Longinovo kopí sloužilo vyvoleným, dnes ho může vidět kdokoliv

ARCHIV / DĚSIVÉ LEGENDY / Světové záhady / TAJEMNO A EZOTERIKA / 17. 9. 2020

Nenápadný artefakt vystavený dnes ve Vídni v Císařské klenotnici v Hofburgu asi mnoho návštěvníků, kteří nejsou znalí jeho temné historie, přehlédne, už jen proto, že k němu, zřejmě záměrně, není umístěna ani nějaká zvláštní upoutávka. Pro toho, kdo ví, co hledá, ostatně stejně zbytečná

Výstavní replika Kopí osudu

Jde o takzvané Longinovo kopí, nazývané také Kopí osudu. Legenda o tomto svatém kopí pochází z příběhu popsaného v evangeliu sv. Jana (19.33-37). Mělo se jednat o kopí, kterým po ukřižování probodl Ježíšův bok setník Longinus, aby zjistil, zda je Ježíš na kříži již mrtvý.

Josefova sbírka

Podle ústní tradice předměty, se kterými přišel Ježíš do kontaktu, shromažďoval Josef z Arimatije, člen židovské velerady. Byly to rubáš, trnová koruna, svatý grál, hřeby a také zmíněný hrot kopí. Všechny tyto předměty, kromě svatého grálu, po němž se pátrá dodnes, potom měla nalézt matka prvního křesťanského císaře Konstantina, sv. Helena.

V roce 1098 se kopí sv. Longina náhle objevuje během křížové výpravy v Antiochu. Podle jiné verze se kopí mělo dostat až k římskému císaři Karlu Velikému, který ho používal jako talisman, a mělo mu pomoci v jeho čtyřiceti sedmi vítězných bitvách a darovat mu jasnozřivost. Legenda vypráví, že když kopí jednoho dne nešťastnou náhodou upustil, vzápětí zemřel.

Legendární kopí se tak dostalo do rukou dalšího mocného vojevůdce, německého císaře Fridricha Barbarossy. I toho stihla smrt, když se neuctivě zachoval ke kopí. Odložil ho totiž, když se chtěl vykoupat v řece. Za malou chvíli utonul… Náhoda, nebo kopí mělo (a má) opravdu nějakou magickou moc?

Kopí později získali do majetku Habsburkové, ale po šest století bylo téměř zapomenuto. Vzpomněl si na ně až císař Napoleon, který se ho snažil získat, ale relikvie před ním byla bezpečně ukryta, aby nemohla být zneužita.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhadné zmizení kobylek. Rychlé a nečekané

Hitlerovi nepomohlo

Spoléhal na ně i Hitler

Kopí zaručující svému majiteli vítězství v bitvách a snad i jasnozřivost pochopitelně fascinovalo také Adolfa Hitlera. Jak vypráví rakouský Žid dr. Walter Johannes Stein, který znal Hitlera ještě jako chudého a neznámého mladíka ve Vídni, Hitler se o tomto kopí vyjádřil doslova takto: „Pomalu jsem chápal mocnou přítomnost čehosi v něm, stejný velkolepý pocit, jaký jsem měl ve výjimečných momentech, kdy jsem si uvědomoval velkou budoucnost, která mě čeká… Okno do budoucnosti se mi otevřelo a skrze něj jsem viděl v jednom jasném momentu budoucnost, kdy se krev v mých žilách nepochybně stane nádobou ducha mého národa.“

Hitlerův sen získat kopí sv. Longina se vyplnil v roce 1938, když připojil Rakousko k Německé říši. Okamžitě nechal kopí odvézt do Norimberku, nového duchovního centra nacistů. Tam zůstalo až do října 1944, kdy bylo na ochranu před těžkým bombardováním uschováno do speciálně postavené podzemní místnosti. Za dalších šest měsíců obklíčila město Sedmá armáda Spojených států amerických a 20. dubna 1945, v den Hitlerových narozenin, padl Norimberk do jejích rukou. Poklad včetně kopí nalezl americký poručík Horn 30. dubna 1945, v den, kdy se slaví pohanský svátek zvaný Valpuržina noc. Téhož dne měl také Vůdce ukončit svůj život.

Vyměnili ho Američané?

O kopí se značně zajímal i americký generál George S. Patton, který věřil, že je reinkarnovaný generál z dob starého Říma a byl tímto artefaktem fascinován. Sám prý vystopoval osud kopí až do 4. století našeho letopočtu. Věděl tedy, jaký poklad drží v rukou, když ho odevzdával zpět do muzea ve vídeňském Hofburku. Některé konspirační teorie však tvrdí, že odevzdán byl padělek, slušněji řečeno kopie, a že originální kopí si ponechali Američané.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Utancovali se k smrti. Hrozí nám taneční mor i dnes?

Zajímavé je i to, že když kopí v roce 2003 zkoumal tým odborníků, bylo zjištěno, že bylo vyrobeno až v 8. století našeho letopočtu. Vyměnili tedy Američané kopí ne za kopii, ale za jiné kopí a originál se nyní nachází v Bílém domě? Pokud bychom opravdu věřili v magickou moc tohoto zázračného kopí, nemůžeme se divit, že USA získaly po 2. sv. válce ve světě převahu a vůdčí postavení. To je však jen čirá spekulace, kterou si obyčejný smrtelník nemá možnost ověřit.

Vstupní brána do hofburské klenotnice

Může být i v Arménii

Existuje však ještě další teorie, která tvrdí, že ono původní kopí je ukryto v některém z arménských klášterů, kam ho měl brzy po smrti Ježíše přinést jeho žák apoštol Tadeáš. Pokrevní linie představitelů arménské církve prý vede až do dob samotných apoštolů, takže je možné, že tyto tajemné kláštery ukrývají nejedno překvapení.

Jejich představitelé údajně tento vzácný artefakt odmítli komukoliv, včetně vědců, ukázat. Jak by to však tedy bylo s jeho mocí, pokud by známí vojevůdci vlastnili od počátku jen jeho kopii? Jde pouze o záležitost víry a o to, že kopí dodávalo svým majitelům sebevědomí a vůli? Nebo se moc původního kopí dokáže přenést i na jeho kopie?

Více se o osudu kopí můžete dočíst v knize „Kopí osudu“ od spisovatele Trevora Ravencrofta, který zpracoval příběh zmíněného dr. Waltera Steina (1891-1957) a doplnil ho o další získané informace.

Až navštívíte uchvacující Vídeň, nezapomeňte se podívat do Císařské klenotnice v Hofburku, kde kopí leží zcela nenápadně ukryté mezi dalšími poklady nevyčíslitelné ceny. Mnoho návštěvníků tak ani netuší, že se dívají na artefakt, o který usilovali vojevůdci celého světa, TO zázračné kopí sv. Longina.

Mohlo by vás ještě zajímat:  VELKÁ SOUTĚŽ o vlastnoručně podepsanou knihu Miloslava Stingla

Petr Matura

Obr.: autor, archiv autora, Jitka Lenková, wikipedia, www.hofburg-wien.at


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit