Mohla by být Atlantida v Americe? Co Bolivie nebo Karibik?

Světové záhady / 13. 8. 2019

Málokteré mýty tolik podněcují fantazii jako ten o Atlantidě. Pokud by se totiž skutečně podařilo nalézt ono ztracené království míru, hojnosti a rozkvětu, bezpochyby by se změnily i naše představy o historii lidstva.

Byla ve výšinách?

O Atlantidě se napsaly stovky knih a tisíce článků. Archeolog J. M. Allen, bývalý důstojník britské rozvědky, vyložil svou teorii v knihách „Atlantis. Řešení v Andách“ (Atlantis. The Andes Solution, 1998) a „Atlantis. Ztracené království v Andách (Atlantis: Lost Kingdom of the Andes“, 2007) a podnítil tak vznik dokumentárního filmu. Místo děje položil tam, kde je popsal Platon. Tvrdí, že tomuto popisu neodpovídá místo, nacházející se pod vodou (kde ho všichni hledají), nýbrž ve výšce 3660 metrů nad úrovní moře – v Bolívii. Platon popsal Atlantidu jako velkou společnost, existující na pevnině a rozdělenou na deset království.

„On říkal ostrov Atlantida,“ píše Allen, „maje na mysli možná hlavní město podobné ostrovu, které za jeden den pohltilo moře. Takové místo je v Bolívii, kde bylo kdysi vnitřní moře a podle geologických výzkumů skutečně bylo zatopeno přibližně 9000 let před naším letopočtem.“

 

Hlavní město Atlantidy se podle Platóna rozkládalo mnohem výše, než byla úroveň oceánu. Obklopovaly ho hory, bohaté na zlato, měď, cín…

To přesně odpovídá oblasti Altiplana v Bolívii. Navíc je zde ve středu pevniny, na úrovni s mořem, kde muselo kdysi stát město, nevysoká hora zničená zemětřeseními. V těchto místech ještě dnes občas dochází k otřesům půdy a nachází se zde několik sopek.

Rovina, o které psal Platón, se rozkládala na pravoúhelníku s poměrem stran dvě ku třem, který byl lemován ohromným pravoúhlým systémem kanálů, protínaných systémem menších zavlažovacích kanálů, používaných současně jako vodní cesty pro přepravu zboží i lidí. Allen použil fotografie z družice a skutečně objevil náznaky velkého obvodového kanálu, odpovídajícího Platonovu popisu.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Jací byli Vikingové doopravdy? Určitě nenosili přilby s rohy a nebyli špinaví…

Allen předpokládá, že ohromné vnitřní moře mělo rozlohu přes sedm tisíc čtverečních kilometrů a zahrnovalo jezera Titicaca a Poopó a řeku Desaguadero. Na břehu jezera Titicaca stojí rozvaliny města Tiahuanaco, kdysi velkého námořního přístavu, který podle Allena zdědil kulturu Atlanťanů.

V současné Bolívii objevil Allen lingvistické a kulturní důkazy pro to, že právě zde kdysi leželo centrum Atlantidy. Ant v jazyce Aztéků znamená voda, slovem antis nazývali Inkové měď. Skupina kmenů v Peru se také nazývala Antis. Představitelé místní národnosti Uru jsou proslaveni jako stavitelé rákosových lodiček, jejich stát se rozkládal podél vnitřních vodních cest spojených s jezery Titicaca a Poopó. Na těchto loďkách bylo možné, jak se později prokázalo, přeplout Atlantický oceán.

Ve svých zápiscích Platon podle slov Allena nikde nepoukazuje na původ těchto lidí, jen jednou se zmiňuje, že žili v daleké zemi v Atlantickém oceáně.

„Udává stejné datum pro jejich příchod i zánik: asi 9600 let před naším letopočtem,“ píše Allen, „ale já si myslím, že je věrohodné, že tam žili i později, řekněme až do roku 1200 před naším letopočtem, jestliže budeme počítat stejně jako Platon lunární měsíce.“

Allen navrhuje, aby se použil lunární kalendář, protože to by přiblížilo historii Atlantidy k naší době, přibližně k letům 1400 až 1200 před naším letopočtem, což odpovídá založení Athén a vpádu „lidí moře“ do Řecka a Egypta. Lidé moře jsou popisování podobně jako Indiáni – s vlasy ozdobenými péry. Je zajímavé, že jak Inkové, tak i obyvatelé Kréty používali lunární kalendář. Nemůže to být důkazem pro takové datování?

Umění mořeplavby Atlanťanů jako vysokohorského národa objasňuje Allen takto: „Existoval rozsáhlý systém vnitřních vodních cest vedoucích k oceánu. Po tisíce let se Altiplano dostávalo pod vodu a stávalo se vnitřním mořem, pak bylo opět souší, proto zde existovalo období, kdy Atlantiďané udržovali systém kanálů, o kterých vypráví Platon.“

Mohlo by vás ještě zajímat:  Pohřbení zaživa. Jak se tomu naši předci snažili zabránit?

A co na severu?

Vědecký svět nedávno vzrušila kniha učence z USA, doktora Andrew Collinse „Atlantis v Karibiku: Kometa, která změnila svět“, (Atlantis in the Caribbean: And the Comet That Changed the World), ve které se také snažil vymezit přesné místo Atlantidy. Podle jeho názoru se nachází na Kubě. V roce 2001 byly na západ od pobřeží Kuby objeveny v hloubce 650 metrů obrovské kamenné konstrukce, údajně umělého původu. Dále tu byly v jeskyních objeveny abstraktní geometrické kompozice na stěnách: středové kruhy, spirály, trojúhelníky, čtverce a kosočtverce. Obrázky pocházejí podle všeho z let 5000 před naším letopočtem až 250 let našeho letopočtu. Podle jiných hodnocení jsou staré minimálně 30 tisíc let!

„Podle Platónova vypravování,“ říká Collins, „tvořilo hlavní město Atlantidy sedm částí ústících do nějaké centrální jeskyně, která se nacházela v nitru hory oklopené vodou. Ostrov Pinos, ležící sto kilometrů na jih od Kuby, je zřejmě baštou hlavního města Atlantidy.“ Podle Collinse byla kvetoucí Atlantida zničena záhadným způsobem v roce 9421 před naším letopočtem, kdy došlo k hrozné katastrofě v Karibském moři po dopadu ohromného meteoritu na Severní Ameriku. Ten za sebou zanechal nespočet kráterů, nyní známých jako Karolinský záliv. Pád meteoritu vyvolal ohromnou vlnu, která se převalila přes Kubu a všechno, co jí stálo v cestě.

Podle Collinse jsou ostrovy Kuba, Haiti a Porto Rico třemi největšími ostrovy Atlantidy. Kuba se podle něj výborně hodí na popis zmizelého ostrova, a navíc se vše nalézá tam, kde to umístil Platon — v Atlantickém oceánu. Proti němu sice stojí argument, že před Kolumbem – v krajním případě mimo Vikingů — nikdo nepřeplul Atlantik, jak se mohl tedy Platon dozvědět o zaoceánském státě?

Mohlo by vás ještě zajímat:  Tajemství Krymského poloostrova čekají na rozluštění

Collins však přesto tvrdí — někdo tam doplout mohl. Jako důkaz uvádí egyptské mumie, v jejichž sarkofágách byly objeveny zbytky tabáku, kávy a kofeinu, které se získávají z rostlin, pocházejících pouze z amerického kontinentu.

Jisté je, že do soupisu míst, kam se Atlantis umísťuje, přibyly další zajímavé souřadnice.

-skm-

Obr. Art station, archiv autora


Štítky: ,

Mohlo by se vám líbit