Po stopách sv. Ludmily a jejích zázraků

ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / 6. 2. 2021

Letos si připomínáme 1100 let od zavraždění naší první české světice svaté Ludmily. Její osobu máme spojenou zejména se dvěma místy, a to s dnešním Mělníkem a také s Tetínem, místem její mučednické smrti.  A také s několika historickými záhadami.

Jednou z nich je už tajemství jejího původu. V prologu o svaté Ludmile se píše: ,,…byla ze země srbské, knížete srbského dcera“. Mělo by se jednat o slovanské knížectví poblíž dnešního města Halle. Většina z nás má však v paměti informaci z hodin dějepisu, že se zřejmě narodila a vyrůstala na Pšově, jak píše kronikář Kristián.

Svatá Ludmila se závojem (výřez z Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi)

Srbka, anebo Pšovanka?

Podle mínění některých archeologů patřil Pšov mezi nejstarší hradiště vůbec a měl stát přibližně na místě dnešního mělnického zámku. Našlo se zde však poměrně málo nálezů z 9. století, a tak se někteří historikové domnívají, že hradiště mohlo ležet i mimo území dnešního Mělníka. Již ohledně místa narození Ludmily tedy panují jisté nejasnosti…

Ludmila, která se na Bořivojův dvůr provdala ještě jako pohanka a podle legend ,,často obětovala modlám a často velmi zaníceně se oddávala jejich uctívání“, se však nakonec stala zanícenou křesťankou. O tom, jak a kdy se tak přesně stalo, ovšem historické prameny také mlčí…

Její manžel Bořivoj zemřel pravděpodobně někdy okolo roku 889 a Ludmila se tak stala mladou vdovou, která si dál držela knížecí dvůr.

Synův sňatek

Osudným se pro Ludmilu stal rok 906. Tehdy se její syn Vratislav oženil s Drahomírou. Z jejich svazku přichází na svět synové Václav a Boleslav. Drahomíra není kronikáři příliš oblíbena a často je pokládána za pohanku, i když k jejímu křtu muselo dojít nejpozději před sňatkem. Možná však byla opravdu ,,vlažná ve víře“, protože Vratislav svěřuje svého syna Václava do výchovy své matce Ludmile. Drahomíra jistě nebyla ráda. Ludmila se postarala, aby Václav dostával vzdělání ve vyhlášené škole na Budči, což jí Drahomíra vyčítala s tím, že z Václava dělá mnicha.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Tajemství Prokopského údolí - ďáblové, poustevníci, nacisté

V roce 921 Vratislav I. umírá a za knížete byl zvolen nezletilý Václav, za kterého měla dočasně vládnout jeho matka Drahomíra. Současně však bylo rozhodnuto, že Václav a jeho bratr Boleslav budou svěřeni do výchovy Ludmily. Tím se Ludmila stala poručnicí obou chlapců. To určitě ještě zvýšilo už tak poměrně silné napětí ve vztahu obou žen. Navíc Drahomíra pravděpodobně prosazovala jako budoucího knížete Boleslava, zatímco Ludmila Václava.

Konec nepohodlné tchyně

Dalimilova kronika – vražda Ludmily

Spory obou žen i nadále rostly a v létě 921 Ludmila se svými věrnými prchla z Prahy na Tetín, kde možná chtěla založit centrum odporu. O tom však lze pouze spekulovat. V pátek 15. září 921 dorazil k Tetínu oddíl bojovníků, vyslaný sem téměř jistě Ludmilinou snachou Drahomírou a vedený Tunnou s Gommonem. Nedlouho před půlnocí vylomili vojáci bránu a do domu Ludmily vstoupili jen Tunna, Gommon a ještě pouze několik málo dalších. Zvláštní je však skutečnost, že podle dochovaných zpráv zřejmě nedošlo k žádnému odporu. Tunna s Gommonem podle vyprávění strhli Ludmilu ležící na loži na dlažbu a než ji uškrtili zřejmě jejím vlastním závojem, umožnili prý této velice zbožné ženě ještě poslední modlitbu…

Ludmiliny zázraky

Další pověsti a legendy se pak vztahují k Ludmiliným zázrakům. Brzy po jejím skromném pohřbu u zdi Tetína se kolem hrobu začínají dít zvláštní události. Vyskytují se zde tajemná světla, samovolně se zapalují svíce a z hrobu se prý line až omamná vůně. Slyšet údajně byly i jakési zvuky připomínající hudbu. Dlouho na sebe nenechá čekat ani první z několika zázračných uzdravení. K nim dochází třeba tak, že se místní slepec dotkne hrobu a okamžitě se mu vrátí zrak.

Později nechává její vnuk, kníže Václav, přemístit Ludmiliny ostatky do Prahy do baziliky svatého Jiří. Při exhumaci se ukáže, že Ludmilino nebalzamované tělo naprosto vůbec nepodlehlo rozkladu. Záhadný je rovněž i výsledek zkoušky ohněm zbytku závoje, kterým byla kněžna údajně uškrcena. Prý jej z ohně vytáhli naprosto neporušený… Další zázrak potvrzující svatost jeho někdejší nositelky?

Mohlo by vás ještě zajímat:  Dokážou nás svatí uzdravit?

Petr Matura

Výhled od zbytku tetínského hradu

Obr.: autor, archiv autora


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit