Kudy běhal sluneční koník

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / SVĚT ZVÍŘAT / TAJEMNO A EZOTERIKA / TOP články / 3. 6. 2021

Kupodivu i u nás. Sluneční kult nebyl podle všeho výsadou jen jižnějších civilizací, jako třeba v Egyptě, ale i těch severnějších. Možná právě proto, že teplo a slunce tady bylo – a je – podstatně vzácnější. Teprve v nedávné době se ale podařilo objevit některé jasné doklady slunečního kultu. Třeba tzv. slunečního koníka, symbolizujícího Slunce „běhající“ po obloze stejně jako kůň po zemi.

Předtím se ale podívejme do údolí Plakánek, poblíž magického hradu Kost, se nachází Knobloch-Skálova jeskyně, která je pojmenovaná na počest dvou amatérských archeologů. V jihovýchodní skalní stěně nad dnešním rybníkem Obora nalezli střepy nádoby, která byla později datována do období laténu, tedy do doby Keltů.

Rekonstrukce Kelty používané jeskyně v muzeu Templ Mladá Boleslav

Slunce, oltář a rozbitá nádoba

Nález je cenný o to víc, že se jedná o neponičenou nálezovou situaci a pozůstatky jakéhosi nepohřebního účelu. Navíc území Českého ráje tvořilo hranici keltského rozšíření a bývá považováno za jakési jejich posvátné území. Následný oficiální archeologický výzkum potvrdil původnost nálezu a objevil i další pozůstatky činnosti, která se zde odehrávala. Byla objevena další roztříštěná nádoba u zadní stěny jeskyně a také vysoká vrstva popela svědčící o dlouhodobě používaném ohništi.

Ovšem největší překvapení přichystalo archeologům Slunce. Bylo vypozorováno, že sluneční paprsky dopadnou do vnitřního prostoru jeskyně pouze ve večerních hodinách ve dnech rovnodennosti. V těchto chvílích Slunce osvítí přírodní skalní oltář, pod kterým byla rozbitá keltská nádoba nalezena. Tohle svědčí o tom, že se nám tady zachovala jakási přirozená svatyně, používaná k nám neznámým rituálům. Můžeme se domnívat, že sluneční paprsek pronikající ve dvou svátečních dnech na kamenný stolec v jeskyni Plakánek je nějak spojen s mystickým vnímáním světla. Navíc je tvar vstupu do jeskyně podoben jakémusi obrovskému stetoskopu a soustřeďuje zvuky z protější strany údolí do nitra jeskyně. I proudění vzduchu v jeskyni zasluhuje pozornost. Komínový efekt v kombinaci s okamžitou teplotou vzduchu i skal vytváří proměnlivé proudění, které se mohlo využívat jako tzv. pneumatické orákulum.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Jací byli Vikingové doopravdy? Určitě nenosili přilby s rohy a nebyli špinaví…

S největší pravděpodobností se tedy jedná o svatyni jakéhosi kultu, možná věštírnu, možná příbytek druidů. I známý odborník na toto období, archeolog Jiří Waldhauser, všechny otazníky, které se k tomuto místu vážou, prý zatím nevyřešil.

Mrtví v Mladé Boleslavi

O tom, že sluneční kult se v těchto končinách praktikoval, asi není pochyb. V nedaleké Mladé Boleslavi se kdysi při archeologických pracích na místě, kde stával hřbitov – konkrétně mezi Templem a Staroměstským náměstím – našlo mnoho koster uložených hlavou k západu. To je pravděpodobně připomínka pravěkého slunečního kultu, který se prolnul s křesťanskými tradicemi. Zajímavý je zde zejména nález jedné ženské kostry, která byla zasypána stovkami ulit hlemýžďů. Co měl asi tento rituál v křesťanské době znamenat?

Šamanský amulet

V Mladé Boleslavi byl také při revitalizaci Ptácké ulice v roce 2013 nalezen drobný bronzový přívěsek, tzv. sluneční koník, ze starší doby železné. Jedná se zřejmě o posvátný ochranný amulet, šamanskou pomůcku nebo votivní předmět z doby halštatské. Symbolika slunečního kotouče tak určitě poukazuje na sluneční kult. Jaká další tajemství na nás ještě asi čekají a pronikneme někdy vůbec do mystiky dávných obyvatel?

Petr Matura, foto autor, obr.: wikipedie, www.wallpapercave.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit