Nebojte se nepořádku! Má svůj smysl stejně jako pořádek

ARCHIV / 25. 2. 2021

Na stole nejznámějšího vědce na světě – Alberta Einsteina – byl vždycky nepořádek. Když bylo velkému fyzikovi řečeno, že by bylo hezké stůl uklidit, odpověděl: „Jestli nepořádek na stole znamená nepořádek v hlavě, tak co znamená prázdný stůl?“

Výzkumy vědců ukázaly, že nepořádek nemusí být vždy známkou něčeho negativního. Konkrétně skupina psychologů z University v Minnesotě, vedená Kathleen Vohs, zjistila toto: Protože chaos a řád jsou přirozené povahy, pak je možná pro určité aktivity ideální jiné prostředí. Tato teorie získala nyní experimentální potvrzení.

Pořádek podporuje altruismus a péči o zdraví

 Aby vědci pochopili, jak prostředí ovlivňuje mentalitu lidí, prováděli testy ve dvou místnostech – v jedné vládl ideální řád a v druhém vytvořili umělý nepořádek. Do každé umístili skupinu studentů. Chlapci a dívky nevěděli o účelu experimentu a podle oficiální verze museli vyplnit dotazníky zcela nesouvisející s výzkumným tématem. Za tuto práci měli nárok na symbolickou odměnu ve výši 3 eur. Po odchodu z pokojů si studenti mohli jako bonus vybrat jablko nebo čokoládovou tyčinku. A také mohli věnovat nějaké peníze na charitu, konkrétně šlo o sbírku na hračky a knihy potřebným dětem.

Ukázalo se, že studenti, kteří pracovali v dokonale uklizeném pokoji, věnovali víc dvakrát více peněz než jejich vrstevníci, kteří poslaní do nepořádku, a to 3,19 EUR proti 1,29 EUR. To znamená, že studenti z uklizeného pokoje na charitu dokonce věnovali peníze i z vlastních kapes!. A také 67 procent mladých lidí z uklizené místnosti si raději vzalo jablko než „škodlivou“ čokoládovou tyčinku. Ti, kteří pracovali v nepořádku, si vzali jablko jen ve 20 procentech případů.

Co z toho vyplývá?

„Dobré kulturní prostředí více formuje příznivé chování ve společnosti,“ říká hlavní autorka studie Kathleen Vohs. Nepořádek zase vytváří chaos obecně. Je to v plném souladu s teorií rozbitých oken. To znamení, že malé porušení norem je katalyzátorem antisociálního chování obecně. Například, pokud je v domě jedno okno rozbité a nikdo se neobtěžuje ho zase zasklít, pak brzy nebude v budově jediné okno celé.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Průvodkyně astrálním světem

A chaos jako základ kreativity

V tomto pokusu psychologové rozdělili 48 studentů do dvou skupin. Studenti dostali tvůrčí úkol – musely přijít s nějakým nápadem na nový způsob využití pro tenisové míčky. Každá myšlenka byla vyhodnocena na 3-bodové stupnici, kde 1 bod byl přiřazen banálnímu návrhu a 3 body tomu nejvíce kreativnímu. Opět byla jedna skupina umístěna v místnosti s nepořádkem a druhá v uklizeném pokoji.

Výsledek? A co se týče kvantity i kvality nápadů, bezkonkurenčně zvítězili studenti pracující v nepořádku. Jak vědci očekávali, kreativní nápady se špatně vyvíjí ve sterilním prostředí, které vyhovuje mentalitě, která je založena na zvycích a pravidlech. Jen chaos podněcuje tvořivost, protože inspiruje prolomení tradic, konvencí a překonání obvyklého způsobu myšlení.

Čekáme na změnu!

 Ve třetím experimentu v uklizených a chaotických místností pracovalo celkem 188 lidí. Bylo jim řečeno, že sousední restauraci je třeba pomoci s prosazením nového nápoje – ovocného koktejlu. Jeho výhodou je, že je chutný, zdravý, a vitamínový. Bylo nutné se rozhodnout, jak nápoj prezentovat návštěvníkům: jako „klasický“ nebo jako „novinka“? Vědci chtěli zjistit, zda existuje souvislost mezi podobou životního prostředí a snahou o změnu nebo tendenci ke konzervatismu.

Ukázalo se, že pobyt v nepořádku vytváří touhu po revoluční změně. Ti, kteří přemýšleli nad vhodným sloganem v neuspořádaném prostředí, měli sklon k „Novince“ a ti, kteří byli obklopeni čistotou a pořádkem, směřovali ke „Klasice“.

Psychologové dospěli k závěru, že nepořádek stimuluje touhu zažít něco nového. Kasárenský „řád“ podporuje konzervatismus.

Co z toho vyplývá?

Samotný nepořádek nebo příkladný řád v místnosti nejsou zlo ani ctnost. Oba jsou to stavy pro člověka přirozené a mohou být prospěšné. A pokud vaše potomstvo má doma v pokoji nepořádek, který vás dovádí k šílenství a nemůžete s tím nic dělat – pak se příliš nevzrušujte! Řekněte všem, že tím jen podporujete dětskou tvořivost…

Mohlo by vás ještě zajímat:  Duhové poselství barev

-skm-

Foto: pixabay (EinfachEve, Pexels z Pixabay), archiv autora

Kathleen Vohs

 


Štítky: , , , , ,