Mayskou civilizaci zničilo dvousetleté sucho. Hrozí i nám?

ARCHIV / 25. 5. 2019

Mayská civilizace vzkvétala do roku asi 950 n. l. na území dnešního jižního Mexika a Guatemaly. Základem jejich organizované společnosti byla velká města na poloostrově Yucatán v dnešním Mexiku. Šlo o civilizaci ekologicky zřejmě velmi křehkou. Fatální následky pro ni měl i jen mírný pokles srážek.

Vodní nádrže vyschly

Voda pro 15 milionů

Rozkvět mayské civilizace vyvrcholil v 8. st. n. l., kdy mayská říše měla asi 15 milionů obyvatel. Potom začala pomalu upadat. Během uplynulých desetiletí archeologové pracovali s řadou verzí příčin tohoto úpadku. V úvahu připadají především vnitřní rozbroje a z toho plynoucí občanská válka, epidemie různých nemocí nebo ekologická katastrofa, plynoucí z masivního odlesňování poloostrova.

Vědci z Yucatanského centra pro vědecký výzkum a University v Southamptonu vytvořili nedávno ale ještě trochu jiný model, který vychází z výpočtu změn v množství srážek a vypařování vody v letech mezi 800 a 950 našeho letopočtu. Zjistili, že na vyčerpání zásob vody v nízko položených oblastech Yucatanu, kde netečou žádné řeky, stačilo i celkem mírné snížení objemu srážek o 25 – 40 %. Narušení normálního života a následná masivní devastace měst jsou pak jen možné důsledky dlouhodobého nedostatku vody, čili sucha.

Každých 206 let 

Voda byla pro Maye posvátná

Nejednalo se přitom o jednorázový výkyv. Vědci zjistili, že toto suché (sušší) období se opakuje v cyklu 208 let a je téměř totožné se známým cyklem sluneční aktivity 206 let, o kterém však Mayové nemohli vědět. Stejná situace, tedy snížení množství srážek na Yucatanu, by se tedy měla opakovat periodicky každý cca 208 let, tj. pokud nastalo v roce cca 950, to zatím poslední nastalo kolem roku 1990. Současný ekosystém však na tuto změnu není citlivý tak, jak tomu bylo za Mayů.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Tajemství Železného muže. Některá již byla odhalena, některá ještě ne

Zřejmě také nepůjde jen o snížení srážek v Yuacatanu, „nějaká“ klimatická zima by měla být zpozorovatelná i jinde na Zemi. A možná i právě opačného druhu, tedy zvýšení srážek. Jak se tento dvousetletý cyklus projevil např. v Evropě, však zatím nikdo nezkoumal. Současné sušší roky u nás do tohoto schématu ale zapadají téměř přesně.

Dnes by na Yucatanu mělo být stejně sucho jako v době zániku říše Mayů. Jejich pyramidy však pohlcuje vegetace

Mayové byli zkušení astronomové, kteří neustále sledovali pohyby Slunce a Měsíce, předpovídali zatmění, vysvětlili pohyb planet a používali složitý sluneční kalendář. Věřili na cyklický tok času, a podle toho, co bylo, se snažili odhadnout to, co bude, tedy snažili se předpovídat budoucnost. Na tento cyklus sucha však jejich schopnosti a znalosti nestačili, i když Mayové prosluli i jako stavitelé množství různorodých vodních děl. Kdyby věděli, či aspoň dokázali odhadnout, že nepříznivé období sucha brzy skončí, mohli svoji civilizaci zachránit…

(-skm-)

Foto: maya  Postcards from Kerry, ThoughtCo, Xixim Unique Mayan Hotel, The Nature Conservancy


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit