v šestém století před naším letopočtem zmizelo pět šestin všech Židů. Existuje proto hypotéza, že jedním ze ztracených židovských kmenů jsou Skytové, národ žijící na Krymu, jižní Ukrajině a jihu Ruska v 7 – 3 stol. př. n. l., který stál u vzniku téměř všech evropských národů.

Baskové

Tento národ je záhadný snad úplně ve všech ohledech. Od místa, kde žije, přes vzhled až k jazyku. Baskický jazyk je totiž vůbec nejstarším indoevropským jazykem, který se nedá zařadit do žádné jiné současné jazykové rodiny. Genetické studie k tomu prokázaly, že tento lid nemá absolutně žádné společné geny s lidmi žijícími v jejich okolí.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Proč včely páchají sebevraždy?

Laponci

Historie tohoto národa, jehož příslušníci se sami nazývají Saami, čili Sámové, sahá více než 5000 let do minulosti. Vědci si se stále přou, odkud přesně pocházejí. Někteří je přiřazují k mongolské rase, jiní se domnívají, že jde o pravé Evropany. Je zajímavé, že ačkoli laponský jazyk má finsko-ugrofinské kořeny, v dialektech se velmi liší. Tyto rozdíly jsou přitom tak značné, že si někteří Laponci vůbec navzájem nerozumí.

Laponci

Romové

Další velmi zvláštní národ. Vědci přesně zjistili, že když Romové opustili území dnešní Indie, byla jich asi tisícovka. Dnes se však mezi ně počítá více než deset milionů lidí. Na cestě z Indie se Romové jeden čas zdržovali také na území starověkého Egypta, kde získali spoustu svých pozoruhodných znalostí a dovedností. Počínaje tarotovými kartami, které jim údajně daroval bůh Thovt, a konče způsobem pohřbívání mrtvých. Stejně jako starověcí Egypťané také Romové balzamují své mrtvé, staví pro ně sarkofágy a vkládají do nich věci nezbytné pro posmrtný život…

-skm-

Obr.: wikipedia, www.thegreatcoursesdaily.com, www.bible.ca

 


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit