Sedm zlatých měst stále čeká na své objevitele

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / 27. 5. 2021

Legenda o místě zrodu všech Indiánů vypráví nikoli o nějaké zaslíbené zemi, plné mléka a zvěře, ale překvapivě o … Sedmi jeskyních. Podobné legendy o jeskyních předků nejsou něčím extrémně originální – podobné příběhy se vyprávějí i v Evropě, Asii, Africe i Austrálii. A potom se ze Sedmi jeskyň stalo Sedm zlatých měst. Jak k tomu došlo?

Legenda o Sedmi zlatých městech kupodivu nepochází z Ameriky, ale zrodila se na Pyrenejském ostrově v době, kdy byl částečně obsazen Araby. Tehdy se jistým sedmi vizigótským biskupům podařilo před muslimy uprchnout a odplout lodí kamsi na Západ, kde založili sedm prosperujících měst. A když se potom Španělé po Kolumbově objevitelské výpravě dostali do Ameriky, s údivem si od tamních obyvatel vyslechli tamní legendu o Sedmi jeskyních, z nichž se později stala zlatá města. I když nejspíš jen proto, že Španělé lačnící po zlatě právě tohle přáli od indiánů slyšet.

Coronadova expedice

Vyprávěli si to indiáni

Jako první o ní referovali účastníci Narvaezovy expedice, kterou pod vedením Pánfila de Narváeza, 11. prosince 1526 španělský král Karel V. pověřil, aby prozkoumala, dobyla a obsadila část Severní Ameriky zvanou La Florida, území ne zcela přesně popsané jako země táhnoucí se podél pobřeží Mexického zálivu od Mexika po Floridu. Výprava celkem pěti plavidel s 600 vojáky a kolonisty, včetně jejich žen a afrických otroků na palubě vyplula ze Španělska 17. června 1527, obeplula Haiti, Kubu a dnešní Floridu podél Mexického zálivu, prošla dnešním Texasem a přes severní mexické provincie Mexika v roce 1537 dorazila do Mexico City. Přeživší členové této expedice potom vyprávěli, o tom, že se v indiánských vesnicích mluvilo opravdu o sedmi zlatých městech kdesi na severu.

Coronadova expedice

„Náhoda?! Nemyslím si!“ konstatoval další konkvistador, Francisco Vasquez de Coronado (1510-1554) a začal sbírat oddíl „výzkumníků“. Na cestu se roku 1540 tato expedice vydala s jen rok starou informací jiného cestovatele, který tvrdil, že jedno z těchto zlatých měst již objevil. Jmenuje se Cibola a je mnohem bohatší, než si kdo dokáže představit.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Andělské trumpety přinášejí rozkoš i smrt

Ze začátku se Coronadovi a jeho lidem hledání nedařilo, ale pak narazili na Indiána, který tvrdil, že v Cibole opravdu byl, a slíbil, že Španělům ukáže cestu do dalšího skutečného zlatého města jménem Kivira. Španělská výprava potom pod vedením tohoto indiána pokračovala s novou nadějí dál na východ. Jenže o několik měsíců později, na severu dnešního Texasu, se indiánský průvodce přiznal, že výpravu vedl nazdařbůh, žádné město Kivira tam není a že chtěl jen odlákat Španěly ze svého domova.

Mohylová kultura v údolí Mississippi v době svého rozkvětu

A za této situace se stalo něco neuvěřitelného. V jedné místní indiánské vesničce se Španělé dozvěděli, že bájné město Kivira skutečně existuje, a je možné k němu dojít už jen po několika dnech cesty na severovýchod! Znělo to velmi věrohodně, a tak se Španělé vydali dále určeným směrem. Ale, samozřejmě – ani tam nenašli ani jedno zlaté město…

A tak se Coronadova expedice v roce 1542 vrátila zpět do Mexika s prázdnými kapsami. Přestože expedice měla velký objevitelský význam, neboť pronikla hluboko do nitra severoamerického kontinentu, očekávaná bohatství nenalezla a Coronado upadl v nemilost a zemřel v zapomnění.

Ztracena navždy?

Je možné, že legenda o sedmi zlatých městech měla skutečné základy? V údolí řeky Mississippi existovaly kdysi velké osady lidu mohylové kultury, které by opravdu bylo možné nazvat městy, plné budov a velkých pyramid. Jenom však v době, kdy přišli Španělé, byla tato civilizace prosperující v období od 700 – 1400 n. l. již ve velmi hluboké krizi a celkovém úpadku. Coronado a jeho lidé zřejmě zachytili odraz zvěstí je jejích „zlatých“ časech, což posílilo jejich víru v legendu o zlatých městech obecně. Ta však nikdo nenašel ani po Coronadovi a nejspíš je ani nikdo nenajde. Anebo ano?

Mohlo by vás ještě zajímat:  Postavili Kounovské kamenné řady lovci mamutů? Hledejme odpověď ve hvězdách!

-skm-, obr.: www.svistapointe.net, archiv autora


Štítky: , , , , , , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit