Stonehenge jako model Sluneční soustavy? Včetně zatím neznámých planet

Světové záhady / SVĚTOVÉ ZÁHADY / Záhady / 22. 6. 2019

Tušíme, že Stonehenge, stavba z velkých kvádrů na salisburské pláni, by mohla být starobylou astronomickou observatoří, která umožňovala s pozoruhodnou přesností určit kalendářní den, roční období a dokonce předpovídat lunární a sluneční zatmění. Může však být ještě i něco jiného.

Při detailním studiu schématu této stavby a jiných starých staveb, objevil Valentin Těrešin, matematik a amatérský astronom zajímavou věc.Všechno začalo s hledáním vztahů mezi průměry kruhů Stonehenge. Zjistil, že poměr průměrů valu a stavby je stejný jako poměr průměrů Země a Měsíce. Pokud je ve Stonehenge opravdu zašifrovaná velikost Země a Měsíce, je nutné se zeptat: Nejsou v jeho stavbě zašifrovány i údaje o dalších planetách Sluneční soustavy? A ukázalo se, že ano.

Podle kandidáta fyzikálně-matematických věd V. Komisarova jsou ve Stonehenge zašifrovány dráhy dokonce 12 planet ve Sluneční soustavě, jakoby za Plutem byly další dvě planety. Jedna ve vzdálenosti 50 astronomických jednotek (AU – vzdálenost od Země ke Slunci) a ta druhá ještě o asi 10 dál. Průměr těchto nebeských těles by měl být až 1800 km, pro srovnání průměr našeho Měsíce je 3 476 km.

Existence jiných planet v naší Sluneční soustavě je stále otevřená. Jednou z nevyřešených otázek je třeba hypotetická planeta Phaeton mezi Marsem a Jupiterem, kde je nyní pás asteroidů. Astronomové po dalších planetách za hranicemi dosud známé Sluneční soustavy pátrají stále. Pořád totiž nejsou vysvětleny podivné anomálie v pohybu Neptunu a Pluta stejně jako i nepravidelnosti v letech amerických kosmických lodí Pioneer a Voyager. Čím více se vzdalují, tím se jejich trajektorie odchyluje od výpočtů. Tyto odchylky by mohly být způsobeny gravitační silou nějakého nám dosud neznámého kosmického tělesa. Podle výpočtů by se teoreticky mělo nacházet ve vzdálenosti asi 50 – 150 astronomických jednotek a být přibližně 10x hmotnější než naše kolem Země.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Bude Norsun Tepe ztraceno navždy?

Pokud by tato skutečnost byla opravdu do Stonehenge zašifrována, vznikají tím ale jen další a další otázky. Odhadujeme, že Stonehenge se stavělo nejméně tři sta let. Z toho vyplývá, že jeho stavitelé museli mít představu o tom, jak bude nakonec vypadat, čili nějaké plány. Kdo by pak byl tvůrcem takového plánu? A jak se předával přenášen z generace na generaci? Zvláště když z té doby není známo jakékoli písmo? Anebo každá generace stavitelů přispěla ke stavbě podle svého a přidala to, co považovala za důležité?

A další věc. Neexistuje, zatím, žádný historický důkaz, že by před 4 tisíci lety měli obyvatelé Země jakoukoliv představu o tom, že Země je vlastně součástí Sluneční soustavy, a jak tato soustava vypadá. Pouze staří Sumerové na svých destičkách psali o 12 planetách. Pocházely jejich informace ze stejného zdroje jako znalosti stavitelů Stonehenge?

Záhadní jsou i sami stavitelé tohoto megalitického komplexu. Co to bylo za kmeny, které namísto zemědělství a lovu, případně odpočinku, vynaložily takovou námahu na postavení takového díla? Proč to pro ně bylo tak důležité? Mělo jim třeba Stonehenge pomoci předpovědět, kdy se k Zemi přiblíží ona hypotetická desátá planeta a způsobí na ní, opět, katastrofu? Pak by taková námaha smysl měla…

-skm-

Obr.: AAS Nova, History, Maritime Manual

 


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit