Skutečně existují kráčející hory? Bohužel ano

ARCHIV / 29. 6. 2019

Ve starých italských kronikách je legenda o zániku celé vsi nedaleko jezera Como. Jak zaznamenal kronikář: „Přikryla jí hora.“

Badatelé se domnívali, že jde o naprostý nesmysl, ale ukázalo se, že to může být pravda. V roce 1953 totiž zmizela pravděpodobně stejným způsobem vesnička ležící na horském úbočí nedaleko norského města Oslo. Hora se náhle celá posunula o několik stovek metrů! V místě bývalé vesničky se utvořilo údolí široké takřka tři sta metrů a hluboké sedm metrů.

Ve Spolkové republice Německo se zase v roce 1955 rozpadla hora, a to poblíž Sonthoffenu. Její pohyb potvrdili specialisté, které tento zvláštní jev přilákal. A změřili, že během 24 hodin se posunula o metr.

Že se „kráčející hory“ vyskytují na celém světě, dosvědčuje i případ z Konga z roku 1968, kde zmizelo malé městečko, na něž se putující hora navalila. Vše se událo tak rychle, že se podařilo zachránit jen sedm obyvatel, dvě stě šedesát jich hora pohřbila.

A jak je možně, že hory „kráčejí“? Vše má na svědomí podzemní voda. Rozsáhlý podzemní systém potůčků a řek funguje normálně až do chvíle, než je prudký vydatný nebo dlouhodobý déšť přeplní. Podzemní toky se rozšiřují nebo si vytvářejí nové toky. Vše probíhá v klidu, dokud voda nenarazí na nepropustné vrstvy. Vzrůstající tlak podzemních toků je pak schopný pohnout i s celou horou.

-skm-

Obr.: Jules Verne, Reuters, Týden


Štítky: ,

Mohlo by se vám líbit