Tajemní plazi a ještěři? Přežívají dodnes v Asii?

ARCHIV / DĚSIVÉ LEGENDY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 27. 2. 2021

Když se řekne vodní příšera, automaticky se většině čtenářů vybaví známá lochnesska. Na světě však určitě zdaleka nebude sama…

Mýtická nága

Tajemné nágy

V blízkosti džunglí obklopeného malajského jezera Tasek Bera žije domorodý kmen, který od dávných dob uctívá obří ještěry a na jejich počest pořádá rituální tance a magické obřady. Příslušníci kmene tohoto ještěra nazývají nága. Je zajímavé, že Nága je sanskrtský a pálijský termín v indické mytologii původně označující polobožské bytosti s tváří člověka, avšak s tělem, respektive ocasem, a kápí kolem krku jako indická kobra. Vesničané prý často nágy vidí plout po hladině a spásat vodní trávu. Dlouhá šíje je prý zakončena malou hlavou se dvěma rohy a tělo má šedou barvu.

Tohoto tvora viděl i důstojník malajské policie. Zakotvil svoji loď u jednoho výběžku a chtěl se vykoupat. Náhle si však všiml, že několik desítek metrů od něj se vynořila hlava na dlouhém krku, jehož délka činila asi čtyři metry.

Etnograf Stewart Wavell prý zase slyšel hlas nágy. Byl to ohlušující skřek podobný zvuku beraního rohu a troubení slona. Domorodci potvrdili, že přesně tak se nága ozývá.

V jižní části Sumatry v jeskyni pod sopkou Dempo se nachází vyobrazení těchto tvorů. Zvláštní však je, že v okolí se nenachází žádná vhodná vodní plocha, kde by tito tvorové mohli žít… Na Sumatře se pak ve městě Medan nachází stéla z 11. století, na které je zobrazen bůh Višnu, po jehož boku se nachází dva velcí dinosauři…

Jejich příbuzní?

Podobná stvoření se vyskytují i v Indonésii na dolním toku řeky Mahakan. Měří šest až devět metrů dlouhé tělo, podobné hadímu, které je na zádech a bocích pokryto temně zelenými šupinami. Tvor má prý údajně mít žluté břicho a malou hlavu, ze které vyrůstají jakési dva rohy.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Můžeme skutečně komunikovat se zvířaty telepaticky?

Jeho tlama je plná špičatých zubů a na každé straně mu vyčnívají dva špičáky. Tento tvor se živí rybami, ale v nebezpečí je i drůbež a drobná zvířata, která zabloudí blízko k vodě. Záhadně se však občas ztrácí i rybáři…

Tajemní ještěři by mohli být podobní některému vyhynulému druhu plesiosaura

Jeden z nejzkušenějších plavců na řece, jenž do odlehlých částí území dopravuje zboží a cestující, dlouhá léta na existenci tohoto vodního plaza nevěřil. Při jedné plavbě, když se ocitl v odlehlých zátokách, spatřil mezi stromy zaklíněné podivné zvíře, které přesně odpovídalo výše uvedenému popisu. Tvor se nepodobal ničemu doposud známému. Jednalo se zřejmě o mládě, které uvízlo mezi naplavenými větvemi, neboť druhý, obdobný, avšak větší tvor narážel z boku do ostrůvku a pokoušel se mládě osvobodit. Náhle se mláděti povedlo uniknout a oba podivní tvorové rychle zmizeli.

Zprávy o výskytu podobných tvorů se objevují po celém světě. Je tedy možné, že ještěři a dinosauři žili současně s člověkem a že dokonce někteří z nich přežívají v odlehlých oblastech do dnešních dnů?

Petr Matura

Obr.: www.buddhistimages.co.uk, www.newdinosaurs.com, www.mirror.co.uk

 

 

 

 


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit