Kde se skrývá zlatá socha tajemné bohyně Jumaly?

Báje, mýty, legendy, pověsti / Světové záhady / 6. 6. 2020

Ve starých ruských ságách se vypráví o tajemné zemi Jurga, která se měla nacházet v podhůří Uralu. Že ságy asi úplně nelžou, dosvědčuje i skutečnost, že v lesích a bažinách dolního toku řeky Ob žijí dvě národnosti – Mansů a Chantů. Mluví od okolní populace naprosto odlišným jazykem hodně podobným estonštině či finštině. Jsou snad potomky obyvatel záhadné Jurgy?

Bažinatá tajga pátrání po zlaté soše právě nepomáhá

Tajemný národ Jurgy prý uctíval dnes neznámou bohyni Jumalu. Protože tento národ neznal písmo, nevíme dnes nic o jeho životě ani náboženství. Dochovaly se pouze mýty a zprostředkované zprávy. Právě ve zprávách z 10. století se najdou zmínky o soše bohyně, jež měla být celá ze zlata a nacházela se kdesi na Sibiři.

Hledali ji už Vikingové

Skandinávské ságy vypráví o touze vikingů tuto sochu najít. V roce 1023 se prý Thorir-Pes dostal až k svatyni bohyně Jumaly. Její umístění mu prý měla vyzradit místní dívka, kterou viking svedl.

Tajemná socha měla stát uprostřed bažin na pahorku poblíž řeky Dviny. Kolem se měly povalovat další zlaté předměty – zřejmě obětiny. Vikingové měli posbírat tolik zlata, kolik dokázali pobrat. Nepřineslo jim však štěstí. Po rozdělení zlata se měla rozpoutat bitka a všechno zlato jen jeden z nich – Thorir.

Matrojška vydávající děsivé zvuky?

Když se později do oblasti dostali Rusové, sochu už nenašli. Domorodci ji měli ukrýt kamsi k soutoku řek Ob a Irtyš. Pak se historie odmlčela až do začátku 16. století. Z té doby pochází mapa zakreslená zeměpisci Gerardem Mercatem a Sebastianem Münsterem a dalšími. Baron Herberstein, který navštívil Rusko, získal o bohyni Jumale velké množství informací. Podle toho, co se dozvěděl, měla mít socha pod svým povrchem další sochu a pod ní další na způsob dnes známé ruské matrjošky. To prý mělo symbolizovat matku, syna a vnuka. V prostorách mezi těmito sochami prý profukoval vítr a socha tak vydávala děsivé zvuky.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Čarodějnice v Salemu: Jak děti dohnaly k šílenství celé město

Domorodci věřili, že nikdo nesmí na bohyni v posvátném lese pohlédnout. Každý obyvatel Jurgy, pokud se nacházel v blízkosti sochy a slyšel tento zvuk, musel na místě jako oběť zanechat něco cenného. Strážci bohyně pak tento poklad hlídali.

Příslušníci národnosti Mansů na fotografii z roku 1901

Zlatá baba

Angličan Giles Fletcher ve své knize o Rusku (1591) zase píše o pověstech o zlaté babě, která představovala božstvo v podobě stařeny. Ta měla šamanům radit například při předpovídání budoucnosti.

Další zprávu o soše máme od kozáckého vůdce Bohdana Briazaga. Ten se v roce1592 plavil dolním tokem Irtyše a dostal se po mnoha bojích až ke svatyni Jurgů. Domorodci však včas poklad ukryli v jakési stodole. O tom Briazaga informoval jeho špeh, který také viděl sochu na vlastní oči. Když však kozáci do stodoly vtrhli, poklad tam již nebyl.

Jedna z představ, jak by mohla zlatá baba vypadat

Jediná pravda

V 18. století pátral po Jumale plukovník Gregorij Novický z Kyjeva. Hledal ji velmi intenzivně v bahnitých lesích, vyptával se šamanů – a to se mu stalo osudným. Byl totiž zavražděn, ale zanechal rukopis, ve kterém popisuje své poznatky. Tyto zprávy se shodují se záznamy z 16. století.

Ve 30. letech dvacátého století se měl lesník Kadulin žijící v malé osadě nedaleko města Ťumen seznámit s mladým rybářem z kmene Mansů. Rybář sice už byl komsomolcem a tradiční víry se nedržel, ale lesníkovi měl prozradit, že v jejich vesnici má být ukryta socha zlaté bohyně. Kdulin byl velmi zvědavý, a tak se proradně vetřel do přízně místního šamana. Ten mu prozradil, že do vesnice byl přenesen jen malý bůžek a samotná Jumala je ukrytá uprostřed močálů. Prý je schovaná tak dokonale, že ji nikdo nenajde.

Mohlo by vás ještě zajímat:  TAJEMNÉ PROBUZENÍ HADÍ SÍLY

I když by nic jiného o posvátné soše pravda nebylo, tak toto platí zcela jistě – dodnes ji skutečně nikdo nenašel. Leží tedy uprostřed nepřístupných bažin poklad mimořádné ceny a je doposud stále hlídán místními strážci? Nebo se dávno sám propadl do bažin? A kolik dobrodruhů se i tak vydá po jeho stopách?

Petr Matura

Obr.: www.fonwall.ru, www.isilgan.ru, www.wall.alphacoders.com

 

 


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit