Přivítali Ježíše na světě vyznavači zoroastrismu?

ARCHIV / DĚSIVÉ LEGENDY / Světové záhady / 16. 3. 2021

Zoroastrismus bývá pokládán za nejstarší náboženský systém. Některými z odborníků je datován až do 6. století před naším letopočtem. Přesné datum jeho vzniku je však neznámé. Mnozí badatelé jsou navíc toho názoru, že se ve skutečnosti jedná o náboženství ještě mnohem starší. Kde se vzalo?

Za zakladatele tohoto náboženského systému bývá považován Zoroastra, babylonský král, vůdce a myslitel. Toto náboženství bylo rozšířené zejména mezi starými Peršany, kteří sice uznávali pouze jen jednoho boha, ovšem řídili se dvěma protikladnými, odedávna se však doplňujícími principy, dobrem a zlem…

Nejvyšší bůh zoroastrismu Ormuzd v tradičním zobrazení s okřídleným slunečním kotoučem

Oheň jaru na uvítanou

Stvořitelem všeho na Zemi je podle zoroastrismu bůh Slunce Ormuzd. V tomto případě stvoření byl vnímán jako čistý symbol dobra, který všechno ví, soudí vždy pouze jen spravedlivě a miluje každou bytost na světě bez rozdílu.

Jeho naprostým protikladem je však bůh Ahriniana, který zbavuje lidi štěstí a nesmrtelnosti, vše ničí nemocemi a šíří smrt. Tento bůh byl prý údajně zrozen rovněž jako dobrý, ovšem stal se zlým v okamžiku, kdy ho zaslepila závist vůči bohu Ormuzdovi. Bůh Ahriniana byl sice obdařen velikými znalostmi, nemohl jich však plně využívat, a to díky „temnotě“, která ho obklopovala.

Zoroastrismus jako náboženství uctívá tři živly, a to oheň, půdu a vodu, přičemž oheň, jako posvátný, z nich byl nejdůležitější. Dodnes se v některých částech světa vítá jaro mimo jiné rovněž i ohněm, kdy se tak oslavuje nástup zcela nových hodnot a probouzející se země.

Věže mlčení

Všechny tyto uctívané živly byly u zoroastristů v takové úctě, že ani mrtví nesměli být spalováni v ohni nebo ukládáni do země. K poslednímu odpočinku sloužily tzv. Věže mlčení, jakási nepřístupná pohřebiště, kam se ukládala nahá těla mrtvých. Zatímco duše prý údajně opouštěla tělo po slunečních paprscích, tělo se stávalo kořistí zvířat, zejména supů.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Jak dva pasáčkové zorganizovali dětskou křížovou výpravu aneb když jenom víra nestačí

Náboženskými obřady zoroastrismu se zabývali mágové, kteří studovali zejména astrologii a rovněž také i lidské sny. Právě tři vyvolení z nich šli prý údajně kdysi za hvězdou, aby přivítali nově narozeného Ježíše a odevzdali mu tři vzácné dary, zlato, jež symbolizovalo království, kadidlo, které znamenalo svátost, a myrhu, předznamenávající předurčenou smrt.

Králové, či mágové?

I současné pálení ohňů při různých příležitostech má možná svůj původ v zoroastrismu

Zda Kašpar, Baltazar a Melichar byli skutečně mágové, pocházející z tohoto náboženství, to se již dnes samozřejmě nedozvíme. Jisté však je, že s Ježíšem Nazaretským započalo křesťanské náboženství, jehož základem měl, alespoň podle některých zdrojů, být právě zoroastrismus…

Zoroastrismus postupem času procházel mnoha různými proměnami, až jej nakonec zcela pohltil islám. K jeho původní podobě se však ještě doposud stále hlásí přibližně čtvrt milionu věřících, a to především v Íránu, Iráku a Sýrii. Studijní zájem však o něj roste i v západních částech světa, možná i pro svoji nepřehlédnutelnou podobnost s pohádkou, kde dobro zvítězí nad zlem…

Petr Matura

Obr.: youtube, www.surfiran.com, www.georgenischal.com

 

 


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit