Léčitelský zázrak jménem radionika. Jak dlouho ještě ji budou lékaři ignorovat?

BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / 15. 10. 2020

Alternativní medicína je v poslední době stále častěji diskutovaným tématem. Odpůrci alternativní léčby ji označují za šarlatánství. Nemůžeme však přehlédnout mnoho lidí, kterým klasická léčba nepomohla. Pro ty zůstává nadějí stále.

Jednou z takových alternativních léčebných metod je radionika. O co se vlastně jedná? Je to v podstatě přenos psychické energie pomocí elektromagnetických vln, které pacient přijímá díky fyzikálnímu zákonu rezonance. Tak ji alespoň vysvětluje její zastánce, španělský badatel J. L. Arranz Gil z Multidisciplinárního ústavu v Jovellanos.

Albert Abrams (1863 – 1924)

Transformace psychické energie

K tomuto účelu byl vyvinut přístroj, který přijímá myšlenku v podobě psychické energie, tu pak zesiluje a vysílá ji stejně, jako se přenáší například hlas telefonem nebo obraz do televizoru. Radioniku jako takovou poprvé prezentoval americký vědec Albert Abrams (1863 – 1924) na přelomu 19. a 20. století. Zabýval se lidským magnetismem a tvrdil, že každý hmotný prvek vydává záření odlišné od kteréhokoliv jiného. Bohužel již za svého života zůstal velkou částí svých kolegů nepochopen a Americkou asociací lékařů byl dokonce označen za podvodníka. Přesto se díky prodeji radionických přístrojů stal milionářem.

Stačí se jen naladit

Tento přístroj má ladící okruh a několik sériově zapojených potenciometrů. Ty jsou napojeny na desku, kam se ukládají kontrolní prvky. To jsou předměty, které specifikují pacienta. Například vlasy, nehty nebo fotografie. Toto všechno je pak připojeno k napájecímu zdroji a tato výsledná sestava se nazývá Abramův okruh. Přes jeden z kontrolních elementů jsou vedeny elektromagnetické vlny spolu s myšlenkou na uzdravení. Tato vysílaná informace pak může dosáhnout příjemce i na velkou vzdálenost.

V roce 1923 potom objevil ruský fyzik Georges Lakhoski, že buňky živého organismu se chovají jako oscilační okruh a živé bytosti jsou tedy jako rádiové přístroje schopny vysílat příslušné vlny. A to nejen elektromagnetické, ale i další, dosud neobjevené. Všechny však dokáží přenášet psychickou energii myšlenek.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Rána do hlavy a z člověka je světec. Skutečně?

V souladu s fyzikálními zákony

Nákres Abramsova přístroje

Naštěstí Abramsův odkaz zcela nezanikl a našel své následovníky. Radionikou se v dnešní době léčí pacienti na dálku v případě, že selže klasická medicína. Španělský lékař Javier Merino de la Fuente například tvrdil, že pozitivní výsledky se dostavují u devadesáti procent pacientů. Vysvětluje to tím, že stejně jako genetické kódy existují i kódy energetické, které jsou uloženy v každé části našeho těla. Vlivem zákona rezonance jsou propojeny se svým mateřským organismem. Jde o technologii, jejíž existenci a fungování umožňují energetická pole, radiace a vibrace se všemi žijícími bytostmi díky fyzikálním zákonům.

Virgule a kyvadlo

Jedno nebezpečí však zůstává. Tím je možnost zneužití této metody. Stejně, jako se dá lidský organismus přimět k uzdravení nebo mu lze navodit pocit štěstí, je možné na dálku naopak vyvolat nemoc nebo psychickou poruchu. Psycholog a fyzik Juan Ribaut dokonce prohlašuje, že to, čemu naši předkové říkali magie, je ve skutečnosti radionika. To by ostatně vysvětlovalo mnohé, doposud nevysvětlitelné schopnosti některých léčitelů. Ti se díky své silné psychice dokážou obejít bez radionického přístroje, ale princip je v podstatě víceméně stejný.

Kniha o radionice z 80. let minulého století

Asi nejznámější, a přitom velmi jednoduché, radionické pomůcky jsou virgule nebo siderické kyvadlo. Přitom se říká, že nejgeniálnější věci jsou vlastně jednoduché. Platí to tedy i v tomto případě?

Petr Matura

Obr.: Gerd Altmann z Pixabay, wikipedia, www.americanartifacts.com, www.goodreads.com,


Štítky: , , ,

Mohlo by se vám líbit