Před 6000 lety byla Antarktida obyvatelná. Jak to víme?

ARCHIV / 21. 12. 2019

Když v roce 1820 M. P. Lazarev objevil nový kontinent, Antarktidu, na mapě světa přibyla pevnina na místě, které bylo do té doby prázdné. Podle všeho však jen znovuobjevil to, co bylo známé už dávno.

Mapa Piriho Reise

Několik desetiletí poté probíral Khalil Edham archiv Národního muzea v Istanbulu. Tam objevil na kůži gazely, na níž byla zakreslena mapa, konkrétně západní pobřeží Afriky, část Jižní Ameriky a sever Antarktidy.

Tvůrcem mapy nebyl nikdo jiný než Piri Reis (cca 1470 – 1550), admirál Osmanské říše. Mapa nebyla zjevně podvržena, pravost nalezeného artefaktu ověřili také grafologové. Ti potvrdili pravost admirálova rukopisu.

Nejpřekvapivější na mapě je to, že s úžasnou přesností zobrazuje hranice pobřeží všech zobrazených kontinentů, které se téměř neliší od těch dnešních. Podle vědců je přesnost mapy neuvěřitelná a zcela neslučitelná se znalostí zeměpisu v roce 1513.

Jak ji Piri Reis sestavil? Sám to vysvětlil v množství poznámek na okraji mapy s tím, že k sestavení mapy bylo použito mnoho zdrojů informací. Některé z nich byly novodobé a admirál je převzal od svých kolegů, zatímco jiné pocházely ze IV. století před naším letopočtem! Je možné, že Antarktida v té době či ještě dříve nejen obyvatelná, ale i osídlená?

Antarktida bez ledu

Asi sto let po objevení této mapy byla ve Washingtonu nalezena další mapa nazvaná mapa Oronthea Finia a vytvořená v roce 1531. I na ní je zakreslená Antarktida a v ní hory a řeky. Ledem je pokryta jen částečně a linie pobřeží jsou podobné těm, které se dnes skrývají pod ledem a sněhem. Na mapě je také určité množství vody rozdělující Antarktidu na západní a východní část, v místech, kde se dnes nachází tzv. Transantarktické pohoří.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Zvonivé záhady zvíkovské

V polovině minulého století vědci provedli experimentální vrt směřující do dna Rossova moře, které obklopuje antarktický kontinent, ve snaze najít řeky nakreslené na nalezených mapách. Vrt na  povrch vynesl vrstvy hornin a sedimentů, které do moře skutečně přinesly řeky tekoucí do ně z Antarktidy, tedy nezamrzlé. K tomu došlo před 6 000 lety a tyto řeky tekly přesně tak, jak byly zakreslené na těchto dvou starých mapách. Potom začal kontinent zamrzat a zamrzly i tyto řeky. Kolem roku 4000 př. n. l. tedy byla Antarktida kontinentem, který bylo možné normálně obývat. Využila toho nějaká nám dosud neznámá kultura nebo civilizace a zanechala nám snad po sobě dědictví v podob map Antarktidy z dob před zaledněním?

-skm-

Obr.: www.iceland24blog.com, archiv autora

 

 


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit