Obři v Patagonii. Kam se poděli?

ARCHIV / DĚSIVÉ LEGENDY / 8. 10. 2020

Již dlouho se traduje, že v jihoamerické Patagonii žijí obři. Kde se tam ale vzali? Sestoupili tam snad z nebe, jak naznačují některé dobové prameny? Dnes se tam však s nimi, bohužel, už nepotkáme.

Označení Regio gigantum (Oblast obrů) najdeme na starých mapách, jako je např. Americae sive qvartae orbis partis nova et strictissima (Amerika aneb nový a přesný popis čtvrté části světa, 1562) od španělského kronikáře Diego Gutiérreze a rytce Flamenco Hieronyma Cocka.

Magalhães dal těmto lidem jméno „Patagão“ (z portugalštiny „pata gau“, čili velká noha.

Indián, nebo nebeská návštěva?

První zmínka o obrech z Patagonie se objevila v popisu cesty portugalského mořeplavce Fernãoa de Magalhãese (1480 – 1521) po celém světě, kterou napsal Antonio Pigafetta (1480 – 1534), jeden z mála přeživších z této expedice. V kronice se uvádí, co se událo na podzim roku 1520, na pobřeží zálivu San Julián:

„Den, kdy jsme to nejméně očekávali, jsme potkali muže gigantické postavy. Byl téměř nahý na pláži, zpíval a tančil současně a házel si písek na hlavu. Velitel poslal jednoho z námořníků na břeh s rozkazem provádět stejné úkony jako znamení přátelství a míru. To bylo tak dobře pochopeno, že obr se klidně nechal odvést na malý ostrov, na kterém velitel vystoupil. Byl jsem tam také s několika dalšími námořníky.

Když nás obr viděl, vyjádřil velký obdiv a zvedl prst nahoru, nepochybně nám chtěl říct, že si myslel, že jsme sestoupili z nebe. Tento muž byl tak vysoký, že jsme sotva našimi hlavami dosáhli jeho pasu. Byl dobře rostlý, se širokým, červeně zbarveným obličejem, se žlutými kruhy a dvěma okruhy ve tvaru srdce. Jeho vlasy vypadaly, jako by byly vyběleny nějakým práškem. Jeho šaty, nebo, lépe řečeno, jeho plášť, byl vyroben z kožešiny, ušitý ze zvířete, které v této zemi, jak jsme měli příležitost vidět později, žije v hojném počtu. Toto zvíře má hlavu a uši mezka, tělo velblouda, nohy jelena a ocas koně.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhady starobylého Krakova. Překvapí vás téměř pražskou atmosférou

Tento muž měl také nějakou obuv vyrobenou ze stejné kůže. V levé ruce nesl krátký hudební nástroj, jehož struna, o něco silnější než u loutny, byla vyrobena asi ze střeva stejného zvířete.“

O jakého muže šlo? Tento popis je s největší pravděpodobností mírně nadsazen. Někteří autoři se však domnívají, že průměrná výška místních Indiánů kmene Tehuelches byla asi dva metry, zatímco tehdejší evropští muži byli výrazně nižší, kolem 1,6 m.

Obrovské stopy

Mapa z roku 1562 španělského kosmografa Diega Torrese se dvěma obry v Patagonii a dvěma sirénami poblíž Magellanského průlivu. Na mapě jsou dva lidé vyzbrojení luky, a třetí postava jim dosahuje k pasu. Obři odpovídají popisu, který popsal obyvatelům zálivu San Julián, v současné argentinské provincii Santa Cruz, jeden z prvních cestovatelů, který v roce 1520 vystoupil na Patagonii…

Pověsti o obrech byly dále podpořeny zprávami, že cestovatelé v Patagonii viděli obrovské stopy chodidel v písku. Jenže Indiáni kmene Tehuelches nosili cosi jako obuv z kůže, která rozměry jejich stop zvětšovala. A tak byly jejich šlépěje opravdu zřetelně větší než stopy tehdejších Evropanů.

Právě proto bylo toto místo nazvané kapitánem jako „Patagones“. I když v kronice nejsou uvedeny podrobnosti o důvodech tohoto pojmenování, López de Gómara předpokládá, že slovo „patony“ znamená „velké nohy“ a odtud pochází i název „patagony“. Předpokládá se dokonce, že toto pojmenování pochází z portugalského „patagão“, přestože takové slovo v tomto jazyce neexistuje. Usuzuje se ale také, že slovo pochází od postavy nazvané „Patagon“ ze španělského románu „Primaleón“ vydaném v Saragoze roku 1512.

Název „Patagonia“ se nakonec ujal stejně jako poznatek, že místní obyvatelé jsou obři. Proto také na prvních mapách Nového světa od 16. do 18. století se k Patagonii, na celé území jižně od ústí Rio de la Plata, uvádělo označení gigantum regio („region obrů“).

Mohlo by vás ještě zajímat:  Kam se ztratilo zlato Inků? Podle legend září zeleným světlem…

V roce 1579 Francis Fletcher, kaplan lodi Sir Francis Drake (1540 – 1596), uvedl, že spatřil v Patagonii muže velmi vysoké postavy.

Ale to nebylo všechno. V roce 1590 Anthonie Knivet prohlašovala, že v Patagonii viděla 12 stop (3,7 m) dlouhou mrtvolu. Také v roce 1590, William Adams (1564 – 1620), Angličan na palubě nizozemské lodi, která obeplouvala ostrov Tierra del Fuego, také hlásil násilný střet posádky své lodi s neobvykle vysokými domorodci.

Evropský námořník dávající dar velké patagonské ženě a jejímu synovi (ilustrace z 18. století).

V roce 1766 se po obeplutí celé zeměkoule do Británie navrátila HMS Dolphin, které velel kapitán John Byron. Po přístavu se začala šířit pověst, že posádka viděla lidi vysoké 9 stop (2,7 m) z původního patagonského kmene. Když se tam znovu tato loď dostala v roce 1773, byli Patagoňané vysocí už jen 1,98 m – tedy byli velmi vysocí, ale v žádném případě to nebyli obři. Lidé, se kterými se setkala posádka kapitána Byrona, byli s největší pravděpodobností právě indiáni kmene Tehuelches, původem z této oblasti.

Psal o nich i Darwin

Ovšem později spisovatelé považovali patagonské obry za podvod nebo přinejmenším za přehánění. Charles Darwin (1809 – 1882) ve své knize „Cesta přírodovědce po celém světě,“ v kapitole XI. píše:

„Během naší předchozí návštěvy (v lednu) jsme měli rozhovor na Cape Gregory se slavnými patagonskými giganty, kteří nás přijali s velkou srdečností. Jejich velké kožichy z guanak, dlouhé plavé vlasy a celkový vzhled způsobují, že vypadají vyšší, než ve skutečnosti jsou. V průměru jsou šest stop vysocí, i když někteří jsou vyšší. Malých je málo, i ženy jsou také velmi vysoké. Zkrátka, toto je nejvyšší plemeno, jaké jsem kdy viděl.“

Mohlo by vás ještě zajímat:  Zaručené prostředky proti upírům – smrtihlav a popel z jeho spáleného srdce  

Dnes tam však žádní zvlášť vysocí lidé nežijí a dosud se tam žádné pozůstatky obrů nenašly. Kam se poděli? A byli tam vůbec někdy?

-skm-

Obr.: wikimedia.commons, archiv autora


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit