Putování za dvěma tajemnými pannami

BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / Duchové / PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA / 16. 7. 2020

A to na Rakovnicku, za Pannou Marií a Kamennou pannou. Tajemné a zajímavé jsou obě, stejně jako tento celý, na záhady a mystiku tak bohatý kraj. Dnes se vydáme do Petrovic a k údajně keltské svatyni Kokrdy u Lišan.

Hned na okraji Petrovic ležících asi 8 km .jihozápadně od Rakovníku najdeme kostel Navštívení Panny Marie zbudovaný v letech 1714 – 1715, který byl svého času vyhledávaným poutním místem, a to díky mariánskému zjevení, k němu došlo u místní studánky, dnes nazývané Boží voda.

Kaplička nad studánkou v Petrovicích

Stopy po bití hned zmizely

K Mariánskému zjevení se váže tato pověst: Bylo to v druhé polovině 17. století, kdy panství vlastnil pan Oto z Helversenu. Děvčata si zrovna prozpěvovala při sbírání bukvic u blízké studánky, když si po chvíli všimla, že s nimi zpívá i někdo další. Rozhlížela se tedy kolem a náhle spatřila ve stromech krásnou paní s děťátkem v náručí. Po několika dnech se zjevení opakovalo a událost se samozřejmě ve vsi rozkřikla. Proto byla děvčata povolána k výslechu na vrchnostenský úřad, kde byla podezírána ze lži a ke slovu přišlo i bití důtkami.

Úředníci však byli šokováni zjištěním, že stopy po výprasku z těl dívek ihned zmizely. Tím museli zázrak uznat za skutečný a pan z Helversenu nechal studánku vyzdít a postavit nad ní kapličku s obrazem Ježíše Krista na kříži, která začala být lidmi nazývána Boží studnice. Voda byla odnášena v nádobách a poutníci ji vozili v sudech na trakařích například až do daleké Kadaně.

Léčivá voda církvi nevoněla

Voda obsahovala oxid uhličitý a železo a její léčebné vlastnosti byly dokázány. Pomáhala zejména lidem s kloubními nemocemi, kteří zde prý na důkaz uzdravení zanechávali berle a hole. Tehdejší církevní hodnostáři se však obávali, aby lidé nepropadli pohanským zvykům, a tak se snažili zamezit návštěvám tohoto lidmi tolik uctívaného místa.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Chvojen si přilákal Kelty i podivné fresky

Na lepší časy se začalo blýskat počátkem 18. století, kdy majitel Petrovic Jan Josef z Valdštýna nechal u studánky dokonce postavit lázeňský dům pro nemocné a výše zmíněný kostel Navštívení Panny Marie. Dokonce zde působilo růžencové bratrstvo, společenství lidí spojených modlitbou růžence, které mělo 10 000 členů!

Pramen je tu stále

Vnitřek kapličky v Petrovicích

Dnes se z volně přístupného pramene může napít každý dle libosti, přesto toto místo zůstává poněkud opomenuté. Alespoň se zde však obnovuje tradice mariánské pouti konané každou první neděli v červenci, a tak doufejme, že třeba jednou zase dojde k nějakému posvátnému zjevení. I bez něj ovšem toto klidné a pozitivní místo jistě zapůsobí na každého vnímavého jednice, ať už je věřící, či nikoliv.

Dívka v kámen proměněná

Další tajemné místo Rakovnicka najdeme u silnice vedoucí z Rakovníka na Lišany. Je jím tzv. Kamenná panna, spíše drobnější kamenná památka v podobě bloku hrubozrnného pískovce vzdáleně připomínající lidskou postavu – anebo také patník. Nachází se několik metrů vlevo od staré lounské silnice vedoucí z Rakovníka směrem na Lišany asi 850 metrů za křižovatkou na Lužnou a Olešnou u bývalé Nonfriedovy cihelny. A také u údajné keltské svatyně Kokrdy, o které se toho ale příliš neví…

K samotné panně se váže pověst, že za dávných časů jste tu mohli potkat dívku jedoucí na černém koni, které se každý vyhnul pro její divokost a také proto, že vzývala staré pohanské bohy. Jednou si vyjela na koni se svojí přítelkyní, která však byla jejím protikladem a příkladnou křesťankou. Náhle se před nimi objevil stařec a vyděšený zůstal stát uprostřed cesty. Panna na černém koni chtěla starce přeskočit a kopyta jen o vlas minula starcovu hlavu. Stařec zvedl hůl, kterou přitom upustil, a zamumlal kletbu. V tu chvíli se prý dívka změnila v kámen. V této pověsti můžeme poměrně zjevně najít symboliku konfrontace pohanství a křesťanství. Ukazuje nám tak pověst alespoň na dobu, kdy se kámen objevil?

Mohlo by vás ještě zajímat:   Jaké energie působí v kostnici a v kostele v Žehuni u Kolína?

Uctívali ji už Keltové?

Kamenná panna u Lišan

Kamenná panna určitě nezaujme svou výškou necelého jednoho metru a někteří badatelé ji považují spíše za pozůstatek smírčího kříže či mezník nebo zbytek božích muk. Jiní si stojí za názorem, že se jedná o menhir, a poukazují na blízkou, snad keltskou čtyřúhelníkovou svatyni zvanou Kokrdy zbudovanou kolem roku 400 před n. l. objevenou v roce 1976, kde se dodnes možná nachází mohyla s hrobem.

Najdeme zde nějakou souvislost? Možná ano. Poblíž několika jiných podobných svatyní v naší zemi se rovněž nacházely obdobné kamenné artefakty, které ale vždy ležely mimo posvátný prostor. Uveďme například kamenný portrét nalezený u Závisti nebo známou hlavu objevenou v nedalekých Mšeckých Žehrovicích. Kamenná panna tak mohla být přemístěna k silnici mnohem později a mylně identifikována jako patník či smírčí kříž. Odhalíme jednou skutečnou pravdu, když kámen sám zatím mlčí? Anebo promlouvá jazykem, kterému zatím nerozumíme…

Petr Matura

Obr.: www.deviantart.com, autor

 


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit