Odkud jsi, Hvězdné dítě?

ARCHIV / 2. 7. 2019

O tom, že mimozemšťané dokáží s pozemskými ženami zplodit životaschopné potomky, se vypráví už dlouho. Hmatatelné důkazy ale dosud vždy chyběly. Až na jeden. Již několik let probíhá výzkum lebky bytosti, která by mohla být právě takovým míšencem člověka a – koho vlastně?

Asi před šedesáti či sedmdesáti lety navštívila jedna americká dívka s rodiči své příbuzné na vesnici v mexickém státě Chihuahua. Při toulkách po okolí našla v jedné z místních opuštěných štol pohřbené kostry dvou lidí, které se držely se za ruce v dojemném gestu. Dívka si dodala odvahy, sebrala lebky a odvezla si je s sebou do USA. Opatrovala je až do své smrti a se svým nálezem se nikomu nesvěřila. Snad i proto, že lebka patřící menší z koster vypadala víc než podivně.

Po smrti objevitelky změnily lebky ještě dvakrát majitele, než se nakonec roku 1999 dostaly do ruky americkému badateli Lloydu Pyeovi. Vzhledem k jeho bohatým znalostem materiálů o mimozemšťanech včetně amerických legend o Hvězdných bytostech oplodňujících pozemské ženy ho napadlo, zda právě nenarazil na lebku jednoho z jejich společných potomků. Zorganizoval proto „Projekt Hvězdné dítě“ a v jeho rámci seriozní vědecký výzkum obou lebek.

Vědcům se tak především podařilo bez problémů zjistit, že obě lebky jsou podle datování pomocí C14 staré cca 860 – 940 let. Stejně bez problémů proběhly i analýzy DNA větší, normální lidské lebky. Patřila podle nich ženě, obyvatelce kraje, v němž byla její kostra nalezena. Stejný výzkum lebky Hvězdného dítěte však zatím žádný jasný závěr nepřinesl, především proto, že její DNA se časem příliš rozrušila a není možné ji kompletně analyzovat. Zjistilo se jen tolik, že získané části DNA patřily člověku mužského pohlaví. Nelze však ani potvrdit příbuzenský vztah mezi lebkami.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Vědci užasli - viděli Boha v mozku modlících se lidí

Objev nepozemské DNA se tedy zatím nekoná. Třeba se ani nedochovala, třeba se od té pozemské liší tak nepatrně, že ji dosud rozpoznat ani nedokážeme. I tak by bylo přinejmenším možné provést ještě řadu dalších testů DNA, například na vrozené choroby a vady, které by mohly vysvětlit neobvyklý tvar lebky. „Projektu Hvězdné dítě“ však na ně chybí peníze. Lloyd Pye i majitelé lebek své prostředky již vyčerpali, příspěvky veřejnosti nedosáhly té výše, v jakou doufali.

Zůstaly tak jen dvě lebky a legenda o Hvězdných bytostech, které mívají potomky s Pozemšťankami. Jakmile však děti odrostou, otcové je matkám nemilosrdně odeberou. Jedna z těchto matek ale kdysi pro sebe a pro své dítě zvolila místo odloučení smrt…

Jitka Lenková

Obr.: Aquiziam, The Field Reports, Mexico Unexplained, www.bibliotecapleyades.net


Štítky: , ,

Mohlo by se vám líbit